Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 27.10.2011

Pöyry Oyj : Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2011

PÖYRY OYJ          Osavuosikatsaus 27.10. 2011 klo 8:30

TEOLLISUUS-LIIKETOIMINTARYHMÄN KANNATTAVUUSKEHITYS HYVÄ - MARKKINAYMPÄRISTÖ JULKISELLA SEKTORILLA HAASTAVA

AVAINLUVUT

Pöyry-konserni 7-9/
2011
7-9/
2010
Muutos,
%
1-9/
2011
1-9/
2010
Muutos,
%
1-12/
2010
Tilauskanta kauden
lopussa, milj. euroa
724,4 543,7 33,2 724,4 543,7 33,2 526,2
Liikevaihto yhteensä,
milj. euroa
193,9 161,2 20,3 569,2 495,6 14,9 681,6
Liikevoitto ennen uudelleenjärjestelykuluja,
milj. euroa
8,5 0,1 - 24,0 3,8 - 17,3
Liikevoittoprosentti ennen
uudelleenjärjestelykuluja, %
4,4 0,1 4,2 0,8 2,5
Liikevoitto, milj. euroa 6,9 0,1 - 20,5 -0,3 - 5,8
Liikevoittoprosentti, % 3,6 0,1 3,6 -0,1 0,9
Tulos ennen veroja, milj.
euroa
6,1 -0,8 - 17,9 -2,1 - 4,3
Osakekohtainen tulos,
laimentamaton, euroa
0,05 -0,04 - 0,16 -0,08 - 0,00
Osakekohtainen tulos,
laimennettu, euroa
0,05 -0,04 - 0,16 -0,08 - 0,00
Nettovelkaantumisaste, % 37,8 20,6 3,5
Sijoitetun pääoman tuotto, % 9,8 0,5 2,6
Henkilöstö keskimäärin raportointikaudella, kokopäiväisinä työntekijöinä 6 815 6 540 4,2 6 611

Kaikki luvut ja summat on pyöristetty tarkoista luvuista, minkä vuoksi yhteen- tai vähennyslaskussa voi ilmetä pieniä epätarkkuuksia.

TAMMI-SYYSKUUN 2011 PÄÄKOHDAT
Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin ilmoiteta.

- Tilauskanta oli vuoden 2011 syyskuun lopussa vahva, 724,4 miljoonaa euroa (543,7). Tilauskanta sisältää vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä tiedotetun suuren kokonaistoimitussopimuksen.
- Konsernin tammi-syyskuun 2011 liikevaihto kasvoi 569,2 miljoonaan euroon (495,6) eli 14,9 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.
- Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja oli 24,0 miljoonaa euroa (3,8), mikä oli 4,2 prosenttia (0,8) liikevaihdosta.
- Vuoteen 2010 verrattuna liikevoitto parani merkittävästi Energia, Teollisuus ja Liikkeenjohdon konsultointi liiketoimintaryhmissä heijastaen parantunutta aktiviteettia ja onnistuneita uudelleenjärjestelytoimenpiteitä.
- Konserninlaajuinen liiketoiminnan tehostamisohjelma, joka aloitettiin vuonna 2010, etenee Saksassa. Neuvottelut työntekijäjärjestöjen kanssa ovat käynnissä.
- Tase pysyi vahvana. Vantaan pääkonttorirakennuksen sisällyttäminen taseeseen vuoden 2011 toisella vuosineljänneksellä nosti velkaantumisastetta, joka on nyt 37,8 prosenttia (20,6).
- Myyntisaamisiin sisältyy 26,6 miljoonaa euroa saatavia tietyistä Venezuelan julkisen sektorin infrastruktuurihankkeista. Pöyry on jatkanut tehostettuja perintätoimenpiteitä maksun saamisen varmistamiseksi.
- Yrityskauppa, jossa Pöyry Oyj hankki osan Vattenfall Power Consultant AB:n suunnittelu- ja konsultointiliiketoiminnoista, saatiin päätökseen 15.7.2011. Sen myötä syntynyt uusi yritys, SwedPower AB, on mukana Pöyryn konserniraportoinnissa 1.7.2011 alkaen.
- Kesäkuussa 2011 Pöyry myi öljy- ja kaasuliiketoimintansa.
- Katsauskauden päättymisen jälkeen, 12.10.2011, Pöyry ilmoitti suuntaavansa fokustaan kehittyville markkinoille ja uudelleenjärjestelevänsä rakennettaan perustamalla Aasian toiminnot -yksikön ja yhdistämällä Vesi & ympäristö- ja Kaupunki & liikenne -liiketoimintaryhmät uudeksi Kaupunki (Urban) -liiketoimintaryhmäksi.

