Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 08.02.2017

Pöyry Oyj: Tilinpäätöstiedote 2016

Pöyry Oyj          Tilinpäätöstiedote 8.2.2017 klo 8.30

Operatiivisen liiketoiminnan parantuminen jatkui

Loka-joulukuun 2016 keskeiset tunnusluvut

 (Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan kauteen, ellei toisin ilmoiteta.)

 • Oikaistu liiketulos nousi 4,3 (2,7) miljoonaan euroon.  Liiketulos oli -2,9 (0,1) miljoonaa euroa.
   
 • Liikevaihto oli 130,5 (144,5) miljoonaa euroa.  
   
  • Saadut tilaukset kasvoivat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Tammi-joulukuun 2016 keskeiset tunnusluvut

 • Oikaistu liiketulos laski 5,8 (9,4) miljoonaan euroon. Se parani Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmässä, mutta laski muissa liiketoimintalinjoissa. Liiketulos oli -8,1 (4,0) miljoonaa euroa.
   
 • Liikevaihto oli 529,6 (575,3) miljoonaa euroa. Se parani Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmässä, mutta laski muissa liiketoimintalinjoissa.  
   
  • Konsernin tilauskanta oli 442,5 (465,5) miljoonaa euroa.
        10-12/ 10-12/ Muutos, 1-12/ 1-12/ Muutos,
Pöyry-konserni     2016 2015 % 2016 2015 %
Tilauskanta kauden lopussa, milj. euroa   442,5 465,5 -4,9 442,5 465,5 -4,9
Liikevaihto yhteensä, milj. euroa   130,5 144,5 -9,7 529,6 575,3 -7,9
Liiketulos, milj. euroa   -2,9 0,1 n.a. -8,1 4,0 n.a.
Liiketulos, % liikevaihdosta   -2,2 0,1   -1,5 0,7  
Oikaistu liiketulos, milj. euroa   4,3 2,7 57,9 5,8 9,4 -38,0
Oikaistu liiketulos, % liikevaihdosta   3,3 1,9   1,1 1,6  
Tulos ennen veroja, milj. euroa   -4,0 -0,9 n.a. -10,6 6,0 n.a.
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa   -0,09 0,00 n.a. -0,24 0,09 n.a.
Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa   -0,09 0,00 n.a. -0,24 0,09 n.a.
Osakekohtainen tulos, oikaistu, euroa   0,03 0,04 -27,7 -0,01 0,18 n.a.
Nettovelkaantumisaste, %         27,0 3,6  
Sijoitetun pääoman tuotto, %         -3,2 6,1  
Henkilöstö keskimäärin raportointikaudella, kokopäiväisinä työntekijöinä         4 839 5 029 -3,8

Kaikki luvut ja summat on pyöristetty tarkoista luvuista, minkä vuoksi yhteen- tai vähennyslaskussa voi ilmetä pieniä epätarkkuuksia.

Toimitusjohtaja Martin à Porta:

"Oikaistu liiketuloksemme kasvoi verrattuna vuoden 2015 vastaavaan neljännekseen, mikä osoittaa operatiivisen liiketoimintamme jatkuvaa parantumista. Oikaistu liiketulosmarginaali kasvoi Energia- ja Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmissä, pysyi hyvällä tasolla Teollisuus-liiketoimintaryhmässä ja laski Alueellisissa toiminnoissa. Vastaavasti vuosineljänneksen rahavirta ilman veroja parani edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tilauskanta kasvoi aikaisempaa asiakaskeskeisemmän organisaation tuloksena.

Organisaation suorituskyky on parantunut. Henkilöstön sitoutuminen on kasvanut, jonka seurauksena tiimimme ovat motivoituneempia ja energisempiä. Ilokseni olemme myös pystyneet rekrytoimaan uusia avainhenkilöitä organisaatiomme eri tasoille. Yhdessä hyvin edistyneen toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton kanssa tämä tulee johtamaan kasvaviin marginaaleihin projekteissamme.  On lupaavia merkkejä siitä, että bioenergiaan, terveyteen ja turvallisuuteen sekä toiminnan tehostamiseen liittyvä uusi tarjontamme on saanut hyvän vastaanoton markkinoilla. Lisääntyneen myyntikeskeisyyden seurauksena markkinoiden näkymät ja mahdollisuudet ovat parantuneet. Uskomme, että pystymme kääntämään useat näistä tilauskertymäksi seuraavien kuukausien aikana."

Hallituksen esitys voitonjaoksi

Pöyry-konsernin emoyhtiön Pöyry Oyj:n tulos vuodelta 2016 oli 4 383 237,51 euroa, ja kertyneet voittovarat olivat 25 840 897,23 euroa. Voitonjakokelpoiset varat olivat siten yhteensä 30 224 134,74 euroa. Pöyry Oyj:n hallitus ehdottaa 9.3.2017 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2016 ei makseta osinkoa.

Taloudelliset näkymät vuodelle 2017

Konsernin oikaistun liiketuloksen arvioidaan parantuvan.

