Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 26.10.2012

Pöyry Oyj : Osavuosikatsaus 1.1.- 30.9.2012

PÖYRY OYJ          Osavuosikatsaus 26.10.2012 klo 8.30

TILIKAUDEN 2012 TULOS JÄÄ ODOTUKSISTA - PAINOPISTE KANNATTAVUUDEN PARANTAMISESSA

KESKEISET TUNNUSLUVUT

Pöyry-konserni 7-9/
2012
7-9/
2011
Muutos,
%
1-9/
2012
1-9/
2011
Muutos,
%
1-12/
2011
Tilauskanta kauden lopussa, milj. euroa 595,1 724,4 -17,8 595,1 724,4 -17,8 694,4
Liikevaihto yhteensä, milj. euroa 176,0 193,9 -9,2 584,3 569,2 2,7 796,1
Liikevoitto ennen
uudelleenjärjestelykuluja,
milj. euroa
3,0 8,5 -64,7 10,5 24,0 -56,3 30,4
Liikevoittoprosentti ennen
uudelleenjärjestelykuluja, %
1,7 4,4 1,8 4,2 3,8
Liikevoitto,
milj. euroa
-1,2 6,9 n.a. -2,8 20,5 n.a. 20,0
Liikevoittoprosentti, % -0,7 3,6 -0,5 3,6 2,5
Tulos ennen veroja,
milj. euroa
-2,3 6,1 n.a. -4,5 17,9 n.a. 17,1
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa -0,04 0,05 n.a. -0,15 0,16 n.a. 0,13
Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa -0,04 0,05 n.a. -0,15 0,16 n.a. 0,13
Nettovelkaantumisaste, % 61,2 37,8 28,2
Sijoitetun pääoman tuotto, % (viim. 12 kk) -0,3 9,8 7,4
Henkilöstö keskimäärin raportointikaudella, kokopäiväisinä työntekijöinä 6 762 6 815 -0,8 6 864

Kaikki luvut ja summat on pyöristetty tarkoista luvuista, minkä vuoksi yhteen- tai vähennyslaskussa voi ilmetä pieniä epätarkkuuksia.

TAMMI-SYYSKUUN 2012 PÄÄKOHDAT
Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin ilmoiteta. 
- Pöyry laski edelleen arviotaan koko vuoden 2012 liikevoitosta 18.10.2012. Konsernin liikevoiton ilman uudelleenjärjestelykuluja odotetaan vuonna 2012 laskevan merkittävästi verrattuna vuoteen 2011. Tammi-kesäkuun 2012 osavuosikatsauksen yhteydessä annetuissa näkymissä konsernin liikevoiton odotettiin laskevan verrattuna vuoteen 2011. Liikevaihtonäkymä vuodelle 2012 on ennallaan ja vuoden 2012 liikevaihdon odotetaan pysyvän vakaana vuoteen 2011 verrattuna.
- Konsernin tilauskanta oli katsauskauden lopussa 595,1 miljoonaa euroa (724,4).
- Konsernin liikevaihto kasvoi 584,3 miljoonaan euroon (569,2) eli 2,7 prosenttia edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.
- Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja oli 10,5 miljoona euroa (24,0), mikä oli 1,8 prosenttia (4,2) liikevaihdosta.
- Liikevoitto parani Teollisuus-liiketoimintaryhmässä, mutta oli edellisvuotta alhaisempi kaikissa muissa liiketoimintaryhmissä.
- Raportointikauden uudelleenjärjestelykulut olivat yhteensä 13,3 miljoonaa euroa, josta 7,2 miljoonaa euroa kirjattiin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.
- Raportointikauden kohdistamattomat yleiskulut olivat 16,8 miljoonaa euroa. Tämä sisältää 12,0 miljoonaa euroa uudelleenjärjestelykuluja.
- Myyntisaamisiin sisältyy saamiset tietyistä Venezuelan julkisen sektorin infrastruktuurihankkeista, joissa asiakkaana on viranomainen. Saamiset on kuvattu hallituksen toimintakertomuksessa vuodelta 2010, eikä niissä ole tapahtunut olennaisia muutoksia vuoden 2012 aikana. Saamisten tämänhetkinen nettoarvo on 23,3 miljoonaa euroa.
- Alexis Fries aloitti toimitusjohtajana 1.9.2012.

