Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 30.07.2015

Pöyry Oyj : Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2015

PÖYRY OYJ          Osavuosikatsaus 30.7.2015 klo 8.30

LIIKEVOITTO KASVOI

TAMMI-KESÄKUUN 2015 PÄÄKOHDAT

(Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan kauteen, ellei toisin ilmoiteta.)

 • Konsernin tilauskanta kesäkuun lopussa oli 502,4 (482,4) miljoonaa euroa
   
 • Vertailukelpoinen liikevaihto oli 297,6 (285,2) miljoonaa euroa. Raportoitu liikevaihto vuonna 2014 oli 303,5 miljoonaa euroa.
   
 • Liikevoitto kasvoi 2,8 (-4,7) miljoonaan euroon. Se oli positiivinen kaikissa liiketoimintalinjoissa lukuun ottamatta Alueellisia toimintoja.

KESKEISET TUNNUSLUVUT

  4-6/ 4-6/ Muutos 1-6/ 1-6/ Muutos 1-12/
Pöyry-konserni 2015 2014 % 2015 2014 % 2014
Tilauskanta kauden lopussa, milj. euroa 502,4 482,4 4,2 502,4 482,4 4,2 472,5
Liikevaihto yhteensä, milj. euroa 150,9 152,2 -0,9 297,6 303,5 -1,9 571,2
Liikevoitto / -tappio, milj. euroa 0,2 -3,0 n.a. 2,8 -4,7 n.a. -23,1
Liikevoitto / -tappio, % liikevaihdosta 0,1 -1,9   0,9 -1,6   -4,0
Voitto / tappio ennen veroja, milj. euroa -0,1 -3,0 n.a. -0,9 -6,0 n.a. -28,0
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa -0,02 -0,06 n.a. -0,03 -0,12 n.a. -0,40
Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa -0,02 -0,06 n.a. -0,03 -0,12 n.a. -0,40
Nettovelkaantumisaste, %       51,1 34,1   39,1
Sijoitetun pääoman tuotto, %       4,3 -3,3   -9,9
Henkilöstö keskimäärin raportointi-kaudella, kokopäiväisinä työntekijöinä       5 091 5 659 -10,0 5 433

Kaikki luvut ja summat on pyöristetty tarkoista luvuista, minkä vuoksi yhteen- tai vähennyslaskussa voi ilmetä pieniä epätarkkuuksia.

 TOIMITUSJOHTAJA ALEXIS FRIES:

"Liiketoimintamme kehittyi katsauskaudella suotuisasti. Vertailukelpoinen liikevaihto ja liiketulos paranivat. Vahvempi myyntifokuksemme johti vakaaseen tilauskertymään huolimatta viime vuonna Brasiliassa kirjatusta laajemmasta projektista, joka vaikutti vertailukauden lukuun. Aiemmin tänä vuonna käynnistetyt rakenteelliset uudistukset erityisesti Keski-Euroopassa ja Brasiliassa jatkuivat suunnitellusti. Lisääntyvä aktiviteettitasomme viittaa operatiivisen tehokkuuden nousuun samalla kun keskitymme edelleen lisämyyntiin ja projektinhallinnan kehittämiseen.

Pöyryn ensimmäisen vuosipuoliskon vertailukelpoinen liikevaihto ilman kesäkuussa 2014 Suomessa myytyä liiketoimintaa kasvoi 297,6 (285,2) miljoonaan euroon. Luku kasvoi Energia-, Teollisuus- ja Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmissä ja pysyi vakaana Alueellisissa toiminnoissa.

Konsernin liikevoitto nousi 2,8 (-4,7) miljoonaan euroon. Luku parani kaikissa liiketoimintalinjoissa, erityisesti Alueellisissa toiminnoissa ja Teollisuus-liiketoimintaryhmässä. Katsauskauden liikevoittoa rasittivat -2 miljoonan euron kertaluonteiset erät, jotka kirjattiin Alueellisissa toiminnoissa. Ne koostuvat pääasiassa ylimääräisistä projektitappioista, jotka kirjattiin entisestä Kaupunki-liiketoimintaryhmästä peräisin olevassa projektissa, sekä Brasiliassa käynnissä olevan välimiesmenettelyn kuluista.

Edellisen vuoden liikevoittoa rasittivat -6 miljoonan euron kertaluonteiset erät sekä -14 miljoonan euron Venezuelan saatavien alaskirjaus. Sekä alaskirjaus että suurin osa kertaluonteisista eristä kirjattiin Alueellisissa toiminnoissa, ja ne liittyivät entisestä Kaupunki-liiketoimintaryhmästä peräisin oleviin projektitappioihin. Lisäksi liikevoitto sisälsi +19 miljoonan euron voiton liiketoiminnan myynnistä Suomessa.

