Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 31.07.2014

Pöyry Oyj : Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2014

PÖYRY OYJ          Osavuosikatsaus 31.7.2014 klo 8.30

LIIKEVAIHTO JA VERTAILUKELPOINEN LIIKEVOITTO LASKIVAT

KESKEISET TUNNUSLUVUT

   

Pöyry Group 4-6/
2014
4-6/
2013
Muutos,
%
1-6/
2014
1-6/
2013
Muutos
%
1-12/
2013
Tilauskanta kauden lopussa, milj. euroa 482,4 555,7 -13,2 482,4 555,7 -13,2 500,0
Liikevaihto yhteensä, milj. euroa 152,2 170,2 -10,6 303,5 336,5 -9,8 650,8
Liikevoitto,
miljoonaa euroa
-2,9 1,9 n.a. -4,7 5,0 n.a. 13,9
Liikevoittoprosentti, % -1,9 1,1 -1,6 1,5 2,1
Tulos ennen veroja,
miljoonaa euroa
-3,0 0,5 n.a. -6,0 2,7 n.a. 9,1
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa -0,06 -0,01 n.a. -0,12 0,00 n.a. 0,06
Osakekohtainen tulos, laimennettu,
euroa
-0,06 -0,01 n.a. -0,12 0,00 n.a. 0,06
Nettovelkaantumisaste, % 34,1 89,3 26,0
Sijoitetun pääoman tuotto, % (viim. 12 kk) -3,3 4,1 5,8
Henkilöstö keskimäärin
raportointikaudella, kokopäiväisinä
työntekijöinä
5 659 6 235 -9,2 6 128

Kaikki luvut ja summat on pyöristetty tarkoista luvuista, minkä vuoksi yhteen- tai vähennyslaskussa voi ilmetä pieniä epätarkkuuksia.

TAMMI-KESÄKUUN 2014 PÄÄKOHDAT
Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin ilmoiteta.

- Pöyry sai 2.6.2014 päätökseen liiketoimintojen myynnin, johon sisältyivät merkittävä osa Pöyryn kiinteistöjen suunnittelu- ja konsultointipalveluista sekä kiinteistö- ja infrasektoreiden rakennuttamisliiketoiminta Suomessa.
- Konsernin tilauskanta oli 482,4 (555,7) miljoonaa euroa. Se kasvoi Teollisuus-liiketoimintaryhmässä mutta heikkeni muissa liiketoimintalinjoissa. Vertailukelpoinen tilauskanta ilman Suomessa kesäkuussa myytyä liiketoimintaa kasvoi edellisen vuoden lopun 461,4 miljoonasta eurosta. Vertailukelpoinen tilauskanta 30.6.2013 oli 512,5 miljoonaa euroa.
- Konsernin liikevaihto laski 303,5 (336,5) miljoonaan euroon lähinnä Alueellisten toimintojen vuoksi.
- Liikevoitto laski -4,7 (5,0) miljoonaan euroon. Liikevoittoa rasittivat odotettua pienempi liikevaihto sekä -5,4 miljoonan euron projektitappiot ja muut kertaluonteiset erät, jotka kirjattiin lähinnä Alueellisissa toiminnoissa. Liikevoitto sisältää kertaluonteisen 19 miljoonan euron voiton liiketoiminnan myynnistä Suomessa sekä 14 miljoonan euron tappion saatavien alaskirjauksesta Venezuelassa. Liikevoitto kasvoi Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmässä, mutta laski kaikissa muissa liiketoimintalinjoissa ja erityisesti Alueellisissa toiminnoissa lukuun ottamatta Pohjos-Eurooppaa.
- Helmikuussa 2013 julkaistun strategisen kehitysohjelmansa mukaisesti Pöyry liitti Latinalaisen Amerikan ja Pohjois-Amerikan sekä Aasian ja Tyynenmeren alueen paikalliset toiminnot Alueellisiin toimintoihin tammikuussa 2014.
- Pöyry toteuttaa edelleen rakenteiden ja hallinnollisten prosessien kehittämisohjelmaansa, josta ilmoitettiin vuoden 2012 lopussa. Näiden toimenpiteiden edetessä Pöyry käynnistää myyntifokukseen sekä projektien ja kapasiteetin hallintaan liittyviä uusia kehittämistoimia.

