Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 04.08.2017

Pöyry Oyj: Puolivuosikatsaus 2017

Pöyry Oyj          Puolivuosikatsaus 4.8.2017 klo 8.30

Operatiivisen liiketoiminnan parantuminen jatkui

Tammi-kesäkuun 2017 keskeiset tunnusluvut

(Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan kauteen, ellei toisin ilmoiteta.)

  • Oikaistu liiketulos kasvoi 10,0 (-1,7) miljoonaan euroon. Se parani kaikissa liiketoimintalinjoissa paitsi Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmässä. Liiketulos oli 3,7 (-4,2) miljoonaa euroa.
     
  • Liikevaihto oli 267,3 (271,9) miljoonaa euroa. Se pysyi vakaana Alueellisissa toiminnoissa ja laski hieman muissa liiketoimintalinjoissa.
     
    • Saadut tilaukset kasvoivat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, jonka seurauksena konsernin tilauskanta oli 474,5 (457,8) miljoonaa euroa.

  

          1-6/ 1-6/ Muutos, 1-12/
Pöyry-konserni       2017 2016 % 2016
Tilauskanta kauden lopussa, milj. euroa     474,5 457,8 3,7 442,5
Liikevaihto yhteensä, milj. euroa     267,3 271,9 -1,7 529,6
Liiketulos, milj. euroa     3,7 -4,2 n.a. -8,1
Liiketulos, % liikevaihdosta     1,4 -1,6   -1,5
Oikaistu liiketulos, milj. euroa     10,0 -1,7 n.a. 5,8
Oikaistu liiketulos, % liikevaihdosta     3,7 -0,6   1,1
Tulos ennen veroja, milj. euroa     2,2 -4,8 n.a. -10,6
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa     -0,01 -0,11 88,7 -0,24
Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa     -0,01 -0,11 88,7 -0,24
Osakekohtainen tulos, oikaistu, euroa     0,09 -0,07 n.a. -0,01
Nettovelkaantumisaste, %     30,5 32,7   27,0
Sijoitetun pääoman tuotto, %     5,0 -2,9   -3,2
Henkilöstö keskimäärin raportointikaudella, kokopäiväisinä työntekijöinä 4 545 4 900 -7,3 4 839

Kaikki luvut ja summat on pyöristetty tarkoista luvuista, minkä vuoksi yhteen- tai vähennyslaskussa voi ilmetä pieniä epätarkkuuksia.

Toimitusjohtaja Martin à Porta:

Ensimmäisen puolen vuoden 2017 aikana olemme osoittaneet jatkuvaa operatiivisen liiketoimintamme parantumista verrattuna vuoden 2016 vastaavaan jaksoon. Oikaistu liiketulosmarginaali kasvoi kaikissa liiketoimintaryhmissä lukuun ottamatta Liikkeenjohdon konsultointia. Organisaation keventämistoimenpiteet ovat mahdollistaneet kulujen pienentymisen Kohdistamattomissa erissä oikaistun liiketuloksen tasolla.

Rahavirta parani merkittävästi verrattuna vuoden 2016 ensimmäiseen puolivuoteen, mutta mahdollisuuksia edelleen parantamiseen on nähtävissä. Tilauskannan kasvu jatkui ja oli kaikissa liiketoimintaryhmissä korkeampi kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana.  

Muutosprojektimme, joka alkoi vuonna 2016, on otettu hyvin vastaan ja osoittaa selvää edistystä. Henkilöstön sitoutuminen lisääntyy edelleen ja parantunut asiakaslähtöisyys mahdollistaa uuden tarjoaman asemoimisen paremmin. Kehittämiemme uusien bioenergiaan, terveyteen, turvallisuuteen ja toiminnan tehostamiseen liittyvien ratkaisujen kysynnän näemme edelleen kasvavan, mitä tukee äskettäin julkaistu #PöyryDigital-lähestymistapa[1].

Ensimmäisen puolivuoden 2017 aikana kysyntä sellu- ja pakkausliiketoiminnoissa on jatkunut vahvana, ja vesi- ja lämpövoimaliiketoiminnoissa olemme saaneet useita avainprojekteja, erityisesti Aasiassa. Olemme tyytyväisiä voidessamme raportoida sekä kasvua tilauskannassa että tasapainoisemman projektiportfolion. Jatkamme ja tehostamme pyrkimyksiämme rakentaa integroituja tiimejä sekä houkutella erityisosaajia nopeuttaaksemme muutosprosessia ja saavuttaaksemme kannattavuutemme tavoitetason. 

