Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 09.02.2018

Pöyry Oyj: Tilinpäätöstiedote 2017

Pöyry Oyj          Tilinpäätöstiedote 9.2.2018 klo 8.30

Operatiivinen parannus realisoituu kassavirraksi

Heinä-joulukuun 2017 keskeiset tunnusluvut

 (Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan kauteen, ellei toisin ilmoiteta.)

 • Oikaistu liiketulos nousi 16,0 (7,5) miljoonaan euroon. Liiketulos oli 11,4 (-3,8) miljoonaa euroa.
   
 • Liikevaihto oli 255,1 (257,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto kasvoi edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. 
   
 • Saadut tilaukset kasvoivat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna vertailukelpoisin valuuttakurssein.
   
 • Liiketoiminnan nettokassavirta kasvoi 40,1 (14,3) miljoonaan euroon. Nettovelkaantumisaste oli 4,7% (27,0%).

Tammi- joulukuun 2017 keskeiset tunnusluvut

(Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan kauteen, ellei toisin ilmoiteta.)

 • Oikaistu liiketulos kasvoi 26,0 (5,8) miljoonaan euroon. Se parani kaikissa liiketoimintalinjoissa. Liiketulos oli 15,1 (-8,1) miljoonaa euroa.
   
 • Liikevaihto oli 522,3 (529,6) miljoonaa euroa. Se nousi Teollisuuden liiketoimintaryhmässä sekä Liikkeenjohdon Konsultointi-liiketoimintaryhmässä ja laski Alueellisissa toiminnoissa sekä Energia liiketoimintalinjassa.
   
 • Saadut tilaukset kasvoivat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, jonka seurauksena konsernin tilauskanta oli 448,5 (442,5) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein tilauskanta kasvoi 6,5%.
        7-12/ 7-12/ Muutos 1-12/ 1-12/ Muutos
Pöyry-konserni     2016 2017 2016 % 2017 2016
Tilauskanta kauden lopussa, milj. euroa   448,5 442,5 1,4 448,5 442,5 1,4
Liikevaihto yhteensä, milj. euroa   255,1 257,7 -1,0 522,3 529,6 -1,4
Liiketulos, milj. euroa   11,4 -3,8 n.a. 15,1 -8,1 n.a.
Liiketulos, % liikevaihdosta   4,5 -1,5   2,9 -1,5  
Oikaistu liiketulos, milj. euroa   16,0 7,5 n.a. 26,0 5,8 n.a.
Oikaistu liiketulos, % liikevaihdosta   6,3 2,9   5,0 1,1  
Tulos ennen veroja, milj. euroa   9,6 -5,8 n.a. 11,8 -10,6 n.a.
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa   0,08 -0,13 n.a. 0,07 -0,24 n.a.
Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa   0,08 -0,13 n.a. 0,07 -0,24 n.a.
Osakekohtainen tulos, oikaistu, euroa   0,16 0,06 n.a. 0,25 -0,01 n.a.
Nettovelkaantumisaste, %         4,7 27,0  
Sijoitetun pääoman tuotto, %         8,8 -3,2  
Henkilöstö keskimäärin raportointikaudella, kokopäiväisinä työntekijöinä         4 551 4 839 -5,9

Kaikki luvut ja summat on pyöristetty tarkoista luvuista, minkä vuoksi yhteen- tai vähennyslaskussa voi ilmetä pieniä epätarkkuuksia.

Toimitusjohtaja Martin à Porta:

Vuoden 2017 toisella puoliskolla olemme osoittaneet operatiivisen toiminnan parantumisen jatkuvan. Liikevoittomarginaali on parantunut kaikissa liiketoimintalinjoissa. Myynti on kasvanut edellisen vuoden samaan jaksoon verrattuna Teollisuus-liiketoimintaryhmässä ja vakiintunut Energia-liiketoimintaryhmässä.

