Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 05.02.2014

Pöyry Oyj: Pöyryn uuden liiketoimintarakenteen mukaiset pro forma -luvut 2012-2013

Pöyry Oyj: Pöyryn uuden liiketoimintarakenteen mukaiset pro forma -luvut 2012-2013

PÖYRY OYJ          Pörssitiedote 5.2.2014 klo 8.35

Pöyryn uuden liiketoimintarakenteen mukaiset pro forma -luvut 2012-2013

Pöyryn uusi organisaatiorakenne julkaistiin helmikuussa 2013, ja se perustuu strategiseen neuvonantoon, globaaleihin osaamisalueisiin ja alueellisiin toimintoihin. Pöyryn liiketoiminta on organisoitu seuraaviin liiketoimintalinjoihin: Energia-liiketoimintaryhmä, Teollisuus-liiketoimintaryhmä, Alueelliset toiminnot ja Liikkeenjohdon konsultointi-liiketoimintaryhmä. Tähän kehitykseen liittyen Pöyry liittää paikalliset toiminnot Latinalaisessa Amerikassa ja Pohjois-Amerikassa sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella Alueellisiin toimintoihin tammikuusta 2014 alkaen.

Alla olevissa taulukoissa on esitetty neljännesvuosittaiset luvut vuosilta 2012 ja 2013 uuden liiketoimintalinjajaon mukaisesti. Segmenttien tiedot perustuvat konsernin johdon sisäiseen raportointiin ja noudattavat IFRS-laadintaperiaatteita.

Pöyryn liiketoimintalinjat

Energia-liiketoimintaryhmä tarjoaa teknisiä neuvonanto-, suunnittelu-, valvonta- ja projektinhallintapalveluja. Painopistealueemme ovat vesivoima, lämpövoima, ydinvoima, uusiutuva energia sekä sähkön siirto ja jakelu. Autamme asiakkaita hallitsemaan resursseja tehokkaasti liiketoiminnan koko elinkaaren ajan hyödyntämällä syvällistä sektoriosaamistamme. Toimitamme uudis­rakennus- ja korvausinvestointiprojekteja sekä olemassa oleviin laitoksiin liittyviä palveluita.

Teollisuus-liiketoimintaryhmä tarjoaa koko investoinnin elinkaaren kattavia teknisiä neuvonanto-, suunnittelu-, projektinhallinta- ja toteutuspalveluja prosessiteollisuuden asiakkaille. Painopistealueemme ulottuvat sellu- ja paperiteollisuudesta kaivos- ja metalliteollisuuteen sekä kemianteollisuuteen ja biojalostukseen. Toimitamme ratkaisuja monimutkaisiin uusinvestointihankkeisiin ja olemassa olevien laitosten uudistamiseen.

Alueelliset toiminnot tarjoaa asiakkaille laajalti suunnitteluun ja tekniseen neuvonantoon liittyviä palveluja energia-, teollisuus-, liikenne-, kiinteistö- ja vesitoimialoilla. Pöyryn asiantuntijoilla on syvä paikallinen asiantuntemus yhdistettynä globaaliin osaamiseen. Laaja toimistoverkostomme palvelee asiakkaita lähellä.

Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmä tarjoaa strategisia neuvonantopalveluja pääoma- ja resurssivaltaisille toimialoille maailmanlaajuisesti. Asiantuntemuksemme perustuu markkinajohtoisiin näkemyksiin ja kvantitatiivisiin malleihin sekä syvälliseen sektorikohtaisten strategioiden ja teknologioiden ymmärtämiseen.