Taloudelliset näkymät vuodelle 2017

15.6.2017 Pöyry täsmensi ohjeistustaan oikaistusta liiketuloksesta.
Aiemman ohjeistuksen mukaan:" Konsernin oikaistun liiketuloksen arvioidaan parantuvan."
Uuden ohjeistuksen mukaan:" Konsernin oikaistun liiketuloksen arvioidaan parantuvan selvästi."

Markkinanäkymät vuodelle 2017

Yleisesti odotetaan epätasaisen taloudellisen kehityksen jatkuvan vuoden 2017 toisella vuosipuoliskolla. Kasvuodotukset euroalueella ovat lisääntyneet, mutta ovat yhä hauraita. Aasian kehitys on epätasaista, kun taas meille tärkeät markkinat ovat edelleen vahvoja ja tarjoavat meille mahdollisuuksia etenkin energia-alan tarjouksiin. Lähi-idässä mahdollisuudet näyttävät lisääntyvän, mutta näkymät ovat edelleen epävarmat johtuen alueen viimeaikaisesta poliittisesta kehityksestä. Latinalaisessa Amerikassa näkymät ovat kahdenlaiset, Brasilia näyttää pieniä elpymisen merkkejä, kun taas muualla alueella kehitys on vakaata. Pohjois-Amerikan markkinatilanne jatkuu hyvänä.

Teollisuussektorillamme kysyntä näyttää lisääntyvän läpi Euroopan sekä Pohjois-Amerikassa, kysyntä on heikkoa Latinalaisessa Amerikassa ja Aasian alueella vaihtelevaa. Energia-alan palveluidemme kysyntä jatkuu vahvana Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Energia-alan markkinat Euroopassa ovat läpikäymässä muutosprosessia, joka on vähentänyt suunnittelupalveluiden kysyntää, mutta lisännyt kysyntää konsultointi- ja markkinoiden mallintamispalveluille.

Tammi-kesäkuun 2017 puolivuosikatsaus on julkaistu kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä ja on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.poyry.com/fi/sijoittajatieto. Sijoittajia kehotetaan tutustumaan taulukot sisältävään kattavaan puolivuosikatsaukseen.

PÖYRY OYJ

Lisätietoja:
Juuso Pajunen, talousjohtaja
puh. 010 33 26632

Kutsu puhelinkonferenssiin tänään 4.8.2017

Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille järjestetään englanniksi klo 13.00 Pöyry-talolla osoitteessa Jaakonkatu 3, Vantaa. Tilaisuudessa tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Martin à Porta ja talousjohtaja Juuso Pajunen. Tilaisuuteen osallistuvia on pyydetty ilmoittautumaan tilaisuuteen 1.8.2017 mennessä.
                                                                                                                         
Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta, joka järjestetään samanaikaisesti tiedotustilaisuuden kanssa. Puhelinkonferenssin tiedot on esitetty alla.

Tilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä osoitteessa www.poyry.com/fi/sijoittajatieto. Tilaisuuden tallenne on saatavilla samassa osoitteessa seuraavaan työpäivään mennessä.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla 5-10 minuuttia ennen konferenssin alkua numeroon:

Suomi:                +358 (0)9 7479 0404
Ruotsi:                 +46 (0)8 5065 3942
UK:                      +44 (0)330 336 9411
USA:                    +1 719 457 1036
Muut maat:         +44 (0)330 336 9411

Konferenssin ID-numero: 7557505

Pöyry on kansainvälinen konsultointi- ja suunnitteluyhtiö. Tarjoamme järkevimmät ratkaisut energiantuotantoon, sähkön siirtoon ja jakeluun, metsäteollisuuteen, kemianteollisuuteen ja biojalostukseen, kaivos- ja metalliteollisuuteen, väyläinfraan sekä vesihuoltoon. Pöyryn liikevaihto vuonna 2016 oli 530 miljoonaa euroa, ja yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssissä (POY1V).  Noin 5 500 asiantuntijaa. 40 maata. 130 toimistoa. [1] Lisätietoja lehdistötiedotteessa 4.7.2017