NÄKYMÄT VUODELLE 2012
Pöyry laski edelleen arviotaan koko vuoden 2012 liikevoitosta 18.10.2012 .Konsernin liikevoiton ilman uudelleenjärjestelykuluja odotetaan vuonna 2012 laskevan merkittävästi verrattuna vuoteen 2011. Tammi-kesäkuun 2012 osavuosikatsauksen yhteydessä annetuissa näkymissä konsernin liikevoiton odotettiin laskevan verrattuna vuoteen 2011. Liikevaihtonäkymä vuodelle 2012 on ennallaan ja vuoden 2012 liikevaihdon odotetaan pysyvän vakaana vuoteen 2011 verrattuna.
Kuten aiemmin on kerrottu, Pöyry jatkaa toimenpiteitä kannattavuuden parantamiseksi. Näihin toimenpiteisiin sisältyy toiminnan tehostamista ja sisäisten prosessien, tukifunktioiden sekä heikosti kannattavien yksiköiden virtaviivaistamista. Näistä aiheutuu uudelleenjärjestelykuluja, jotka kirjataan vuoden 2012 aikana. Lisätietoja arvioiduista taloudellisista vaikutuksista on saatavilla myöhemmin tänä vuonna.
 
Liiketoimintaryhmien päivitetyt näkymät:
Liikevaihdon odotetaan pysyvän vakaana kaikissa liiketoimintaryhmissä.

Liikevoiton odotetaan Energia- ja Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmissä laskevan merkittävästi. Teollisuus-liiketoimintaryhmän liikevoiton odotetaan laskevan. Kaupunki-liiketoimintaryhmän liikevoiton odotetaan paranevan merkittävästi, kun otetaan huomioon alhainen vertailuluku.

EDELLISET 27.7.2012 ANNETUT NÄKYMÄT VUODELLE 2012
Konsernin liikevaihdon odotetaan pysyvän vuonna 2012 vakaana verrattuna vuoteen 2011. Konsernin liikevoiton ilman uudelleenjärjestelykuluja odotetaan vuonna 2012 laskevan verrattuna vuoteen 2011.

Liiketoimintaryhmien näkymät:
Liikevaihdon odotetaan pysyvän vakaana kaikissa liiketoimintaryhmissä.

Liikevoiton odotetaan laskevan Energia-liiketoimintaryhmässä ja laskevan selvästi Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmässä. Teollisuus-liiketoimintaryhmän liikevoiton odotetaan paranevan. Kaupunki-liiketoimintaryhmän liikevoiton odotetaan paranevan merkittävästi, kun otetaan huomioon alhainen vertailuluku.

Liikevoittonäkymissä ja vuoden 2011 vertailuluvuissa viitataan lukuihin ilman uudelleenjärjestelykuluja.

TOIMITUSJOHTAJA ALEXIS FRIES:
"Konsernin tammi-syyskuun liikevoitto, 10,5 miljoonaa euroa eli 1,8 prosenttia liikevaihdosta ennen uudelleenjärjestelykuluja, oli epätyydyttävä. Konsernin tilauskanta oli katsauskauden lopussa 595 miljoonaa euroa. Liikevaihto pysyi vakaana edelliseen vuoteen nähden ja oli 584 miljoonaa euroa.

Talouden lisääntyvä epävarmuus on vaikuttanut asiakkaiden investointitoimintaan, mikä näkyy myös tilausten kertymisessä. Energia-liiketoimintaryhmässä tilauskertymää tuki vahva ensimmäinen vuosineljännes, ja vuoden tähänastinen tilauskertymä pysyi edellisvuoden tasolla. Teollisuus-liiketoimintaryhmässä ei ole kirjattu suuria tilauksia vuonna 2012, kun taas vertailujakson luvut sisältävät suuria vuonna 2011 saatuja tilauksia. Kaupunki-liiketoimintaryhmässä liiketoimintaportfolion strategisen arvioinnin osana tehdyt yritysmyynnit ja toimet ydinmarkkina-alueiden ulkopuolisen aktiviteetin vähentämiseksi näkyivät myös alhaisempana tilauskertymänä. Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmän tilauskertymä laski haastavan markkinatilanteen seurauksena. 