Valuuttakurssien muutoksella oikaistu tilauskantamme parantui selvästi verrattuna 31.12.2016 tilanteeseen. Vaikka kaikki liiketoimintayksikkömme eivät saavuttaneet tavoitteitamme uusien tilauksien osalta, näemme positiivisia merkkejä markkinoillamme. Uskomme, että pystymme kääntämään nämä positiiviset merkit uusiksi tilauksiksi vuoden 2018 ensimmäisen puoliskon aikana.

Kassavirtamme parani entisestään ja painoi nettovelkamme aiempia vuosia alemmalle tasolle. Parantunut taserakenteemme luo enemmän operatiivista liikkumavaraa, tämän lisäksi näemme vielä lisämahdollisuuksia optimoida käyttöpääomaamme edelleen.

Olemme edenneet nykyisten ja vanhojen projektien riski/mahdollisuus tasapainon parantamisessa. Jatkamme vanhojen projektikiistojen kanssa työskentelyä 2018 ja uskomme saattavamme päätökseen jotkin niistä.

Saamme projekteistamme hyvää palautetta asiakkailtamme, mikä indikoi lisätilausten määrän kasvua. Näemme myös kasvanutta kysyntää #Pöyrydigital tarjoamaa kohtaan. Kysyntä uusille palveluille ja älykkäille ratkaisuille biotalouden, terveyteen ja turvallisuuteen sekä toiminnan tehostamiseen kohdistuvien palveluiden osalta jatkuu vahvana.

Osana muutosprojektiamme olemme jatkaneet strategian ja selkeiden odotusten kirkastamista ja tämä seurauksena työntekijöiden sitoutuneisuus Pöyryyn on korkeammalla tasolla kuin lähivuosina. Olen ylpeä johdostamme, joka osoitti sitoutumistaan sijoittamalla omia varojaan yhtiömme osakkeisiin osana muutosprojektimme tavoitetta lisätä yrittäjämäisyyttä ja osana pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää. Asiantuntijamme ja konsulttimme ottavat entistä enemmän vastuuta omasta työstää ja siirtyvät tasaisesti kohti luomaamme sisäisen yrittäjyyden mallia, jonka haluamme läpäisevän koko organisaatiomme. 

Hallituksen esitys voitonjaoksi

Pöyry-konsernin emoyhtiön Pöyry Oyj:n tulos vuodelta 2017 oli 15 013 379,36 euroa, ja kertyneet voittovarat olivat 30 224 134,74 euroa. Voitonjakokelpoiset varat olivat siten yhteensä 45 237 514,10 euroa. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2017 jaetaan osinkona 0,05 euroa osakkeelta. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 19.3.2018. Oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka hallituksen määräämänä osingonmaksun täsmäytyspäivänä 12.3.2018 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Taloudelliset näkymät vuodelle 2018

Konsernin oikaistun liiketuloksen arvioidaan parantuvan.

Arvio perustuu 31.12.2017 tilauskantaan, vakaisiin tulevaisuuden näkymiin sekä hyvin edenneeseen muutosprojektiin.

Markkinanäkymät vuodelle 2018

Yleisesti ottaen markkinaolosuhteet jatkuvat samankaltaisten trendien saattelemana kuin 2017. Kasvu euroalueella jatkuu, mutta on edelleen herkkää ja altis muuttumaan nopeasti makrotaloudessa tapahtuvien muutosten seurauksena. Aasiassa meille relevantit markkinat jatkavat vahvoina ja tarjoavat meille mahdollisuuksia erityisesti energia-liiketoiminnallemme. Lähi-idässä korkea kysyntä suolanpoistolle ja energiakapasiteetin lisäykselle jatkuu. Latinalaisen Amerikan näkymät ovat jakautuneet, Brasiliassa BKT on kasvanut kolmena peräkkäisenä neljänneksenä, mutta kansantalous on edelleen herkkä. Vaikka näemmekin investointiaktiviteetin kasvavan, tämä ei ole vielä toteutunut uusina isoina projekteina. Pohjois-Amerikan kysyntä jatkuu hyvänä.