NÄKYMÄT VUODELLE 2011
Pöyryn liiketoiminta perustuu pääosin asiakkaiden uusiin investointeihin, ja suurin osa liiketoiminnasta on myös luonteeltaan jälkisyklistä. Asiakkaiden uusien investointipäätösten ajoitusta ja hankkeiden aloitusajankohtaa on vaikea arvioida. Yleisiin talousnäkymiin liittyvä epävarmuus on kasvanut kesän aikana, mikä voi vaikuttaa investointeihin Pöyryn toimintaan liittyvillä liiketoiminta-aloilla.

Tämänhetkinen vahva tilauskanta ja odotettavissa olevat uudet tilaukset tukevat liikevaihdon kehittymistä. Konsernin vuoden 2011 liikevaihdon kasvunäkymiä on kuitenkin korjattu alaspäin. Uuden ohjauksen mukaan liikevaihdon odotetaan kasvavan, kun aiempi ohjaus oli "kasvaa selvästi". Liikevoiton näkymät ovat muuttumattomat ja konsernin vuoden 2011 vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan paranevan merkittävästi verrattuna vuoden 2010 liikevoittoon ilman uudelleenjärjestelykuluja ottaen huomioon vertailuajankohdan matalat luvut.

Liiketoimintaryhmien näkymät:
Edellytykset liikevaihdon kasvulle vuonna 2011 ovat pysyneet hyvinä Teollisuus-liiketoimintaryhmässä, mutta ovat hieman heikentyneet Energia ja Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmissä. Vesi ja ympäristö -liiketoimintaryhmässä näkymät ovat heikentyneet ja siinä, kuten Kaupunki ja liikenne -liiketoimintaryhmässäkin liikevaihdon odotetaan pysyvän vakaana tai laskevan vuoteen 2010 verrattuna. Teollisuus- ja Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmien näkymät pysyvät muuttumattomina ja niiden vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan paranevan merkittävästi vuonna 2011. Energia-liiketoimintaryhmän vertailukelpoisen liikevoiton näkymiä on korjattu alaspäin. Uuden ohjeistuksen mukaan liikevoiton odotetaan paranevan selvästi, kun aiempi ohjaus oli "paranee merkittävästi". Kaupunki ja liikenne -liiketoimintaryhmän uusi liikevoitto-ohjeistus on "laskee merkittävästi" (aiempi: laskee selvästi) ja Vesi ja ympäristö -liiketoimintaryhmän "pysyy vakaana tai paranee" (aiempi: paranee merkittävästi).

HEIKKI MALINEN, TOIMITUSJOHTAJA:
"Hyvä tilauskertymä erityisesti Teollisuus- ja Energia-liiketoimintaryhmissä näkyy korkeassa tilauskannan arvossa. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Brasiliasta saatu suuri kokonaistoimitus on nyt toteutusvaiheessa. Syyskuussa Teollisuus-liiketoimintaryhmä sai vielä yhden sellutehdasprojektin latinalaisesta Amerikasta, mikä tuki tilauskannan tasoa. Energia-liiketoimintaryhmän tilauskanta kasvoi noin 12 prosenttia vuodentakaisesta. Kasvussa on mukana Ruotsista ostettu Pöyry SwedPower.

Julkisella sektorilla markkinatilanne on ollut haastavampi. Panostamme voimakkaasti uusien ratkaisujen kehittämiseen kilpailukykymme parantamiseksi. Meneillään olevan strategia-arvioinnin seurauksena teimme päätöksen yhdistää Vesi ja ympäristö ja Kaupunki ja liikenne -liiketoimintaryhmät. Uskomme, että yhdistämällä nämä liiketoiminnat uuteen Kaupunki-liiketoimintaryhmään pystymme parantamaan kilpailukykyämme sekä hyödyntämään synergiaetuja erityisesti julkista sektoria palvelevien suunnitteluyksiköiden kesken. Muutos tulee voimaan 1.1.2012.

