Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 19.08.2014

Pöyry Oyj : Pöyry jatkaa liiketoimintansa virtaviivaistamista ja tekee muutoksia johtoryhmäänsä

Pöyry jatkaa liiketoimintansa virtaviivaistamista ja tekee muutoksia johtoryhmäänsä

PÖYRY OYJ          Pörssitiedote 19.8.2014 klo 08:00

Pöyry jatkaa liiketoimintansa virtaviivaistamista ja muokkaa johdon rakennetta tehokkuuden parantamiseksi.

Alexis Fries, toimitusjohtaja, toimii Pöyryn alueellisten toimintojen johtajana (Chairman) toistaiseksi.

Marcelo Cordaro, 51, BSc, MSc ja DSc (Electrical Engineering), Pöyryn Brasilian maatoimintojen johtaja, on lisäksi nimitetty Latinalaisen Amerikan alueellisten toimintojen johtajaksi ja Pöyryn johtoryhmän jäseneksi. Hän raportoi yhtiön toimitusjohtajalle. Cordaro on ollut Pöyryn palveluksessa vuodesta 2008. Vuosina 2005-2008 hän toimi johtajana  Braskem S.A.:ssa, vastuualueinaan markkinointi ja hankinnat. Lisäksi hän on toiminut useissa johdon konsultointitehtävissä seuraavissa yhtiöissä: Booz Allen Hamilton (2004-2005) ja McKinsey & Company (1996-2004).

Nicholas Oksanen, 47, DI (Paperiteknologia ja Tuotantotalous), Pöyryn Sellu- ja paperiteollisuuden liiketoimintayksikön johtaja, on lisäksi nimitetty Pöyryn Teollisuus-liiketoimintaryhmän johtajaksi ja Pöyryn johtoryhmän jäseneksi. Hän raportoi yhtiön toimitusjohtajalle. Oksanen on ollut Pöyryn palveluksessa vuodesta 1993 ja toiminut useissa johtotehtävissä yhtiön Teollisuus-liiketoimintaryhmässä.

Richard Pinnock, konsernin strategisen kasvun johtaja, on nimitetty konsernin globaalin myynnin ja projektinhallinnan johtajaksi. Hänen vastuualueellaan on Pöyryn myynnin ja projektinhallinnan vahvistaminen globaalisti. Tämän ohella Pinnock jatkaa Suurten projektien osaamiskeskuksen (Large Projects Competence Centre) kehittämistä. Pöyryn projektinhallintapalveluiden liiketoimintayksikkö, joka on tällä hetkellä osa Teollisuus-liiketoimintaryhmää, integroidaan globaalin myynnin ja projektihallinnan yksikköön. Pinnock jatkaa Pöyryn johtoryhmässä ja raportoi jatkossakin toimitusjohtajalle.

Pasi Tolppanen, Pöyryn Pohjois-Euroopan alueellisten toimintojen johtaja, Pöyry Finland Oy:n toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmän jäsen, sekä Marcelo Cordaro on nimitetty Pöyryn alueellisten toimintojen varajohtajiksi (Vice Chairman). Tässä roolissaan Tolppanen ja Cordaro avustavat toimitusjohtajaa Pohjois-Euroopan alueella onnistuneesti toteutetun alueellisen liiketoimintamallin jalkauttamisessa yhtiön muihinkin avainmaihin.

Alppien ja Keski-Euroopan alueelliset toiminnot yhdistetään yhdeksi alueeksi, Keski-Euroopan alueellisiksi toiminnoiksi. Tämä alue käsittää kolme Pöyryn avainmaata, Saksan, Sveitsin ja Itävallan. Näiden maiden liiketoiminnoista vastaavat maajohtajat raportoivat suoraan toimitusjohtajalle ja alueellisten toimintojen johtajalle (Chairman) Alexis Friesille.

Kaivos- ja metalliteollisuuden yksikkö, joka on tällä hetkellä osa Teollisuus -liiketoimintaryhmää, integroidaan Pohjois-Euroopan alueellisiin toimintoihin.

Aasian ja Tyynenmeren alueelliset toiminnot, joihin kuuluvat Kiinan ja Thaimaan paikalliset toiminnot integroidaan Energia-liiketoimintaryhmään.

Yllä mainitut muutokset astuvat voimaan välittömästi.

Martin Bachmann, alueellisten toimintojen johtaja (Chairman) ja Alppien ja Aasian ja Tyynenmeren alueellisten toimintojen johtaja, sekä Martin Kuzaj, Keski-Euroopan ja Latinalaisen Amerikan alueellisten toimintojen johtaja ja Pöyryn Teollisuus-liiketoimintaryhmän johtaja, siirtyvät pois Pöyryn palveluksesta. Haluamme kiittää heitä kumpaakin arvokkaasta panostuksesta Pöyry-konserniin ja toivotamme heille menestystä tulevaisuuden haasteilleen.

Lisätietoja:
Alexis Fries, Pöyry Oyj:n toimitusjohtaja
Puh. +41 44 355 5525

Pöyry on kansainvälinen konsultointi- ja suunnitteluyhtiö. Palvelemme energia-alan ja teollisuuden asiakkaita maailmanlaajuisesti. Paikallispalveluissa keskitymme avainmarkkinoillemme. Tarjoamme strategista neuvonantoa ja suunnitteluasiantuntemusta sekä vahvaa projektien toteutuskykyä. Keskeisiä toimialojamme ovat energiantuotanto, sähkön siirto ja jakelu, metsäteollisuus, kemianteollisuus ja biojalostus, metalli- ja kaivosteollisuus, liikenne ja vesi. Pöyryllä on laaja paikallistoimistoverkosto ja yhtiön palveluksessa on noin 6 000 asiantuntijaa. Pöyryn liikevaihto vuonna 2013 oli 650 miljoonaa euroa, ja yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä (Pöyry OYJ: POY1V).

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.poyry.com