Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 25.04.2012

Pöyry Oyj : Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2012

PÖYRY OYJ          Osavuosikatsaus 25.4.2012 klo 8.30

HIDAS ALKU VUODELLE 2012 - NÄKYMÄT ENNALLAAN

AVAINLUVUT

Pöyry-konserni 1-3/
2012
1-3/
2011
Muutos,
%
1-12/
2011
Tilauskanta kauden
lopussa, milj. euroa
696,9 716,7 -2,8 694,4
Liikevaihto yhteensä,
milj. euroa
209,5 180,0 16,4 796,1
Liikevoitto ennen uudelleenjärjestelykuluja,
milj. euroa
6,2 6,5 -6,2 30,4
Liikevoittoprosentti ennen
uudelleenjärjestelykuluja, %
3,0 3,6 3,8
Liikevoitto, milj. euroa -1,0 6,4 n,a, 20,0
Liikevoittoprosentti, % -0,6 3,5 2,5
Tulos ennen veroja, milj.
euroa
-1,4 4,8 n,a, 17,1
Osakekohtainen tulos,
laimentamaton, euroa
-0,07 0,04 n,a, 0,13
Osakekohtainen tulos,
laimennettu, euroa
-0,07 0,04 n,a, 0,13
Nettovelkaantumisaste, % 42,2 -0,3 n,a, 28,2
Sijoitetun pääoman tuotto, % 0,1 9,2 n,a, 7,4
Henkilöstö keskimäärin raportointikaudella, kokopäiväisinä työntekijöinä 6,827 6,659 2,5 6,864

Kaikki luvut ja summat on pyöristetty tarkoista luvuista, minkä vuoksi yhteen tai vähennyslaskussa voi ilmetä pieniä epätarkkuuksia.

TAMMI-MAALISKUUN 2012 PÄÄKOHDAT
Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin ilmoiteta.

- Tilauskanta oli vuoden 2011 ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa 696,9 miljoonaa euroa (716,7). Vuosineljänneksen lopun EPC-tilauskantaa on korjattu alaspäin 15,7 miljoonaa euroa. Korjaus liittyy MWV Rigesan kanssa tehtyyn sopimukseen, jonka mukaan asiakas hankkii osan laitteista suoraan itse Pöyryn tekemän suunnitelman mukaisesti. Tilauksesta tuloutetaan tältä osin ainoastaan palvelun osuus (service fee).
- Konsernin liikevaihto kasvoi 209,5 miljoonaan euroon (180,0) eli 16,4 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.
- Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja oli 6,2 miljoonaa euroa (6,5), mikä oli 3,0 prosenttia (3,6) liikevaihdosta.
- Edellisvuoteen verrattuna liikevoitto parani merkittävästi Teollisuus ja kasvoi myös Kaupunki-liiketoimintaryhmässä. Liikevoitto laski Energia- ja Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmissä.
- Vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen kohdistamattomat yleiskulut olivat 9,1 miljoonaa euroa. Tämä sisältää 6,6 miljoonaa euroa uudelleenjärjestelykuluja, joista suurin osa liittyy yritysjärjestelyyn, jossa myytiin osia vesi- ja ympäristöliiketoiminnan kansainvälisistä toiminnoista. Lopusta 2,5 miljoonasta eurosta 1,1 miljoonaa euroa liittyy Venezuelan saamisten realisoitumattomaan valuuttakurssitappioon.
- Myyntisaamisiin sisältyy saamiset tietyistä Venezuelan julkisen sektorin infrastruktuurihankkeista, joissa asiakkaana on viranomainen. Saamiset on kuvattu hallituksen toimintakertomuksessa vuodelta 2011, eikä niissä ole tapahtunut olennaisia muutoksia vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä. Saamisten tämänhetkinen nettoarvo on 23,3 miljoonaa euroa..
- Osia vesi- ja ympäristöliiketoiminnan kansainvälisistä toiminnoista myytiin maaliskuussa 2012.
- Uusi liiketoimintaryhmärakenne tuli voimaan 1.1.2012.

NÄKYMÄT VUODELLE 2012
Konsernin näkymät pysyvät ennallaan.

