Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 29.07.2016

Pöyry Oyj : Puolivuosikatsaus 2016

Pöyry Oyj          Puolivuosikatsaus 29.7.2016 klo 8.30

Toisen neljänneksen tilauskertymä vakaa, kannattavuus alle odotusten

Huhti-kesäkuun 2016 keskeiset tunnusluvut

(Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan kauteen, ellei toisin ilmoiteta.)

 • Oikaistu liiketulos laski -1,1 (1,2) miljoonaan euroon. Liiketulos oli -1,7 (0,2) miljoonaa euroa.
   
 • Liikevaihto oli 135,9 (150,9) miljoonaa euroa.  
   
 • Saadut tilaukset pysyivät edellisvuoden vastaavan ajanjakson tasolla.

Tammi-kesäkuun 2016 keskeiset tunnusluvut

 • Oikaistu liiketulos laski -1,7 (4,3) miljoonaan euroon. Se parani Teollisuus-liiketoimintaryhmässä, mutta laski muissa liiketoimintalinjoissa. Liiketulos oli -4,2 (2,8) miljoonaa euroa.
   
 • Liikevaihto oli 271,9 (297,6) miljoonaa euroa. Se pysyi vakaana Teollisuus-liiketoimintaryhmässä, mutta laski muissa liiketoimintalinjoissa.  
   
 • Konsernin tilauskanta oli 457,8 (502,4) miljoonaa euroa.
      4-6/ 4-6/ Muutos, 1-6/ 1-6/ Muutos, 1-12/
Pöyry-konserni   2016 2015 % 2016 2015 % 2015
Tilauskanta kauden lopussa, milj. euroa 457,8 502,4 -8,9 457,8 502,4 -8,9 465,5
Liikevaihto yhteensä, milj. euroa 135,9 150,9 -9,9 271,9 297,6 -8,6 575,3
Liiketulos, milj. euroa -1,7 0,2 n.a. -4,2 2,8 n.a. 4,0
Liiketulos, % liikevaihdosta -1,2 0,1   -1,6 0,9   0,7
Oikaistu liiketulos, milj. euroa -1,1 1,2 n.a. -1,7 4,3 n.a. 9,4
Oikaistu liiketulos, % liikevaihdosta -0,8 0,8   -0,6 1,4   1,6
Tulos ennen veroja, milj. euroa -1,8 -0,1 n.a. -4,8 -0,9 n.a. 6,0
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa -0,04 -0,02 n.a. -0,11 -0,03 n.a. 0,09
Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa -0,04 -0,02 n.a. -0,11 -0,03 n.a. 0,09
Osakekohtainen tulos, oikaistu, euroa -0,03 0,00 n.a. -0,07 -0,01 n.a. 0,18
Nettovelkaantumisaste, %       32,7 51,1   3,6
Sijoitetun pääoman tuotto, %       -2,9 4,3   6,1
Henkilöstö keskimäärin raportointikaudella, kokopäiväisinä työntekijöinä       4 900 5 091 -3,7 5 029

Kaikki luvut ja summat on pyöristetty tarkoista luvuista, minkä vuoksi yhteen- tai vähennyslaskussa voi ilmetä pieniä epätarkkuuksia.

Taloudelliset näkymät vuodelle 2016 ennallaan

Konsernin oikaistun liiketuloksen odotetaan olevan positiivinen.

Toimitusjohtaja Martin à Porta:

"Liikevaihtomme ja kannattavuutemme laskivat verrattuna vuoden 2015 vastaavaan neljännekseen johtuen riittämättömästä tuloskehityksestä useissa liiketoimintayksiköissä. Kuitenkin muissa liiketoimintayksiköissä on nähtävissä positiivista kehitystä edellisvuoteen verrattuna. Tilauskertymä kasvoi Energia-liiketoimintaryhmässä ja Alueellisissa toiminnoissa verrattuna vuoden 2015 vastaavaan neljännekseen ja Alueellisten toimintojen Pohjois-Euroopan kannattavuus parani.

Keskitymme nyt kaikkialla konsernissa heikosti kannattavien liiketoimintayksiköiden kääntämiseen voitollisiksi käyttäen hyväksi liiketoimintaportfoliomme vahvuuksia avainasiakkaidemme keskuudessa päämarkkinoillamme. Toimintamme perustana oleva asiakaskeskeisyys on parantunut, ja olemme jo nähneet lupaavien tilausnäkymien kasvua loppuvuodelle, minkä haluamme muuttaa tilauksiksi seuraavilla vuosineljänneksillä. Lisäksi näemme uusia mahdollisuuksia ja kasvua valikoiduilla markkinoilla ja valikoiduissa liiketoiminnoissa erityisesti energiasektorilla.

