Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 29.10.2014

Pöyry Oyj : Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2014

PÖYRY OYJ          Osavuosikatsaus 29.10.2014 klo 8.30

LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO LASKIVAT

KESKEISET TUNNUSLUVUT

Pöyry Group 7-9/
2014
7-9/
2013
Muutos,
%
1-9/
2014
1-9/
2013
Muutos
%
1-12/
2013
Tilauskanta kauden lopussa, milj. euroa  

475,3

557,4   -14,7 475,3 557,4 -14,7 499,7
Liikevaihto yhteensä, milj. euroa  

131,2

153,7   -14,6 434,8 490,2 -11,3 650,8
Liikevoitto,
miljoonaa euroa
-6,2  0,6  

n.a.

-10,9 5,6 n.a. 13,9
Liikevoittoprosentti, % -4,7 0,4   -2,5 1,1   2,1
Tulos ennen veroja,
miljoonaa euroa
-7,1 -0,9  

n.a.

-13,1 1,8 n.a. 9,1
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa -0,08 0,02  

n.a.

-0,20 0,02 n.a. 0,06
Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa -0,08  

0,02

 

n.a.

-0,20 0,02 n.a. 0,06
Nettovelkaantumisaste, %       46,5 95,9   26,0
Sijoitetun pääoman tuotto, % (viim. 12 kk)       -5,6 3,3   5,8
Henkilöstö keskimäärin raportointikaudella, kokopäiväisinä työntekijöinä       5 517 6 183 -10,8 6 139

Kaikki luvut ja summat on pyöristetty tarkoista luvuista, minkä vuoksi yhteen- tai vähennyslaskussa voi ilmetä pieniä epätarkkuuksia.

TAMMI-SYYSKUUN 2014 PÄÄKOHDAT

Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin ilmoiteta.

- Konsernin tilauskanta oli 475,3 (557,4) miljoonaa euroa. Se laski kaikissa liiketoimintalinjoissa edellisvuoteen verrattuna paitsi Teollisuus-liiketoimintaryhmässä, jossa se pysyi vakaana. Vertailukelpoinen tilauskanta ilman kesäkuista liiketoimintamyyntiä Suomessa kasvoi edellisen vuoden lopun 461,9 miljoonasta eurosta. Vertailukelpoinen tilauskanta 30.9.2013 oli 515,6 miljoonaa euroa.
- Liikevaihto laski 434,8 (490,2) miljoonaan euroon lähinnä Alueellisten toimintojen vuoksi. Liikevaihto nousi hieman Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmässä.
- Liikevoitto laski -10,9 (5,6) miljoonaan euroon. Lukua rasittivat odotettua pienempi liikevaihto sekä -10 (-7) miljoonan euron kertaluonteiset erät, jotka kirjattiin lähinnä Alueellisissa toiminnoissa. Näihin sisältyivät lähinnä projektitappiot, jotka olivat peräisin entisestä Kaupunki-liiketoimintaryhmästä. Lisäksi liikevoittoa rasitti -14 miljoonan euron Venezuelan saatavien alaskirjaus kesäkuussa. Liikevoitto sisältää kertaluonteisen 19 miljoonan euron voiton liiketoiminnan myynnistä Suomessa kesäkuussa. Liikevoitto parani Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmässä, mutta laski kaikissa muissa liiketoimintalinjoissa.
- Helmikuussa 2013 julkaistun strategisen kehitysohjelmansa mukaisesti Pöyry jatkoi 19.8.2014 liiketoimintojensa virtaviivaistamista globaalissa myynnissä ja projektihallinnassa, Alueellisissa toiminnoissa sekä Teollisuus- ja Energia-liiketoimintaryhmissä. Lisäksi johtoryhmän rakennetta muutettiin tehokkuuden parantamiseksi.
- Pöyry toteuttaa edelleen rakenteiden ja hallinnollisten prosessien kehittämisohjelmaansa, joka julkaistiin vuoden 2012 lopussa. Näiden toimenpiteiden edetessä Pöyry käynnistää uusia myyntifokukseen sekä projektien ja kapasiteetin hallintaan liittyviä kehittämistoimia.

TOIMITUSJOHTAJA ALEXIS FRIES:

"Pöyryn liikevaihto laski katsauskaudella 434,8 (490,2) miljoonaan euroon. Liikevaihto supistui lähinnä Alueellisissa toiminnoissa ja erityisesti Suomessa kesäkuisen liiketoimintamyynnin, Brasiliassa talouden hidastumisen sekä Keski-Euroopassa lähinnä projektituottojen oikaisujen vuoksi. Liikevaihto kasvoi hieman Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmässä.  

Liikevoitto laski -10,9 (5,6) miljoonaan euroon. Liikevoittoa rasittivat odotettua pienempi liikevaihto sekä -10 (-7) miljoonan euron kertaluonteiset erät, jotka kirjattiin lähinnä Alueellisissa toiminnoissa. Näihin sisältyivät lähinnä projektitappiot, jotka olivat peräisin entisestä Kaupunki-liiketoimintaryhmästä. Lisäksi liikevoittoa rasitti -14 miljoonan euron Venezuelan saatavien alaskirjaus kesäkuussa. Liikevoitto sisältää myös kertaluonteisen 19 miljoonan euron voiton liiketoiminnan myynnistä Suomessa kesäkuussa. Liikevoitto parani Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmässä, mutta laski kaikissa muissa liiketoimintalinjoissa.