Erityisesti toisen ja kolmannen vuosineljänneksen epätyydyttävien tulosten seurauksena tammi-syyskuun 2012 liikevoitto ennen uudelleenjärjestelykuluja on selvästi odotettua pienempi.  Kuten aiemmin on kerrottu, jatkamme toimenpiteitä kannattavuuden parantamiseksi. Näihin toimenpiteisiin sisältyy toiminnan tehostamista ja sisäisten prosessien, tukifunktioiden sekä heikosti kannattavien yksiköiden virtaviivaistamista. Näistä aiheutuu uudelleenjärjestelykuluja, jotka kirjataan vuoden 2012 aikana. Lisätietoja arvioiduista taloudellisista vaikutuksista on saatavilla myöhemmin tänä vuonna."

Tämä on tiivistelmä tammi-syyskuun 2012 osavuosikatsauksesta. Täydellinen raportti on julkaistu tämän pörssitiedotteen liitteenä, ja se on saatavilla kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.poyry.com. Sijoittajia kehotetaan tutustumaan taulukot sisältävään täydelliseen raporttiin.

PÖYRY OYJ

Lisätietoja:
Jukka Pahta, CFO
puh. 010 33 26088
Sanna Päiväniemi, johtaja, sijoittajasuhteet
puh. 010 33 23002

KUTSU TIEDOTUSTILAISUUKSIIN TÄNÄÄN 26.10.2012
Tammi-kesäkuun 2012 tulos esitellään tänään tiedotustilaisuuksissa seuraavasti:

- Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille klo 12.00 Ravintola Savoyssa, Eteläesplanadi 14, Helsinki. Tilaisuus on suomenkielinen. Tilaisuuden pitävät toimitusjohtaja Alexis Fries ja CFO Jukka Pahta.

- Kansainvälinen puhelinkonferenssi ja webcast-lähetys klo 17.00 Suomen aikaa (EEST). Tilaisuus on englanninkielinen. Tilaisuuden pitää CFO Jukka Pahta.

10.00 US EDT (New York)
15.00 BST (Lontoo)
16:00 CEST (Pariisi)
17:00 EEST (Helsinki)

Tilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä osoitteessa www.poyry.com. Tilaisuuden tallenne löytyy samasta osoitteesta seuraavana työpäivänä.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon

Suomi: 0800 914672
UK: 0808 109 0700
USA: 1 866 966 5335
Muut maat: +44 (0)20 3003 2666
Koodi: Pöyry

Suoran webcast-lähetyksen vuoksi pyydämme kansainväliseen puhelinkonferenssiin ja webcast-lähetykseen osallistuvia soittamaan viimeistään viisi minuuttia ennen konferenssin alkua.

Pöyry on maailmanlaajuinen konsultointi- ja suunnitteluyhtiö, joka on sitoutunut tasapainoiseen kestävään kehitykseen ja vastuulliseen liiketoimintaan. Innovatiivisuus, laatu ja rehellisyys ovat osa kaikkea toimintaamme, ja tarjoamme alan huippua edustavaa strategista neuvonantoa, suunnittelua, projektin toteutusta ja toiminnan tukea. Syvällinen toimialaosaamisemme käsittää energia-, metsäteollisuus-, kemian- ja biojalostus-, metalli- ja kaivosteollisuus-, liikenne-, vesi- ja kiinteistöalat. Pöyryllä on palveluksessaan noin 7 000 asiantuntijaa, ja laaja paikallistoimistoverkosto. Pöyryn liikevaihto vuonna 2011 oli 796 miljoonaa euroa, ja yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä (Pöyry OYJ: POY1V).

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.poyry.com 

 

FIN_Interim_Report_Q3_2012