Konsernin tilausnäkymät pysyivät vakaina. Vertailukelpoinen tilauskertymä pysyi edellisvuoden tasolla, ja katsauskaudella kirjattiin useita keskisuuria projekteja. Luku parani selvästi Energia-liiketoimintaryhmässä, jossa uusia tilauksia kirjattiin Aasian ja Tyynenmeren alueella ja Lähi-idässä, sekä Teollisuus-liiketoimintaryhmässä, jossa tilauskertymä oli hyvä sekä kemia- ja biojalostus -liiketoiminnassa että sellu- ja paperisektorilla. Se kasvoi myös Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmässä pääasiassa jaksolla kirjatun useamman toiminnan tehostamisprojektin ansiosta. Tilauskertymä laski Alueellisissa toiminnoissa, jossa luku kasvoi Keski-Euroopassa mutta pieneni erityisesti Latinalaisessa Amerikassa.

Pöyryn tilauskanta kasvoi edellisvuodesta 502,4 (482,4) miljoonaan euroon. Se kasvoi Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmässä ja erityisesti Teollisuus-liiketoimintaryhmässä, mikä kuvastaa vuodesta 2014 alkaen kasvanutta tilauskertymää. Luku pysyi vakaana Energia-liiketoimintaryhmässä ja Alueellisissa toiminnoissa.

Konsernin kohdistamattomat erät kehittyivät odotusten mukaisesti samalla, kun jatkoimme globaalien tukifunktioiden kustannusrakenteen virtaviivaistamista."

KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Pöyry julkaisi 22.7.2015 lehdistötiedotteen, jossa yhtiö ilmoitti myyneensä strategiansa mukaisesti koko osuutensa Etelä-Koreassa sijaitsevasta suunnittelu- ja konsulttiyritys Korea District Heating Engineering Co Ltd Ltd:stä (KDHEC) KEPS Calista Private Equity Fundille. Osapuolet sopivat, ettei kauppahintaa julkisteta. Pöyry kirjaa kaupasta noin 5,4 miljoonan euron myyntivoiton, joka sisältyy rahoitustuottoihin ja -kuluihin. Kaupalla on noin 10 miljoonan euron positiivinen vaikutus Pöyryn rahavirtaan.

Tammi-kesäkuun 2015 osavuosikatsaus on julkaistu kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä ja on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.poyry.com/fi/sijoittajatieto. Sijoittajia kehotetaan tutustumaan taulukot sisältävään kattavaan osavuosikatsaukseen.

PÖYRY OYJ

Lisätietoja:
Jukka Pahta, talousjohtaja
puh. 010 33 22629

KUTSU TIEDOTUSTILAISUUKSIIN TÄNÄÄN 30.7.2015

Pöyryn tammi-kesäkuun 2015 tulos esitellään tänään englanninkielisissä tiedotustilaisuuksissa seuraavasti:

Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille klo 12.00 Ravintola Savoyssa, Eteläesplanadi 14, Helsinki. Tilaisuudessa tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Alexis Fries ja talousjohtaja Jukka Pahta.

Kansainvälinen puhelinkonferenssi ja webcast-lähetys klo 17.00 Suomen aikaa (EEST). Tilaisuudessa tuloksen esittelee talousjohtaja Jukka Pahta.

 • 10.00 US EDT (New York)
 • 15.00 BST (Lontoo)
 • 16.00 CEST (Pariisi)

Tilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä osoitteessa www.poyry.com/fi/sijoittajatieto. Tilaisuuden tallenne on saatavilla samassa osoitteessa seuraavaan työpäivään mennessä.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen konferenssin alkua numeroon: • Suomi: +358 (0)9 2313 9201
 • Ruotsi: +46 (0)8 5052 0110
 • UK: +44 (0)20 7162 0077
 • USA: +1 334 323 6201
 • Muut maat: +44 (0)20 7162 0077

Konferenssin ID-numero: 953936

Pöyry on kansainvälinen konsultointi- ja suunnitteluyhtiö. Palvelemme energia-alan ja teollisuuden asiakkaita maailmanlaajuisesti. Paikallispalveluissa keskitymme avainmarkkinoillemme. Tarjoamme liikkeenjohdon konsultointia ja suunnittelupalveluita sekä vahvaa projektien toteutuskykyä ja asiantuntemusta. Keskeiset toimialamme ovat energiantuotanto, sähkön siirto ja jakelu, metsäteollisuus, kemianteollisuus ja biojalostus, metalli- ja kaivosteollisuus, liikenne ja vesi. Pöyryllä on laaja paikallistoimistoverkosto ja yhtiön palveluksessa on noin 6 000 asiantuntijaa. Pöyryn liikevaihto vuonna 2014 oli 571 miljoonaa euroa, ja yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä (Pöyry OYJ: POY1V).

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.poyry.com