Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 28.10.2016

Pöyry Oyj: Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2016

Pöyry Oyj          Osavuosikatsaus 28.10.2016 klo 8.30

Operatiivinen liiketoiminta parantumassa

Heinä-syyskuun 2016 keskeiset tunnusluvut

 (Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan kauteen, ellei toisin ilmoiteta.)

 • Oikaistu liiketulos nousi 3,2 (2,4) miljoonaan euroon. Liiketulos oli -1,0 (1,1) miljoonaa euroa.
   
 • Liikevaihto oli 127,2 (133,2) miljoonaa euroa.  
   
  • Saadut tilaukset laskivat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Tammi-syyskuun 2016 keskeiset tunnusluvut

 • Oikaistu liiketulos laski 1,6 (6,7) miljoonaan euroon. Se parani Teollisuus-liiketoimintaryhmässä ja pysyi vakaana Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmässä, mutta laski muissa liiketoimintalinjoissa. Liiketulos oli -5,2 (3,9) miljoonaa euroa.
   
 • Liikevaihto oli 399,1 (430,8) miljoonaa euroa. Se pysyi vakaana Teollisuus-liiketoimintaryhmässä ja Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmässä, mutta laski muissa liiketoimintalinjoissa.  
   
  • Konsernin tilauskanta oli 434,0 (487,8) miljoonaa euroa.
      7-9/ 7-9/ Muutos, 1-9/ 1-9/ Muutos, 1-12/
Pöyry-konserni   2016 2015 % 2016 2015 % 2015
Tilauskanta kauden lopussa, milj. euroa 434,0 487,8 -11,0 434,0 487,8 -11,0 465,5
Liikevaihto yhteensä, milj. euroa 127,2 133,2 -4,5 399,1 430,8 -7,4 575,3
Liiketulos, milj. euroa -1,0 1,1 n.a. -5,2 3,9 n.a. 4,0
Liiketulos, % liikevaihdosta -0,8 0,8   -1,3 0,9   0,7
Oikaistu liiketulos, milj. euroa 3,2 2,4 33,7 1,6 6,7 -76,8 9,4
Oikaistu liiketulos, % liikevaihdosta 2,5 1,8   0,4 1,6   1,6
Tulos ennen veroja, milj. euroa -1,8 7,7 n.a. -6,6 6,8 n.a. 6,0
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa -0,04 0,12 n.a. -0,15 0,09 n.a. 0,09
Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa -0,04 0,12 n.a. -0,15 0,09 n.a. 0,09
Osakekohtainen tulos, oikaistu, euroa 0,03 0,15 n.a. -0,04 0,14 n.a. 0,18
Nettovelkaantumisaste, %       39,1 53,7   3,6
Sijoitetun pääoman tuotto, %       -2,6 7,6   6,1
Henkilöstö keskimäärin raportointikaudella, kokopäiväisinä työntekijöinä       4 897 5 054 -3,1 5 029

Kaikki luvut ja summat on pyöristetty tarkoista luvuista, minkä vuoksi yhteen- tai vähennyslaskussa voi ilmetä pieniä epätarkkuuksia.

Taloudelliset näkymät vuodelle 2016 ennallaan

Konsernin oikaistun liiketuloksen odotetaan olevan positiivinen.

Toimitusjohtaja Martin à Porta:

"Oikaistu liiketuloksemme kasvoi verrattuna vuoden 2015 vastaavaan neljännekseen, mikä osoittaa, että operatiivinen liiketoimintamme on parantumassa. Oikaistu liiketulosmarginaali kasvoi Energia- ja Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmissä sekä Alueellisissa toiminnoissa ja pysyi vakaana Teollisuus-liiketoimintaryhmässä. Näemme positiivista kehitystä pienissä ja keskisuurissa tilauksissa, markkinoiden aktiivisuudessa sekä myyntinäkymissä yleensä. Tästä huolimatta kokonaistilauskertymä laski edellisvuodesta. Liikevaihto kasvoi Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmässä, pysyi vakaana Alueellisissa toiminnoissa, mutta laski Energia- ja Teollisuus-liiketoimintaryhmissä.

Vuosineljänneksen kassavirta oli edellisvuoden vastaavan neljänneksen kassavirtaa parempi, mutta koko vuoden kassavirta on vielä epätyydyttävä. Jatkamme edelleen toimenpiteitä parantaaksemme käyttöpääomaa, jonka seurauksena odotamme näkevämme parannusta kassavirrassa vuoden loppua kohti.

Heikosti kannattavien liiketoimintayksiköiden kannattavuus on parantunut ja toimenpiteet yksiköiden kannattavuuden parantamiseksi jatkuvat. Operatiivinen viitekehys- ja muutosohjelmamme edistyy. Kolmannen neljänneksen oikaisuerät sisältävät 2,1 miljoonaa euroa kuluja liittyen toimenpiteisiin kiinteiden kulujen vähentämiseksi. Käynnissä oleva investointi uuteen toiminnanohjausjärjestelmäämme antaa meille mahdollisuuden lisätä toimintojemme läpinäkyvyyttä ja yksinkertaistaa prosessejamme. Käynnissä on selkeitä toimenpiteitä organisaation yksinkertaistamiseksi ja valtuuttamiseksi sekä ydinliiketoimintamme vahvistamiseksi, jotta voimme valmistautua kasvuun.