Teollisuussektorillamme kysyntä on ollut vahvaa erityisesti Euroopassa 2017 ja uskomme tämän jatkuvan ainakin ensimmäisen vuosipuoliskon, muiden maantieteellisten alueiden kysyntä on vaihtelevaa. Energiamarkkinoilla Euroopassa uusia hankkeita on vähän, mutta kysyntä liikkeenjohdonkonsultointiin, markkinasuunnitteluun ja mallinnuksiin sekä due diligence työhön jatkuu vahvana. Infrastruktuuri-investointien odotetaan pysyvän vakaina Keski- ja Pohjois-Euroopassa.

Katsauskauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Pöyry on kertonut 9.2.2018 vahvistavansa Teollisuus-liiketoimintaryhmää yhdistämällä prosessisuunnittelun osaamis- ja teknologiapalvelut Norjassa ja Ruotsissa liiketoimintaryhmään. Samalla Alueelliset Toiminnot uudelleen nimetään Infra, Vesi ja Ympäristö-liiketoimintaryhmäksi. Muutos on voimassa 9.2.2018 alkaen

Pöyry raportoi tuloksensa jatkossa neljän segmentin pohjalta: Liikkeenjohdon konsultointi-, Teollisuus- ja Energia-liiketoimintaryhmät sekä Infra, Vesi ja Ympäristö-liiketoimintaryhmän. Uuden organisaation mukaiset korjatut vertailukelpoiset luvut aiemmilta raportointikausilta julkaistaan ennen 9.8.2018 julkaistavaa tammi-kesäkuun 2018 tulosta.Materiaali varsinaiselle yhtiökokoukselle

Vuosikatsaus 2017 sisältäen tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen sekä muut varsinaiselle yhtiökokoukselle esitettävät asiakirjat ovat saatavilla yhtiön sivuilta osoitteessa www.poyry.com/fi viimeistään 15.2.2018.

Tämä on tiivistelmä tammi-joulukuun 2017 tilinpäätöstiedotteesta. Täydellinen tilinpäätöstiedote on julkaistu tämän pörssitiedotteen liitteenä ja on saatavilla kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.poyry.com/fi. Sijoittajia kehotetaan tutustumaan taulukot sisältävään täydelliseen tilinpäätöstiedotteeseen.

PÖYRY OYJ

Lisätietoja:
Juuso Pajunen, talousjohtaja
puh. 010 33 26632

Kutsu puhelinkonferenssiin tänään 9.2.2018

Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille järjestetään englanniksi klo 13.00 Pöyry-talolla osoitteessa Jaakonkatu 3, Vantaa. Tilaisuudessa tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Martin à Porta ja talousjohtaja Juuso Pajunen. Tilaisuuteen osallistuvia on pyydetty ilmoittautumaan tilaisuuteen 6.2.2018 mennessä.
                                                                                                                         
Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta, joka järjestetään samanaikaisesti tiedotustilaisuuden kanssa. Puhelinkonferenssin tiedot on esitetty alla.

Tilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä osoitteessa www.poyry.com/fi/sijoittajatieto. Tilaisuuden tallenne on saatavilla samassa osoitteessa seuraavaan työpäivään mennessä.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla 5-10 minuuttia ennen konferenssin alkua numeroon:

Suomi:                +358 (0)9 7479 0404
Ruotsi:                 +46 (0)8 5065 3942
UK:                      +44 (0)330 336 9411
USA:                    +1 646-828-8156
Muut maat:         +44 (0)330 336 9411

Konferenssin ID-numero: 3893258

Pöyry on kansainvälinen konsultointi- ja suunnitteluyhtiö. Tarjoamme asiakkaille lämpö- ja sähkövoiman tuotantoon, siirtoon ja jakeluun, metsäteollisuuteen, biojalostukseen ja kemianteollisuuteen, kaivos- ja metalliteollisuuteen, väyläinfraan sekä vesihuoltoon ja ympäristöön liittyviä palveluja. Kehitämme yhdessä älykkäitä ratkaisuja ja hyödynnämme viimeisimpiä digitaalisia innovaatioita. Pöyryn liikevaihto vuonna 2017 oli 522 miljoonaa euroa, ja yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssissä. Noin 5 500 asiantuntijaa. 40 maata. 115 toimistoa.