Markkinanäkymät vuodelle 2017

Suurimpien kansantalouksien epätasaisen talouskehityksen odotetaan jatkuvan vuonna 2017. Euroalueen kasvu on ollut vaatimatonta. Markkinoiden toipumisesta on merkkejä, mutta korkealla pysyttelevä työttömyys voi vähentää kulutuskysyntää ja hidastaa parantuvaa talouskasvua. Huolimatta joistain talouden elpymisen merkeistä Brasiliassa markkinatilanne on edelleen kireä. Samalla kasvu Yhdysvalloissa ja suurimmassa osassa Aasian maita säilyy kotimaisen kysynnän vuoksi positiivisena.

Pöyrylle merkittävissä liiketoiminnoissa sektorikohtaiset näkymät ovat edelleen vaihtelevat. Metsäteollisuustuotteiden sektoreilla, kuten pakkaus- ja pehmopaperisektoreilla, näkymät ovat hyvät. Toisaalta, graafisessa paperiteollisuudessa kulutuksen lasku jatkuu. Energiasektorilla on rakenteellisia muutoksia Euroopassa.

Katsauskauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Osana asiakaslähtöisyyden kehittämistä Pöyry keskittää globaalin kompetenssi- ja prosessiosaamisensa paperi- ja selluteollisuudessa, kemianteollisuudessa ja biojalostuksessa sekä kaivos- ja metalliteollisuudessa yhteen globaalia teollisuutta palvelevaan organisaatioon. Tämä auttaa tiimejämme kehittämään yhdessä parhaita ratkaisuja ja uusia innovaatioita sekä hyödyntämään maailmanlaajuisten megatrendien kuten biotalouden, tehokkuuden ja digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia asiakkaillemme.

Pöyry vahvistaa projektintoteutus- ja globaalia palvelumalliaan projektinhallinnassa, turvallisuuspalveluissa, suunnittelutoiminnoissa ja rakennusvalvonnassa tuomalla yhteen teollisuutta palvelevat suunnittelutoiminnot Brasiliassa, Suomessa ja Saksassa Alueellisista toiminnoista osaksi Teollisuus-liiketoimintaryhmää.

Pöyry raportoi tuloksensa jatkossakin neljän segmentin pohjalta: Liikkeenjohdon konsultointi-, Teollisuus- ja Energia-liiketoimintaryhmät sekä Alueelliset toiminnot. Uuden organisaation mukaiset korjatut vertailukelpoiset luvut aiemmilta raportointikausilta julkaistaan ennen 4.8.2017 julkaistavaa tammi-kesäkuun 2017 tulosta.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Pöyry julkaisee vuoden 2016 selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään viimeistään 16.2.2017 yhdessä vuoden 2016 vuosikatsauksen kanssa. Vuosikatsaus sisältää tilinpäätöksen sekä hallituksen toimintakertomuksen. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistaan erillään vuosikatsauksesta, ja se on julkaisun jälkeen saatavilla yhtiön sivuilta osoitteessa www.poyry.com/fi.

Materiaali varsinaiselle yhtiökokoukselle

Vuosikatsaus 2016 sisältäen tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen sekä muut varsinaiselle yhtiökokoukselle esitettävät asiakirjat ovat saatavilla yhtiön sivuilta osoitteessa www.poyry.com/fi viimeistään 16.2.2017.

Tämä on tiivistelmä tammi-joulukuun 2016 tilinpäätöstiedotteesta. Täydellinen tilinpäätöstiedote on julkaistu tämän pörssitiedotteen liitteenä ja on saatavilla kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.poyry.com/fi. Sijoittajia kehotetaan tutustumaan taulukot sisältävään täydelliseen tilinpäätöstiedotteeseen.

PÖYRY OYJ

Lisätietoja:
Juuso Pajunen, talousjohtaja
puh. 010 33 26632

Kutsu puhelinkonferenssiin tänään 8.2.2017

Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille järjestetään englanniksi klo 13.00 Pöyry-talolla osoitteessa Jaakonkatu 3, Vantaa. Tilaisuudessa tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Martin à Porta ja talousjohtaja Juuso Pajunen. Tilaisuuteen osallistuvia on pyydetty ilmoittautumaan tilaisuuteen 3.2.2017 mennessä.
                                                                                                                         
Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta, joka järjestetään samanaikaisesti tiedotustilaisuuden kanssa. Puhelinkonferenssin tiedot on esitetty alla.

Tilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä osoitteessa www.poyry.com/fi/sijoittajatieto. Tilaisuuden tallenne on saatavilla samassa osoitteessa seuraavaan työpäivään mennessä.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla 5-10 minuuttia ennen konferenssin alkua numeroon:

Suomi:                +358 (0)9 7479 0361
Ruotsi:                 +46 (0)8 5033 6574
UK:                      +44 (0)330 336 9105
USA:                    +1 719 457 1036
Muut maat:         +44 (0)330 336 9105

Konferenssin ID-numero: 4421323

Pöyry on kansainvälinen konsultointi- ja suunnitteluyhtiö. Tarjoamme järkevimmät ratkaisut energiantuotantoon, sähkön siirtoon ja jakeluun, metsäteollisuuteen, kemianteollisuuteen ja biojalostukseen, kaivos- ja metalliteollisuuteen, väyläinfraan sekä vesihuoltoon. Pöyryn liikevaihto vuonna 2016 oli 530 miljoonaa euroa, ja yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssissä (POY1V).  Noin 5 500 asiantuntijaa. 40 maata. 130 toimistoa.