Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 04.08.2017

Pöyry Oyj: Pöyry Oyj:n osakepohjaiseen palkitsemisjärjestelmään liittyvä suunnattu osakeanti ja maksuton osakeanti yhtiölle itselleen

Pöyry Oyj          Pörssitiedote 4.8.2017 klo 8.25

Pöyry Oyj:n osakepohjaiseen palkitsemisjärjestelmään liittyvä suunnattu osakeanti ja maksuton osakeanti yhtiölle itselleen

Pöyry Oyj:n hallitus päätti toukokuussa 2017 uudesta yhtiön ylimmälle johdolle ja avainhenkilöille suunnatusta pitkän aikavälin osakepohjaisesta palkitsemisjärjestelmästä, jossa avainhenkilöt ostavat yhtiön osakkeita alkusijoituksena. Osakepohjaisen kannustinjärjestelmän tarkemmista ehdoista tiedotettiin pörssitiedotteella 5.5.217.

Pöyry Oyj:n osakepohjaiseen palkitsemisjärjestelmään liittyvä suunnattu osakeanti

Osakepohjaiseen palkitsemisjärjestelmään liittyvän alkusijoituksen toteuttamiseksi Pöyry Oyj:n hallitus on 3.8.2017 päättänyt suunnatusta osakeannista osakepohjaiseen palkitsemisjärjestelmään oikeutetuille henkilöille. Osakepohjaisen palkitsemisjärjestelmän piiriin kuuluu aluksi yhdeksän osanottajaa. Osakeannissa annetaan palkitsemisjärjestelmään aluksi osallistuvien henkilöiden merkittäväksi yhteensä enintään 551 000 yhtiön uutta osaketta. Osakkeiden merkintähinta, jonka kukin osanottaja maksaa, on 90 % osakkeen vaihdannalla painotetun keskikurssin mukaisesta hinnasta Nasdaq Helsinki Oy:ssä 8.8.2017. Osakkeiden merkintäaika päättyy 14.8.2017. Mikäli suunnatussa osakeannissa annettavat uudet osakkeet merkittäisiin täysimääräisesti, olisi yhtiön osakkeiden kokonaismäärä suunnatun osakeannin jälkeen yhteensä enintään 60 310 610 kappaletta. Palkitsemisjärjestelmään voi liittyä uusia osanottajia, mikäli hallitus niin päättää. Palkitsemisjärjestelmän osanottajien enimmäismäärä on 15.

Palkitsemisjärjestelmän osana suunnatussa annissa annetut uudet osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin ja Euroclear Finlandiin syyskuussa 2017 sekä listataan Nasdaq Helsinki Oy:öön viipymättä osakkeiden rekisteröimisen jälkeen.

Suunnattu osakeanti perustuu Pöyry Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 9.3.2017 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Maksuton osakeanti yhtiölle itselleen

Lisäksi Pöyry Oyj:n hallitus on 3.8.2017 päättänyt 1 771 000 uuden yhtiön osakkeen antamisesta yhtiölle itselleen maksutta. Yhtiö voi jatkossa käyttää kyseisiä osakkeita muun muassa pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeena yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi. Maksuttoman osakeannin jälkeen yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on yhteensä 61 530 610 kappaletta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä on 2 190 055.

Osakeannissa yhtiölle itselleen annetut uudet osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin ja, Euroclear Finlandiin arviolta 16.8.2017 sekä listataan Nasdaq Helsinki Oy:öön viipymättä osakkeiden rekisteröimisen jälkeen.

Maksuton osakeanti perustuu Pöyry Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 9.3.2017 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Osakkeiden kokonaismäärä suunnatun osakeannin ja osakeannin yhtiölle itselleen jälkeen

Suunnatun osakeannin ja maksuttoman osakeannin jälkeen yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on yhteensä 62 081 610 kappaletta edellyttäen, että suunnatussa osakeannissa merkittäväksi annetut osakkeet merkittäisiin täysimääräisesti.

PÖYRY OYJ

Lisätietoja:
Michael Rosenlew, Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja
puh. +358 10 33 22629

Pöyry on kansainvälinen konsultointi- ja suunnitteluyhtiö. Tarjoamme järkevimmät ratkaisut energiantuotantoon, sähkön siirtoon ja jakeluun, metsäteollisuuteen, kemianteollisuuteen ja biojalostukseen, kaivos- ja metalliteollisuuteen, väyläinfraan sekä vesihuoltoon. Pöyryn liikevaihto vuonna 2016 oli 530 miljoonaa euroa, ja yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssissä (POY1V). Noin 5 500 asiantuntijaa. 40 maata.130 toimistoa.