Pidämme taloudelliset näkymämme ennallaan: Konsernin oikaistun liiketuloksen odotetaan olevan positiivinen vuonna 2016."

Markkinanäkymät vuodelle 2016

Talous- ja markkinanäkymät liiketoimintasektoreillamme säilyvät epävarmoina vuonna 2016. Euroopassa kasvu pysyy heikkona, mikä lykkää talouden elpymistä ja investointipäätöksiä. Kehitys Euroopan pankkisektorilla lisää epävarmuutta. Toisaalta julkisen sektorin kulutus Euroopassa näyttää lisääntyvän. Talouskasvun odotetaan jatkuvan vahvana Yhdysvalloissa. Aasian markkinoiden talouskasvu hidastuu. Brasiliassa on näkyvissä pieniä merkkejä talouden elpymisestä, mikä ei vielä näy Pöyryn liiketoiminnassa. Lähi-idän markkinaympäristö on muuttunut haastavammaksi.

Pöyrylle merkittävissä liiketoiminnoissa sektorikohtaiset näkymät ovat edelleen vaihtelevat. Metsäteollisuustuotteiden sektoreilla, kuten pakkaus- ja pehmopaperisektoreilla, näkymät ovat parantumassa. Toisaalta, graafisen paperiteollisuuden rakenteellisen kulutuksen lasku jatkuu. Energiasektorilla on rakenteellisia muutoksia Euroopassa.

Muutos taloudellisen raportoinnin käytäntöön

Pöyry Oyj muuttaa taloudellisen raportoinnin käytäntöään 1.1.2017 alkaen. Pöyry Oyj julkaisee taloudelliset raportit puolelta vuodelta ja koko tilikaudelta, mutta ei enää julkaise osavuosikatsauksia kolmelta ja yhdeksältä kuukaudelta. Pöyry julkaisee koko tilivuoden markkinanäkymät ja ennusteen taloudellisesta kehityksestä puolivuosikatsauksessaan ja tilinpäätöstiedotteessaan.

Pöyry Oyj:n taloudellisten tiedotteiden julkaisuaikataulu vuonna 2017 on seuraava:

 • Tilinpäätöstiedote 2016: keskiviikkona 8.2.2017
 • Tilinpäätös 2016: torstaina 16.2.2017
   
 • Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2017: perjantaina 4.8.2017

Tammi-syyskuun 2016 osavuosikatsaus on julkaistu kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä ja on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.poyry.com/fi/sijoittajatieto. Sijoittajia kehotetaan tutustumaan taulukot sisältävään kattavaan osavuosikatsaukseen.

PÖYRY OYJ

Lisätietoja:
Juuso Pajunen, talousjohtaja
puh. 010 33 26632

Kutsu puhelinkonferenssiin tänään 28.10.2016

Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille järjestetään englanniksi klo 13.00 Pöyry-talolla osoitteessa Jaakonkatu 3, Vantaa. Tilaisuudessa tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Martin à Porta ja talousjohtaja Juuso Pajunen. Tilaisuuteen osallistuvia on pyydetty ilmoittautumaan tilaisuuteen 25.10.2016 mennessä.
                                                                                                                         
Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta, joka järjestetään samanaikaisesti tiedotustilaisuuden kanssa. Puhelinkonferenssin tiedot on esitetty alla.

Tilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä osoitteessa www.poyry.com/fi/sijoittajatieto. Tilaisuuden tallenne on saatavilla samassa osoitteessa seuraavaan työpäivään mennessä.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla 5-10 minuuttia ennen konferenssin alkua numeroon:

Suomi:                +358 (0)9 7479 0361
Ruotsi:                 +46 (0)8 5033 6574
UK:                      +44 (0)203 043 2002
USA:                    +1 719 457 1036
Muut maat:         +44 (0)203 043 2002

Konferenssin ID-numero: 5078615

Pöyry on kansainvälinen konsultointi- ja suunnitteluyhtiö. Palvelemme energia-alan ja teollisuuden asiakkaita maailmanlaajuisesti. Paikallispalveluissa keskitymme avainmarkkinoillemme. Tarjoamme liikkeenjohdon konsultointia ja suunnittelupalveluita sekä vahvaa projektien toteutuskykyä ja asiantuntemusta. Keskeiset toimialamme ovat energiantuotanto, sähkön siirto ja jakelu, metsäteollisuus, kemianteollisuus ja biojalostus, metalli- ja kaivosteollisuus, liikenne ja vesi. Pöyryllä on laaja paikallistoimistoverkosto ja yhtiön palveluksessa on noin 6 000 asiantuntijaa. Pöyryn liikevaihto vuonna 2015 oli 575 miljoonaa euroa, ja yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä (Pöyry OYJ: POY1V).

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.poyry.com