NÄKYMÄT VUODELLE 2014
Venezuelassa olevien saatavien alaskirjauksen vuoksi Pöyry on laskenut vuoden 2014 liikevoittoon liittyvää ohjeistustaan 31.7.2014. Aiemman, 5.2.2014 annetun ohjeistuksen mukaan konsernin liikevoiton odotettiin kasvavan vuonna 2014. Uuden ohjeistuksen mukaan konsernin liikevoiton vuonna 2014 odotetaan laskevan vuoden 2013 liikevoittoon verrattuna.

TOIMITUSJOHTAJA ALEXIS FRIES:
"Pöyryn liikevaihto laski ensimmäisen vuosipuoliskon aikana 303,5 (336,5) miljoonaan euroon. Liikevaihto supistui lähinnä Alueellisissa toiminnoissa, johon vaikuttivat asiakkaiden heikompi investointiaktiviteetti sekä projektiviivästykset Euroopassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Liikevoitto laski -4,7 (5,0) miljoonaan euroon. Lukuun sisältyy -5,4 miljoonan euroa projektitappioita ja muita kertaluonteisia eriä sekä 19 miljoonaa euroa voittoa liiketoiminnan myynnistä Suomessa. Liikevoittoon vaikutti lisäksi aiemman Kaupunki-liiketoimintaryhmän venezuelalaisiin projekteihin liittyvien erääntyneiden saamisten arvon alaskirjaaminen 14 miljoonalla eurolla. Pöyry jatkaa saamisten perintäprosessia. Liikevoitto kasvoi Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmässä. Vaikka Pohjois-Euroopassa kehitys oli tyydyttävä, kokonaisuutena Alueellisten toimintojen suoritus oli pettymys ja heikensi liikevoittoa.

Konsernin tilausnäkymät olivat vakaat, mutta tilaisuudet suuremmille projekteille avautuivat selvästi hitaammin. Kaiken kaikkiaan konsernin tilauskertymä heikkeni Energia-liiketoimintaryhmässä, Keski-Euroopassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Tilaukset kaikissa muissa liiketoimintalinjoissa kuitenkin kasvoivat. Konsernin tilauskanta parani suurimmassa osassa liiketoimintalinjoja kaikkiaan 482,4 miljoonaan euroon vuoden 2013 lopun 461,4 miljoonasta eurosta. Luku kuitenkin laski viime vuoden vastaavasta tilauskannasta, joka oli 555,7 miljoona euroa (tai 512,5 miljoonaa euroa ilman myytyä liiketoimintaa Suomessa). Tilauskannan heikkeneminen vaikutti kaikkiin liiketoimintalinjoihin poislukien Teollisuus-liiketoimintaryhmä.

Konsernin kohdistamattomat kulut nousivat odotusten mukaisesti globaalien tukifunktioiden keskittämisen edetessä. Prosessilla on saavutettu merkittäviä kustannussäästöjä.

Aiemmin ilmoitetun mukaisesti Pöyry vahvisti tammikuussa 2014 alueellista fokustaan liittämällä Latinalaisen Amerikan ja Pohjois-Amerikan sekä Aasian ja Tyynenmeren alueen paikalliset toiminnot Alueellisiin toimintoihin. Muutos noudattaa Pöyryn strategiaa lisätä palveluitaan yhtiön valituilla kotimarkkinoilla.

Alkuvuoden vaikean, heikentyvillä markkinoilla koetun alun jälkeen Alueelliset toiminnot Pohjois-Euroopassa toipuivat hyvin ja kehittyivät positiivisesti. Muilla alueilla, joilla kertyi heikomman myynnin vuoksi vähemmän suunnittelutunteja ja kirjattiin tappioita aiemman Kaupunki-liiketoimintaryhmän projekteista, suoritustaso ei kuitenkaan ollut tyydyttävä. Latinalaista Amerikkaa rasittivat sovintomenettelystä syntyneet oikeudenkäyntikulut sekä suuren asiakasprojektin viivästynyt käynnistys.