Konsernin tilausnäkymät olivat vakaat. Suurempien tunnistettujen projektimahdollisuuksien määrä ei kuitenkaan kehittynyt. Konsernin yleinen tilauskertymä heikkeni pienempien tilausmäärien vuoksi Energia-liiketoimintaryhmässä ja Alueellisissa toiminnoissa Latinalaisessa Amerikassa, jossa kirjattiin poikkeuksellisen suuria projekteja viime vuonna. Konserni sai kuitenkin useita keskisuuria projekteja, ja muiden liiketoimintalinjojen tilauskertymä pysyi vakaana. Vertailukelpoinen tilauskanta ilman myytyä liiketoimintaa Suomessa kasvoi vuoden 2013 lopun 461,9 miljoonasta eurosta 475,3 miljoonaan euroon 30.9.2014. Syyskuun lopussa 2013 vertailukelpoinen tilauskanta oli 515,6 miljoonaa euroa ja raportoitu tilauskanta oli 557,4 miljoonaa euroa. Raportoitu tilauskanta pieneni edellisvuodesta kaikissa liiketoimintalinjoissa paitsi Teollisuus-liiketoimintaryhmässä, jossa se pysyi vakaana.

Konsernin kohdistamattomat erät kasvoivat odotusten mukaisesti. Tämä johtui globaalien tukifunktioiden edenneestä keskittämisestä, siihen liittyvistä ulkoistuskuluista, konsernin johtoryhmän rakenteen muuttamisesta elokuussa sekä toimiston vuokrakuluista Suomessa sijaitsevan pääkonttorikiinteistön vuonna 2013 toteutuneen myynnin jälkeen.

Vaikean ja heikentyvillä markkinoilla koetun alkuvuoden jälkeen Alueelliset toiminnot Pohjois-Euroopassa toipuivat tyydyttävästi. Muilla alueilla myynti oli kuitenkin pienempi ja tappioita kirjattiin aiemman Kaupunki-liiketoimintaryhmän projekteista. Latinalaisen Amerikan toimintoihin vaikuttivat sovintomenettelystä syntyneet oikeudenkäyntikulut sekä suuren asiakasprojektin viivästynyt käynnistyminen.

Jatkamme helmikuussa 2013 julkaistua Pöyryn organisaation kehittämistä. Se perustuu liikkeenjohdon konsultointiin, globaaleihin liiketoimintalinjoihin, jotka keskittyvät energiaan ja teollisuuteen, sekä vahvojen alueellisten toimintojen kehittämiseen avainmaissa, joissa tarjoamme suunnittelupalveluita teollisuus- ja infrastruktuuriasiakkaille paikallisesti toimistoverkostomme kautta. Tähän liittyvät muutokset ovat edenneet suunnitelmien mukaan hallinnollisten prosessien muokkaamisesta ja tukitoimintojen osien ulkoistamisesta aina organisaation ja liiketoiminnan virtaviivaistamiseen. 

Tämän mukaisesti Pöyry perusti elokuussa globaalin myynnin ja projektihallinnan toiminnon ja virtaviivaisti Alueellisia toimintoja sekä Teollisuus- ja Energia-liiketoimintaryhmiä tehokkuuden parantamiseksi. Konsernin johtoryhmän rakennetta muutettiin vastaavasti.

Myyntifokukseen sekä projektien ja kapasiteetin hallintaan liittyviä kehittämistoimenpiteitä toteutetaan kaikissa yksiköissä, ja niitä seurataan tiiviisti osana säännöllistä johtamisprosessiamme."

Tämä on tiivistelmä tammi-syyskuun 2014 osavuosikatsauksesta. Täydellinen raportti on julkaistu tämän pörssitiedotteen liitteenä ja on saatavilla kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.poyry.com. Sijoittajia kehotetaan tutustumaan taulukot sisältävään täydelliseen raporttiin.

PÖYRY OYJ

Lisätietoja:
Jukka Pahta, talousjohtaja
puh. 010 33 22629

KUTSU TIEDOTUSTILAISUUKSIIN TÄNÄÄN 29.10.2014

Pöyryn tammi-syyskuun 2014 tulos esitellään tänään tiedotustilaisuuksissa seuraavasti:

- Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille klo 12.00 Ravintola Savoyssa, Eteläesplanadi 14, Helsinki. Tilaisuudessa tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Alexis Fries ja talousjohtaja Jukka Pahta.
                     
- Kansainvälinen puhelinkonferenssi ja webcast-lähetys klo 17.00 Suomen aikaa (EET). Englanninkielisessä tilaisuudessa tuloksen esittelee talousjohtaja Jukka Pahta.

10.00 US EDT (New York)
15.00 GMT (Lontoo)
16.00 CET (Pariisi)

Tilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä osoitteessa www.poyry.com. Tilaisuuden tallenne löytyy samasta osoitteesta seuraavana työpäivänä.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen konferenssin alkua numeroon:

Suomi: +358 (0)9 8171 0465
Ruotsi: +46 (0)8 5199 9355
UK: +44 (0)20 3194 0550
USA: +1 855 269 2605
Muut maat: +44 (0)20 3194 0550

Pöyry on kansainvälinen konsultointi- ja suunnitteluyhtiö. Palvelemme energia-alan ja teollisuuden asiakkaita maailmanlaajuisesti. Paikallispalveluissa keskitymme avainmarkkinoillemme. Tarjoamme strategista neuvonantoa ja suunnitteluasiantuntemusta sekä vahvaa projektien toteutuskykyä. Keskeisiä toimialojamme ovat energiantuotanto, sähkön siirto ja jakelu, metsäteollisuus, kemianteollisuus ja biojalostus, metalli- ja kaivosteollisuus, liikenne ja vesi. Pöyryllä on laaja paikallistoimistoverkosto ja yhtiön palveluksessa on noin 6 000 asiantuntijaa. Pöyryn liikevaihto vuonna 2013 oli 650 miljoonaa euroa, ja yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä (Pöyry OYJ: POY1V).

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.poyry.com

 

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2014