Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 09.08.2018

Pöyry Oyj: Puolivuosikatsaus 2018

Pöyry Oyj          Puolivuosikatsaus 9.8.2018 klo 8.30

Oikaistu liiketulos lähes kaksinkertaistui, tilauskanta kasvoi 22 %

Tammi-kesäkuun 2018 keskeiset tunnusluvut

(Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan kauteen, ellei toisin ilmoiteta.)

 • Oikaistu liiketulos on kasvanut kahdeksana peräkkäisenä kvartaalina ja oli 19,2 (10,0) miljoonaa euroa. Se parani kaikissa liiketoimintaryhmissä. Liiketulos oli 32,9 (3,7) miljoonaa euroa.
   
 • Liikevaihto oli 282,5 (267,3) miljoonaa euroa kasvaen 7 % vertailukelpoisin valuuttakurssein kertaluontoisilla erillä vähennettynä. Liikevaihto laski hieman Energia-liiketoimintaryhmässä ja kasvoi muissa liiketoimintaryhmissä.
   
  • Saadut tilaukset kasvoivat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, jonka seurauksena konsernin tilauskanta kasvoi 21,9 % ollen 578,4 (474,5) miljoonaa euroa.
    
  • Liiketoiminnan nettorahavirta oli 37,3 (-1,9) miljoonaa euroa painaen nettovelkaantumisasteen -15,9 %:iin.
            1-6/ 1-6/ Muutos, 1-12/
Pöyry-konserni         2018 2017 % 2017
Tilauskanta kauden lopussa, milj. euroa       578,4 474,5 21,9 448,5
Liikevaihto yhteensä, milj. euroa       282,5 267,3 5,7 522,3
Liiketulos, milj. euroa       32,9 3,7 791,9 15,1
Liiketulos, % liikevaihdosta       11,7 1,4   2,9
Oikaistu liiketulos, milj. euroa       19,2 10,0 92,6 26,0
Oikaistu liiketulos, % liikevaihdosta       6,8 3,7   5,0
Tulos ennen veroja, milj. euroa       37,9 2,2 n.a. 11,8
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. euroa     37,3 -1,9 n.a. 38,2
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa       0,47 -0,01 n.a. 0,07
Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa       0,47 -0,01 n.a. 0,07
Osakekohtainen tulos, oikaistu, euroa       0,24 0,09 152,6 0,25
Nettovelkaantumisaste, %       -15,9 30,5   4,7
Sijoitetun pääoman tuotto, %       42,1 5,0   8,8
Henkilöstö keskimäärin raportointikaudella, kokopäiväisinä työntekijöinä   4 614 4 545 1,5 4 551

Kaikki luvut ja summat on pyöristetty tarkoista luvuista, minkä vuoksi yhteen- tai vähennyslaskussa voi ilmetä pieniä epätarkkuuksia.

Toimitusjohtaja Martin à Porta:

Olemme jo aiemmin raportoineet useita peräkkäisiä vuosineljänneksiä, jolloin tilaukset suhteessa liikevaihtoon ovat kehittyneet suotuisasti. Uudet tilaukset ovat nostaneet tilauskantaa 21,9 %:lla, mikä mahdollistaa myös liikevaihdon orgaanisen kasvun tulevaisuudessa.  Myös kannattavuuden paraneminen jatkui vuoden 2018 ensimmäisestä neljänneksestä ja muutosohjelmamme on tuottanut kahdeksan perättäistä tuloskasvun neljännestä verrattaessa edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen. Kaikki yksiköt ovat parantaneet kannattavuuttaan ja muutosohjelmamme edistyy hyvin. Henkilöstön tyytyväisyys ja sisäinen yrittäjyys ovat parantuneet edelleen. Parantunutta kannattavuuttamme tukee vahva liiketoiminnan kassavirta, jonka seurauksena nettovelkaantumisasteemme on painunut -15,9 %:iin.

Teollisuusliiketoiminnan kysyntä jatkui vahvana erityisesti Pohjois-Euroopassa ja näimme myös pientä kysynnän paranemista Latinalaisessa Amerikassa. Hyvän kysynnän tukemana Teollisuus-liiketoimintaryhmän asiantuntijamäärä on kasvanut 5,8 %. Energiapalveluiden kysyntä kasvoi erityisesti Lähi-idässä ja Aasiassa. Eurooppalainen energiamarkkina on muutoksessa ja tarjoaa liiketoimintamahdollisuuksia erityisesti konsultointitoiminnallemme. Olen myös iloinen nähdessäni EPC-projektien palaavan tarjoamaamme Kaakkois-Aasiassa. Infra, Vesi ja Ympäristö -liiketoimintaryhmän muodostaminen on otettu hyvin vastaan asiakkaiden keskuudessa. Tuloskehitys ko. liiketoimintaryhmässä jatkui suotuisana erityisesti Pohjois-Euroopassa. Olemme toisen vuosineljänneksen aikana onnistuneet saattamaan päätökseen useita projekteihin liittyneitä oikeudenkäyntejä ja siksi voimme jatkossa keskittyä entistä paremmin toteuttamaan seuraavan sukupolven Pöyryä.

