Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 17.11.2015

Pöyry Oyj: Pöyry laskee liikkeeseen 30 miljoonan euron hybridilainan

PÖYRY OYJ          Pörssitiedote 17.11.2015 klo 17:00

Pöyry laskee liikkeeseen 30 miljoonan euron hybridilainan

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI KENELLEKÄÄN YHDYSVALTALAISELLE HENKILÖLLE (KUTEN MÄÄRITELTY YHDYSVALTAIN VUODEN 1933 ARVOPAPERILAIN (MUUTOKSINEEN) NOJALLA ANNETUSSA REGULATION S -SÄÄNNÖKSESSÄ) TAI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA TAI SINGAPORESSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Pöyry Oyj laskee liikkeeseen 30 miljoonan euron hybridilainan. Hybridilainan korko on kiinteä 7,50 prosenttia 25.11.2019 saakka, minkä jälkeen korko muuttuu vaihtuvaksi. Hybridilainalla ei ole eräpäivää, mutta yhtiöllä on oikeus lunastaa se takaisin tietyin edellytyksin neljän (4) vuoden kuluttua liikkeeseenlaskupäivästä. Hybridilainan liikkeeseenlaskupäivä on arviolta 25.11.2015. Liikkeeseenlaskun tarkoituksena on vahvistaa yhtiön taseasemaa. Hybridilainaa tarjottiin suunnatusti (private placement) pääasiassa institutionaalisille sijoittajille Suomessa.

Hybridilaina on laina, joka on muita velkasitoumuksia heikommassa asemassa. Sitä käsitellään konsernin IFRS-tilinpäätöksessä omana pääomana. Hybridilainan haltijalla ei ole osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia, eikä hybridilaina laimenna nykyisten osakkeenomistajien omistuksia.

Nordea Pankki Suomi Oyj ja Pohjola Pankki Oyj toimivat yhtiön pääjärjestäjinä ja Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy yhtiön oikeudellisena neuvonantajana hybridilainan liikkeeseenlaskussa.

PÖYRY OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Jukka Pahta, CFO
puh. 010 33 26088

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.poyry.com

VASTUUNRAJOITUS:
Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa, eikä sitä tule tulkita tarjoukseksi ostaa, myydä tai merkitä Pöyryn arvopapereita, mukaan lukien hybridilaina. Tämän tiedotteen jakelu tietyissä valtioissa on lain mukaan kiellettyä. Tämän tiedotteen haltuunsa saavien henkilöiden edellytetään hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta ei saa levittää tai julkaista sellaisissa valtioissa, joissa tämä olisi kyseisen valtion asianomaisen lainsäädännön vastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, Australia, Kanada, Hongkong, Etelä-Afrikka, Singapore ja Japani. Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta myydä, ostaa tai merkitä mitään Pöyryn arvopapereita, mukaan lukien hybridilaina, sellaiselle henkilölle sellaisessa valtiossa, jossa tällainen tarjous, myynti, osto tai merkintä olisi lainvastainen. Pöyryllä, pääjärjestäjillä tai niiden edustajilla ei ole oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Pöyryn arvopapereihin, mukaan lukien hybridilaina, sijoittamista tai niiden myymistä harkitsevien tiedossa vai eivät.

Pöyry on kansainvälinen konsultointi- ja suunnitteluyhtiö. Palvelemme energia-alan ja teollisuuden asiakkaita maailmanlaajuisesti. Paikallispalveluissa keskitymme avainmarkkinoillemme. Tarjoamme liikkeenjohdon konsultointia ja suunnittelupalveluita sekä vahvaa projektien toteutuskykyä ja asiantuntemusta. Keskeiset toimialamme ovat energiantuotanto, sähkön siirto ja jakelu, metsäteollisuus, kemianteollisuus ja biojalostus, metalli- ja kaivosteollisuus, liikenne ja vesi. Pöyryllä on laaja paikallistoimistoverkosto ja yhtiön palveluksessa on noin 6 000 asiantuntijaa. Pöyryn liikevaihto vuonna 2014 oli 571 miljoonaa euroa, ja yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä (Pöyry OYJ: POY1V).