Olemme ottamassa käyttöön operatiivista viitekehystämme koko konsernissa. Olemme edenneet toimintojen yksinkertaistamisessa ja organisaation valtuuttamisessa, ydinliiketoiminnan vahvistamisessa ja valmistautumisessa kasvuun. Lisäksi investoimme uuteen toiminnanohjausjärjestelmään, joka tulee lisäämään toimintojemme läpinäkyvyyttä ja antaa meille mahdollisuuden parantaa prosessejamme tehokkuuden lisäämiseksi keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Kiinteät kulumme ovat edelleen liian korkealla tasolla toiminta-asteeseemme nähden, ja niitä tullaan vähentämään kestävämmälle tasolle.

Pidämme taloudelliset näkymämme ennallaan: Konsernin oikaistun liiketuloksen odotetaan olevan positiivinen vuonna 2016."

Markkinanäkymät vuodelle 2016

Talous- ja markkinanäkymät liiketoimintasektoreillamme säilyvät haastavina vuodelle 2016. Euroopassa kasvu pysyy heikkona, ja talouden toipumisen ja investointipäätösten odotetaan viivästyvän huolimatta Euroopan keskuspankin vuonna 2015 käynnistämistä, velkakirjojen ostojen avulla tehtävistä elvytystoimenpiteistä. Talouskasvu hidastuu Kiinassa, mutta pysyy kohtuullisella tasolla muualla Aasiassa. Talouskasvun odotetaan jatkuvan vahvana Yhdysvalloissa. Brasiliassa on näkyvissä pieniä merkkejä talouden elpymisestä toisella vuosipuoliskolla.

Pöyrylle merkittävissä liiketoiminnoissa sektorikohtaiset näkymät ovat edelleen vaihtelevat. Metsäteollisuustuotteiden sektoreilla, kuten pakkaus- ja pehmopaperisektoreilla, näkymät ovat kohtuulliset. Graafisen paperiteollisuuden rakenteellisen kulutuksen lasku jatkuu. Energiasektorilla ja muilla Pöyrylle merkittävillä teollisuussektoreilla näkymien arvioidaan olevan haastavat.

Tammi-kesäkuun 2016 puolivuosikatsaus on julkaistu kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä ja on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.poyry.com/fi/sijoittajatieto. Sijoittajia kehotetaan tutustumaan taulukot sisältävään kattavaan puolivuosikatsaukseen.

PÖYRY OYJ

Lisätietoja:
Jukka Pahta, talousjohtaja
puh. 010 33 22629

Kutsu tiedotustilaisuuksiin tänään 29.7.2016

Pöyryn tammi-kesäkuun 2016 tulos esitellään tänään englanninkielisissä tiedotustilaisuuksissa seuraavasti:

Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille klo 12.00 Ravintola Savoyssa, Eteläesplanadi 14, Helsinki. Tilaisuudessa tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Martin à Porta ja talousjohtaja Jukka Pahta.

Kansainvälinen puhelinkonferenssi ja webcast-lähetys klo 17.00 Suomen aikaa (EEST). Tilaisuudessa tuloksen esittelee talousjohtaja Jukka Pahta.

 • 10.00 US EDT (New York)
 • 15.00 BST (Lontoo)
 • 16.00 CEST (Pariisi)

Tilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä osoitteessa www.poyry.com/fi/sijoittajatieto. Tilaisuuden tallenne on saatavilla samassa osoitteessa seuraavaan työpäivään mennessä.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen konferenssin alkua numeroon:

 • Suomi: +358 (0)9 6937 9590
 • Ruotsi: +46 (0)8 5033 6538
 • UK: +44 (0)20 3427 1908
 • USA: +1 646 254 3364
 • Muut maat: +44 (0)20 3427 1908

Konferenssin ID-numero: 9439933

Pöyry on kansainvälinen konsultointi- ja suunnitteluyhtiö. Palvelemme energia-alan ja teollisuuden asiakkaita maailmanlaajuisesti. Paikallispalveluissa keskitymme avainmarkkinoillemme. Tarjoamme liikkeenjohdon konsultointia ja suunnittelupalveluita sekä vahvaa projektien toteutuskykyä ja asiantuntemusta. Keskeiset toimialamme ovat energiantuotanto, sähkön siirto ja jakelu, metsäteollisuus, kemianteollisuus ja biojalostus, metalli- ja kaivosteollisuus, liikenne ja vesi. Pöyryllä on laaja paikallistoimistoverkosto ja yhtiön palveluksessa on noin 6 000 asiantuntijaa. Pöyryn liikevaihto vuonna 2015 oli 575 miljoonaa euroa, ja yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä (Pöyry OYJ: POY1V).

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.poyry.com