Muutosohjelmamme ja sen jalkautus edistyvät suunnitellusti. Toisella vuosineljänneksellä tehdyn henkilöstökyselyn tulokset osoittivat henkilöstön motivaation edelleen parantuneen, mikä korostaa muutosohjelmamme onnistumista. Voimme nähdä parantuneen ilmapiirin positiivisia vaikutuksia kautta organisaation.  

Taloudelliset näkymät vuodelle 2018

17.7.2018. Pöyry julkaisi tiedotteen päivittääkseen vuoden 2018 taloudelliset näkymät. Aiemmat näkymät olivat: "Konsernin oikaistun liiketuloksen 2018 arvioidaan parantuvan (vuonna 2017: 26,0 milj.euroa)".

Päivitetyt näkymät ovat:

Konsernin oikaistun liiketuloksen 2018 arvioidaan parantuvan selvästi (vuonna 2017: 26,0 milj. euroa).

Markkinanäkymät vuodelle 2018

Yleisesti ottaen markkinaolosuhteiden oletetaan noudattavan samoja trendejä kuin viimeisen 12 kuukauden aikana. Kasvu euroalueella jatkuu, mutta tunnelma on edelleen herkkä ja tilanne voi muuttua nopeasti makrotalouden muutosten seurauksena. Aasiassa meille tärkeät markkinat ovat suotuisat ja tarjoavat mahdollisuuksia erityisesti energiatarjoamallemme. Lähi-idässä hyvä kysyntä jatkuu erityisesti suolanpoistolle merivedestä ja öljyn korkean hinnan tukemana uudelle energiatuotannolle. Kysyntä Latinalaisessa Amerikassa vaihtelee maittain. Brasiliassa BKT on kasvanut useana peräkkäisenä vuosineljänneksenä, mutta talouden tila on edelleen herkkä. Vaikka näemmekin siellä investointiaktiivisuuden kasvua, se ei ole vielä toteutunut suurempina projekteina. Pohjois-Amerikan markkinoiden kysyntä on hyvää, mutta USA:n asettamat kaupankäynnin esteet ja mahdolliset vastatoimet aiheuttavat epävarmuutta globaaleilla markkinoilla.

Teollisuussektorimme kehitys on jatkunut hyvänä erityisesti Euroopassa ja trendin ennustetaan jatkuvan. Muilla alueilla näkymät ovat vaihtelevat. Euroopan energiamarkkina tarjoaa muutamia valikoituja liiketoimintamahdollisuuksia ja säilyy vahvana erityisesti konsultointi-, markkinamallinnus- sekä due diligence -palveluille.

Tammi-kesäkuun 2018 puolivuosikatsaus on julkaistu kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä ja on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.poyry.com/fi/sijoittajatieto. Sijoittajia kehotetaan tutustumaan taulukot sisältävään kattavaan puolivuosikatsaukseen.

PÖYRY OYJ

Lisätietoja:
Juuso Pajunen, talousjohtaja
puh. 010 33 26632

Kutsu puhelinkonferenssiin tänään 9.8.2018

Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille järjestetään englanniksi klo 13.00 Pöyry-talolla osoitteessa Jaakonkatu 3, Vantaa. Tilaisuudessa tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Martin à Porta ja talousjohtaja Juuso Pajunen. Tilaisuuteen osallistuvia on pyydetty ilmoittautumaan tilaisuuteen 6.8.2018 mennessä.
                                                                                                                         
Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta, joka järjestetään samanaikaisesti tiedotustilaisuuden kanssa. Puhelinkonferenssin tiedot on esitetty alla.

Tilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä osoitteessa www.poyry.com/fi/sijoittajatieto. Tilaisuuden tallenne on saatavilla samassa osoitteessa seuraavaan työpäivään mennessä.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla 5-10 minuuttia ennen konferenssin alkua numeroon:

Suomi:                +358 (0)9 7479 0360
Ruotsi:                 +46 (0)8 5033 6573
UK:                      +44 (0)330 336 9104
USA:                    +1 323-794-2095
Muut maat:         +44 (0)330 336 9104

Konferenssin ID-numero: 193708

Pöyry on kansainvälinen konsultointi- ja suunnitteluyhtiö. Tarjoamme asiakkaille lämpö- ja sähkövoiman tuotantoon, siirtoon ja jakeluun, metsäteollisuuteen, biojalostukseen ja kemianteollisuuteen, kaivos- ja metalliteollisuuteen sekä infraan, vesihuoltoon ja ympäristöön liittyviä palveluja. Kehitämme yhdessä älykkäitä ratkaisuja ja hyödynnämme viimeisimpiä digitaalisia innovaatioita. Pöyryn liikevaihto vuonna 2017 oli 522 miljoonaa euroa, ja yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssissä. Noin 5 500 asiantuntijaa. 40 maata. 115 toimistoa.

Vuonna 2018 Pöyry juhlistaa ylpeänä 60-vuotista taivaltaan yhdessä henkilöstönsä, asiakkaidensa ja kumppaneidensa kanssa.