Pöyryn liiketoiminta perustuu pääosin asiakkaiden uusiin investointeihin, ja suurin osa liiketoiminnasta on myös luonteeltaan jälkisyklistä. Asiakkaiden uusien investointipäätösten ajoitusta ja hankkeiden aloitusajankohtaa on vaikea arvioida. Yleisiin talousnäkymiin liittyvä epävarmuus on suuri, mikä voi vaikuttaa investointeihin Pöyryn toimintaan liittyvillä liiketoiminta-aloilla.

Tämänhetkisen vahvan tilauskannan ja odotettavissa olevien uusien tilausten perusteella konsernin liikevaihdon odotetaan pysyvän vuonna 2012 vuoden 2011 tasolla. Vuoden 2012 vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan paranevan selvästi vuoden 2011 liikevoitosta ilman uudelleenjärjestelykuluja.

Päivitetyt liiketoimintaryhmien näkymät
Liikevaihtonäkymät Energia- ja Kaupunki-liiketoimintaryhmissä pysyvät ennallaan. Liikevaihdon odotetaan Teollisuus-liiketoimintaryhmässä paranevan selvästi ja Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmässä pysyvän vakaana.

Liikevoittonäkymät Kaupunki- ja Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmissä pysyvät ennallaan. Vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan pysyvän vakaana Energia-liiketoimintaryhmässä ja paranevan selvästi Teollisuus-liiketoimintaryhmässä verrattuna vuoteen 2011.

Liiketoimintaryhmien näkymät Tilinpäätöstiedotteesta 9.2.2012:
Teollisuus- ja Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmien liikevaihdon odotetaan paranevan ja Energia- ja Kaupunki-liiketoimintaryhmien liikevaihdon odotetaan pysyvän ennallaan verrattuna vuoteen 2011. Vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan paranevan selvästi Energia-liiketoimintaryhmässä, paranevan Teollisuus-liiketoimintaryhmässä, paranevan merkittävästi Kaupunki-liiketoimintaryhmässä ja pysyvän vakaana Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmässä verrattuna vuoteen 2011.

TOIMITUSJOHTAJA HEIKKI MALINEN:
"Tilauskanta säilyi hyvällä 696,9 miljoonan euron tasolla. Tilauskannan arvo laski selvästi Teollisuus-liiketoimintaryhmässä, jossa vuonna 2011 saadut suuret hankkeet ovat nyt toteutusvaiheessa. Toisaalta tilauskannan arvo nousi Energia-liiketoimintaryhmässä, jossa tilauksia kertyi hyvin erityisesti Keski-Euroopassa, Lähi-idässä ja Pohjois-Amerikassa. Liikevaihto kasvoi 209,5 miljoonaan euroon eli 16,4 prosenttia. Liikevoitto ennen uudelleenjärjestelykuluja oli 6,2 miljoonaa euroa (6,5) eli 3,0 prosenttia (3,6) liikevaihdosta.

Viime vuoteen verrattuna liikevoitto kasvoi merkittävästi Teollisuus- liiketoimintaryhmässä heijastaen näin suuria Latinalaisessa Amerikassa käynnissä olevia projekteja. Projektien toteutus etenee suunnitellusti ja joidenkin sopimusten luonteesta johtuen kirjattavan tuloksen odotetaan painottuvan vuoden jälkipuoliskolle. Olen myös tyytyväinen voidessani kertoa, että Pöyry sai vastikään sopimuksen tehtaan perussuunnitelusta ja infrastruktuuria koskevasta detaljisuunnittelusta Klabinin uuteen sellutehtaaseen Brasiliassa. Tämän viimeisintä tekniikkaa edustavan sellutehtaan vuosikapasiteetti on 1,5 miljoonaa tonnia, ja tehtaan suunnitellaan käynnistyvän vuoden 2014 kolmannen neljänneksen aikana. Lopullinen investointipäätös arvioidaan tehtävän myöhemmin tänä vuonna. Yleisesti ottaen Teollisuus-liiketoimintaryhmä on onnistunut hyvin kääntämään tuloksensa nousuun haastavien vuosien 2009 ja 2010 jälkeen. Liikevoitto kasvoi myös Kaupunki-liiketoimintaryhmässä, jossa liiketoiminnan uudelleenjärjestely ja portfolion kehittäminen olivat keskeisessä asemassa.