Toimintasegmentit, pro forma

Milj. euroa 1-3/13 4-6/13 7-9/13 10-12/13 1-12/13
LIIKEVAIHTO
Energia 35,3 35,4 31,1 33,6 135,4
Teollisuus 9,8 13,1 10,0 10,8 43,7
Alueelliset toiminnot 102,9 105,8 95,8 96,0 400,5
Liikkeenjohdon konsultointi 18,7 16,3 16,4 19,5 70,9
Kohdistamaton -0,4 -0,4 0,4 0,7 0,3
Yhteensä 166,3 170,2 153,7 160,6 650,8
LIIKEVOITTO
Energia 0,9 0,8 2,6 0,6 4,9
Teollisuus -0,1 1,2 0,3 -0,1 1,3
Alueelliset toiminnot 2,6 2,0 0,0 -3,1 1,5
Liikkeenjohdon konsultointi 0,3 -0,7 1,1 2,0 2,7
Kohdistamaton -0,6 -1,4 -3,4 8,9 3,5
Yhteensä 3,1 1,9 0,6 8,3 13,9
LIIKEVOITTO %
Energia 2,5 2,3 8,4 1,8 3,6
Teollisuus -1,0 9,2 3,0 -0,9 3,0
Alueelliset toiminnot 2,5 1,9 0,0 -3,2 0,4
Liikkeenjohdon konsultointi 1,6 -4,3 6,7 10,3 3,8
Konserni 1,9 1,1 0,4 5,2 2,1
TILAUSKANTA
Energia 171,6 196,5 199,8 188,5
Teollisuus 25,9 23,7 24,0 17,1
Alueelliset toiminnot 369,3 314,6 311,0 277,3
Liikkeenjohdon konsultointi 19,1 20,9 22,8 17,1
Kohdistamaton 0,0 0,0 0,0 0,0
Yhteensä 585,9 555,7 557,6 500,0
Konsultointi ja suunnittelu 580,9 553,8 554,8 500,0
EPC 5,0 1,9 2,8 0,0
Yhteensä 585,9 555,7 557,6 500,0
HENKILÖKUNTA KAUDEN LOPUSSA
Energia 994
Teollisuus 494
Alueelliset toiminnot 3 564
Liikkeenjohdon konsultointi 431
Kohdistamaton 221
Yhteensä 5 704
  1-3/12 4-6/12 7-9/12 10-12/12 10-12/12
LIIKEVAIHTO
Energia 39,5 42,1 36,6 43,9 162,1
Teollisuus 10,6 11,2 9,5 8,7 40,0
Alueelliset toiminnot 139,9 129,7 111,6 115,0 496,2
Liikkeenjohdon konsultointi 20,0 19,4 18,1 21,8 79,3
Kohdistamaton -0,5 -3,6 0,2 1,3 -2,6
Yhteensä 209,5 198,8 176,0 190,7 775,0
LIIKEVOITTO
Energia -0,3 -0,7 0,0 1,8 0,8
Teollisuus 0,0 0,3 0,6 0,7 1,6
Alueelliset toiminnot 7,9 2,6 0,8 -7,4 4,0
Liikkeenjohdon konsultointi 0,4 0,2 0,3 -1,0 -0,1
Kohdistamaton -9,3 -3,5 -3,0 -9,3 -25,1
Yhteensä -1,3 -1,1 -1,3 -15,2 -18,8
 
LIIKEVOITTO %
Energia -0,8 -1,7 0,0 4,1 0,5
Teollisuus 0,0 2,7 6,3 8,0 4,0
Alueelliset toiminnot 5,6 2,0 0,7 -6,4 0,8
Liikkeenjohdon konsultointi 2,0 1,0 1,7 -4,6 -0,1
Yhteensä -0,6 -0,6 -0,7 -8,0 -2,4
TILAUSKANTA
Energia 189,4 184,6 172,2 178,2
Teollisuus 17,0 30,4 26,4 21,3
Alueelliset toiminnot 468,9 405,3 373,9 329,9
Liikkeenjohdon konsultointi 21,3 23,8 22,6 18,3
Kohdistamaton 0,3 0,0 0,0 0,0
Yhteensä 696,9 644,1 595,1 547,7
Konsultointi ja suunnittelu 671,1 618,3 569,3 521,9
EPC 25,8 25,8 25,8 25,8
Yhteensä 696,9 644,1 595,1 547,7
HENKILÖKUNTA KAUDEN LOPUSSA
Energia 1 176
Teollisuus 499
Alueelliset toiminnot 4 013
Liikkeenjohdon konsultointi 539
Kohdistamaton 96
Yhteensä 6 323

Henkilöstön määrää koskevat luvut vastaavat kokopäiväisiä työntekijöitä.

Lisätiedot:

Jukka Pahta, talousjohtaja
+358 10 33 22629

Pöyry on kansainvälinen konsultointi- ja suunnitteluyhtiö. Palvelemme energia-alan ja teollisuuden asiakkaita maailmanlaajuisesti. Paikallispalveluissa keskitymme avainmarkkinoillemme. Tarjoamme strategista neuvonantoa ja suunnitteluasiantuntemusta sekä vahvaa projektien toteutuskykyä. Keskeisiä toimialojamme ovat voimantuotanto, -siirto ja -jakelu, metsäteollisuus, kemian- ja biojalostus-, metalli- ja kaivosteollisuus-, liikenne-, vesi- ja kiinteistöalat. Pöyryllä on laaja paikallistoimistoverkosto ja yhtiön palveluksessa on noin 6 500 asiantuntijaa. Pöyryn liikevaihto vuonna 2013 oli 650 miljoonaa euroa, ja yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä (Pöyry OYJ: POY1V).

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.poyry.com