Kannattavan kasvun vauhdittaminen on yksi strategisista tavoitteistamme, minkä toteutuksessa kehittyvät markkinat ovat yhtiöllemme ensiarvoisen tärkeässä asemassa. Olemme toimineet pitkään ja menestyksekkäästi latinalaisessa Amerikassa, erityisesti Brasiliassa, ja nyt vahvistamme fokustamme Aasiaan. Meillä on jo toimintaa alueella, mutta Aasian osuutta yhtiön liiketoiminnasta on nostettava. Kasvattaaksemme omistajan tai urakoitsijan edustajan suunnittelupalveluiden sekä EPCM- ja EPC -projektien myyntiä alueella olemme päättäneet perustaa Aasian toimintoihin keskittyneen yksikön, joka aloittaa toimintansa vuoden 2012 alussa.

Liikevoittomme on vuoden 2011 aikana toipunut vuoden 2010 matalalta tasolta. Katsauskauden loppua kohden mentäessä yleistaloudellisen epävarmuuden kasvu alkoi näkyä jossain määrin pehmenevänä markkinaympäristönä liikkeenjohdon konsultointipalveluissa. Haasteet jatkuvat myös julkisella sektorilla. Tämänhetkinen vahva tilauskanta ja odotettavissa olevat uudet tilaukset tukevat liikevaihdon kehittymistä. Konsernin vuoden 2011 liikevaihdon kasvunäkymiä on kuitenkin korjattu alaspäin. Uuden ohjauksen mukaan liikevaihdon odotetaan kasvavan, kun aiempi ohjaus oli "kasvaa selvästi". Liikevoiton näkymät ovat muuttumattomat ja konsernin vuoden 2011 vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan paranevan merkittävästi verrattuna vuoden 2010 liikevoittoon ilman uudelleenjärjestelykuluja ottaen huomioon vertailuajankohdan matalat luvut."

Tämä on tiivistelmä tammi-syyskuun 2011 osavuosikatsauksesta. Täydellinen raportti on julkaistu tämän pörssitiedotteen liitteenä ja on saatavilla kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.poyry.com. Sijoittajia kehotetaan tutustumaan taulukot sisältävään täydelliseen raporttiin.

PÖYRY Oyj
Lisätietoja:
Heikki Malinen, toimitusjohtaja
puh. 010 33 21307
Jukka Pahta, CFO
puh. 010 33 26088
Sanna Päiväniemi, johtaja, sijoittajasuhteet
puh. 010 33 23002

KUTSU TIEDOTUSTILAISUUKSIIN TÄNÄÄN 27.10.2011
Tiedotustilaisuudet, joissa toimitusjohtaja Heikki Malinen ja talousjohtaja Jukka Pahta esittelevät tuloksen, pidetään seuraavasti:

- Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille klo 12.00 Ravintola Savoyssa, Eteläesplanadi 14, Helsinki. Tilaisuus on suomenkielinen.
- Kansainvälinen puhelinkonferenssi ja webcast-lähetys klo 15.00 (huom. kellonaika!) Suomen aikaa (EEST). Tilaisuus on englanninkielinen.

8.00 US EDT (New York)
13.00 BST (Lontoo)
14.00 CEST (Pariisi)
15.00 EEST (Helsinki)

Tilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä osoitteessa www.poyry.com. Tilaisuuden tallenne löytyy samasta osoitteesta seuraavana päivänä.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen konferenssin alkua numeroon

USA: +1 334 323 6201
Muut maat: +44 (0)20 7162 0025
Koodi: 905331

Pöyry on maailmanlaajuinen konsultointi- ja suunnitteluyhtiö, joka on sitoutunut tasapainoiseen kestävään kehitykseen ja vastuulliseen toimintaan. Laatu ja rehellisyys leimaavat kaikkea toimintaamme, ja tarjoamme alan huippua edustavia johdon konsultointipalveluja, kokonaisratkaisuja sekä suunnittelua ja töiden valvontapalveluja. Pöyry tarjoaa perusteellista toimialaosaamista teollisuus-, energia-, kaupunki- ja liikenne- sekä vesi- ja ympäristösuunnittelun aloilla. Pöyryllä on palveluksessaan 7 000 asiantuntijaa, ja paikalliskonttoriverkosto ulottuu noin 50 maahan. Pöyryn liikevaihto vuonna 2010 oli 682 miljoonaa euroa, ja yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä (Pöyry OYJ: POY1V).

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.poyry.com