Myyntifokuksen sekä projektien ja kapasiteetin hallintaan liittyviä kehittämistoimenpiteitä on käynnistetty kaikissa yksiköissä, ja niitä seurataan tiiviisti osana säännöllistä johtamisprosessiamme.

Jatkamme helmikuussa 2013 julkaistua Pöyryn organisaation kehittämistä. Se perustuu liikkeenjohdon konsultointiin, globaaleihin liiketoimintalinjoihin jotka keskittyvät energiaan ja teollisuuteen, sekä vahvojen alueellisten toimintojen kehittämiseen avainmaissa, joissa tarjoamme suunnittelupalveluita teollisuus- ja infrastruktuuriasiakkaille paikallisesti toimistoverkostomme kautta. Tähän liittyvät organisaatiomuutokset ovat edenneet suunnitelmien mukaan. 

Kiinteistöliiketoiminnan myynti Suomessa saatiin päätökseen 2.6.2014, minkä ansiosta voimme nyt keskittyä entistä paremmin teollisuuden ja paikallisen infrastruktuurin markkinoille Pohjois-Euroopassa."

Tämä on tiivistelmä tammi-kesäkuun 2014 osavuosikatsauksesta. Täydellinen raportti on julkaistu tämän pörssitiedotteen liitteenä, ja se on saatavilla kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.poyry.com. Sijoittajia kehotetaan tutustumaan taulukot sisältävään täydelliseen raporttiin.

PÖYRY OYJ

Lisätietoja:
Jukka Pahta, talousjohtaja
puh. 010 33 22629

KUTSU TIEDOTUSTILAISUUKSIIN TÄNÄÄN 31.7.2014
Pöyryn tammi-kesäkuun 2014 tulos esitellään tänään tiedotustilaisuuksissa seuraavasti:

- Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille klo 12.00 Ravintola Savoyssa, Eteläesplanadi 14, Helsinki. Tilaisuudessa tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Alexis Fries ja talousjohtaja Jukka Pahta.
           
- Kansainvälinen puhelinkonferenssi ja webcast-lähetys klo 17.00 Suomen aikaa (EEST). Englanninkielisessä tilaisuudessa tuloksen esittelee talousjohtaja Jukka Pahta.

10.00 US EDT (New York)
15.00 BST (Lontoo)
16.00 CEST (Pariisi)

Tilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä osoitteessa www.poyry.com. Tilaisuuden tallenne löytyy samasta osoitteesta seuraavana työpäivänä.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen konferenssin alkua numeroon:

Suomi: +358 (0)9 8171 0465
Ruotsi: +46 (0)8 5199 9355
UK: +44 (0)20 3194 0550
USA: +1 855 269 2605
Muut maat: +44 (0)20 3194 0550

Pöyry on kansainvälinen konsultointi- ja suunnitteluyhtiö. Palvelemme energia-alan ja teollisuuden asiakkaita maailmanlaajuisesti. Paikallispalveluissa keskitymme avainmarkkinoillemme. Tarjoamme strategista neuvonantoa ja suunnitteluasiantuntemusta sekä vahvaa projektien toteutuskykyä. Keskeisiä toimialojamme ovat energiantuotanto, sähkön siirto ja jakelu, metsäteollisuus, kemianteollisuus ja biojalostus, metalli- ja kaivosteollisuus, liikenne ja vesi. Pöyryllä on laaja paikallistoimistoverkosto ja yhtiön palveluksessa on noin 6 000 asiantuntijaa. Pöyryn liikevaihto vuonna 2013 oli 650 miljoonaa euroa, ja yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä (Pöyry OYJ: POY1V).

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.poyry.com

 

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2014