Energia-liiketoimintaryhmän liikevoitto oli pettymys ja heijasteli käynnissä olevaa siirtymävaihetta, tiettyjen markkinoiden heikon kysynnän aiheuttamaa odotuksia alhaisempaa käyttöastetta sekä tiettyjä haasteellisia projekteja. Toimet kapasiteetin sopeuttamiseksi työkuormaa vastaavaksi ovat menossa. Korkea tilauskanta neljänneksen lopussa on hyvä pohja, kun katsomme eteenpäin kohti toista vuosipuoliskoa. Vuoden 2011 hyvän tulosparannuksen jälkeen Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmän vuoden 2012 ensimmäisen vuosineljänneksen tulos oli pettymykseksemme heikko. Myönteistä oli, että vaikka kasvanut yleistaloudellinen epävarmuus yleensä heijastuu nopeasti liikkeenjohdon konsultointiin, tulokset Euroopan päämarkkinoilla olivat pääasiassa melko vakaita edellisvuoteen verrattuina. Käynnistetyillä investoinneilla laajennamme tarjontaamme vastaamaan asiakkaiden muuttuneita tarpeita.  

Konsernitasolla jatkamme liiketoiminnan tehostamisohjelmaamme sekä konserninlaajuisia kasvun mahdollistavia hankkeitamme (Suuret projektit, Myynti ja markkinointi, Toimintatapa, Thought Leadership), joiden avulla pyrkimyksenämme on rationalisoida toimintoja ja toimistoverkostoa, parantaa ydinprosesseja sekä panostaa osaamisen kehittämiseen.."

Tämä on tiivistelmä tammi-maaliskuun 2012 osavuosikatsauksesta. Täydellinen raportti on julkaistu tämän pörssitiedotteen liitteenä ja on saatavilla kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.poyry.com. Sijoittajia kehotetaan tutustumaan taulukot sisältävään täydelliseen raporttiin.

PÖYRY Oyj

Lisätietoja:
Heikki Malinen, toimitusjohtaja
puh. 010 33 21307
Jukka Pahta, CFO
puh. 010 33 26088
Sanna Päiväniemi, johtaja, sijoittajasuhteet
puh. 010 33 23002

KUTSU TIEDOTUSTILAISUUKSIIN TÄNÄÄN 25.4.2012
Tiedotustilaisuudet tammi-maaliskuun 2012 osavuositulokseen liittyen pidetään seuraavasti:

- Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille klo 12.00 Ravintola Savoyssa, Eteläesplanadi 14, Helsinki. Tilaisuus on suomenkielinen.

- Kansainvälinen puhelinkonferenssi ja webcast-lähetys klo 17.00 Suomen aikaa (EEST). Tilaisuus on englanninkielinen.

10.00 US EDT (New York)
15.00 BST (Lontoo)
16.00 CEST (Pariisi)
17.00 EEST (Helsinki)

Tilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä osoitteessa www.poyry.com. Tilaisuuden tallenne löytyy samasta osoitteesta seuraavana päivänä.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen konferenssin alkua numeroon

Suomi: 0800 914672
UK: 0808 109 0700
USA: 1 866 966 5335
Muut maat: +44 (0)20 3003 2666
Koodi: Pöyry

Pöyry on maailmanlaajuinen konsultointi- ja suunnitteluyhtiö, joka on sitoutunut tasapainoiseen kestävään kehitykseen ja vastuulliseen liiketoimintaan. Laatu ja rehellisyys ovat osa kaikkea toimintaamme, ja tarjoamme alan huippua edustavia johdon konsultointipalveluja, kokonaisratkaisuja sekä suunnittelua ja töiden valvontapalveluja. Pöyry tarjoaa perusteellista toimialaosaamista energia-, teollisuus-, liikenne, vesi-, ympäristö- ja kiinteistöaloilla. Pöyryllä on palveluksessaan noin 7 000 asiantuntijaa, ja paikalliskonttoriverkosto ulottuu noin 50 maahan. Pöyryn liikevaihto vuonna 2011 oli 796 miljoonaa euroa, ja yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä (Pöyry OYJ: POY1V).

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.poyry.com

 

FIN_Interim_Report_Q1_2012