Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 06.02.2013

Pöyry Oyj : Tilinpäätöstiedote vuodelta 2012

PÖYRY OYJ          Tilinpäätöstiedote 6.2.2013 klo 8.30

VUOSI 2012 PETTYMYS - TOIMENPITEISIIN RYHDYTTY KANNATTAVUUDEN PALAUTTAMISEKSI

KESKEISET TUNNUSLUVUT

Pöyry-konserni 10-12/
2012
10-12/
2011
Muutos,
%
1-12/
2012
1-12/
2011
Muutos,
%
Tilauskanta kauden lopussa, milj. euroa 547,7 694,4 -21,1 547,7 694,4 -21,1
Liikevaihto yhteensä, milj. euroa 190,7 226,9 -16,0 775,0 796,1 -2,7
Liikevoitto ennen
uudelleenjärjestelykuluja,
miljoonaa euroa
-3,4 6,3 - 7,1 30,4 -76,6
Liikevoittoprosentti ennen
uudelleenjärjestelykuluja, %
-1,8 2,8 0,9 3,8
Liikevoitto,
miljoonaa euroa
-15,1 -0,5 - -17,9 20,0 -
Liikevoittomarginaali, % -7,9 -0,2 -2,3 2,5
Tulos ennen veroja,
miljoonaa euroa
-16,3 -0,8 -20,8 17,1 -
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa -0,26 -0,03 - -0,41 0,13 -
Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa -0,26 -0,03 - -0,41 0,13 -
Nettovelkaantumisaste, % - - 51,3 28,2
Sijoitetun pääoman tuotto, % (viim. 12 kk) - - -5,0 7,4 -
Osinko/osake (*hallituksen esitys) - - - 0,20
Osingot/tulos, % (*hallituksen esitys) - - - -
Henkilöstö keskimäärin raportointikaudella, kokopäiväisinä työntekijöinä - - 6 695 6 864 -2,5

Kaikki luvut ja summat on pyöristetty tarkoista luvuista, minkä vuoksi yhteen- tai vähennyslaskussa voi ilmetä pieniä epätarkkuuksia.

TAMMI-JOULUKUUN 2012 PÄÄKOHDAT
Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin ilmoiteta.

- Konsernin tilauskanta oli katsauskauden lopussa 547,7 miljoonaa euroa (694,4). Yritysmyyntien osuus laskusta oli 52 miljoonaa euroa.
- Konsernin liikevaihto laski 775,0 miljoonaan euroon  (796,1) eli 2,7 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.
- Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja oli 7,1 miljoona euroa (30,4), mikä oli 0,9 prosenttia (3,8) liikevaihdosta.
- Liikevoitto laski kaikissa liiketoimintaryhmissä.
- Raportointikauden uudelleenjärjestelykulut olivat yhteensä 25,0 miljoonaa euroa. Neljännen vuosineljänneksen uudelleenjärjestelykulut, 11,7 miljoonaa euroa, liittyivät heikosti kannattaviin yksiköihin kohdistettuihin toimenpiteisiin, tukifunktioiden ulkoistuksiin sekä hallinnollisten prosessien virtaviivaistamiseen.
- Tammi-joulukuun 2012 kohdistamattomat yleiskulut olivat 27,1 miljoonaa euroa. Tämä sisältää 17,0 miljoonaa euroa uudelleenjärjestelykuluja, joista 7,5 miljoonaa euroa liittyy vuonna 2012 toteutettuihin yritysmyynteihin ja 9,5 miljoonaa euroa tukifunktioiden ulkoistuksiin sekä hallinnollisten prosessien virtaviivaistamiseen. Muut kohdistamattomat yleiskulut, 10,1 miljoonaa euroa, sisältävät kertaluonteisia henkilöstökuluja sekä aineettomien oikeuksien arvonalennuksen.
- Myyntisaamisiin sisältyy positioita tietyistä Venezuelan julkisen sektorin infrastruktuurihankkeista. Vaikka erääntyneet saamiset ovat kiistattomia, odotettujen maksujen tarkan summan ja ajoituksen suhteen on edelleen epävarmuutta. Tämä on otettu huomioon niiden nykyisessä arvostuksessa, joka on arviolta noin 17 miljoonaa euroa 4,8 miljoonan euron arvonalennuksen jälkeen.
- Pöyry ilmoitti 6.2.2013 parantavansa organisaatiotaan muodostamalla"Regional operations" toiminnot ja lisäävänsä näin fokustaan kotimarkkinoihin pitkän aikavälin kasvun ja kannattavuuden vahvistamiseksi. Toimenpiteet, joilla tavoitellaan 40-50 miljoonan euron säästöjä vuositasolla vuoden 2014 loppuun mennessä, on aloitettu. Pöyryn tavoitteena on saavuttaa 1 000 miljoonaan euron liikevaihto ja vastaavasti 8 - 9 prosentin liikevoittomarginaali vuoden 2017 loppuun mennessä.
- Vuoden 2013 ensimmäisestä vuosineljänneksestä alkaen Pöyryn taloudellinen raportointi perustuu seuraaviin neljään liiketoimintasegmenttiin: Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmä, Teollisuus-liiketoimintaryhmä, Energia-liiketoimintaryhmä sekä "Regional operations" -toiminnot. Pro forma -luvut, joissa nämä muutokset on otettu huomioon, ovat saatavilla vuoden 2013 ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen yhteydessä.

VOITONJAKOESITYS
- Pöyry-konsernin emoyhtiön Pöyry Oyj:n tulos vuodelta 2012 oli -20 500 624,05 euroa, ja kertyneet voittovarat olivat 82 943 199,90 euroa. Jakokelpoiset varat olivat siis yhteensä 62 442 575,85 euroa.
- Ottaen huomioon epätyydyttävän tuloksen, Pöyry Oyj:n hallitus ehdottaa 7.3.2013 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2012 ei makseta osinkoa.

TULOSNÄKYMIEN JULKAISUA KOSKEVA UUSI JULKAISUKÄYTÄNTÖ
Pöyry on päivittänyt julkaisukäytäntöään uuden arvopaperilain mahdollistaman julkistuskäytännön mukaisesti. Pöyry julkaisee koko vuoden markkinanäkymät ja ennusteen taloudellisesta kehityksestä tilinpäätöstiedotteessaan. Markkinanäkymiä ja taloudellisen kehityksen ennustetta päivitetään vuoden mittaan, jos se on tarpeen jatkuvan tiedonantovelvollisuuden perusteella. Pöyry ei enää julkista liiketoimintaryhmiensä taloudellisia ennusteita.

NÄKYMÄT VUODELLE 2013
Pöyryn liiketoiminta perustuu pääosin asiakkaiden uusiin investointeihin, ja suurin osa liiketoiminnasta on myös luonteeltaan jälkisyklistä. Asiakkaiden uusien investointipäätösten ajoitusta ja hankkeiden aloitusajankohtaa on vaikea arvioida. Yleisiin talousnäkymiin liittyvä epävarmuus on suuri, mikä voi vaikuttaa investointeihin Pöyryn toimintaan liittyvillä liiketoiminta-aloilla.

Konsernin liikevaihdon odotetaan vuonna 2013 kasvavan vuoteen 2012 verrattuna ja vuoden 2013 liikevoiton odotetaan kasvavan verrattuna vuoden 2012 liikevoittoon ilman uudelleenjärjestelykuluja.

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ
Pöyry julkaisee vuoden 2012 selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään viikolla 7 yhdessä vuoden 2012 tilinpäätöksen kanssa. Tilinpäätös sisältää hallituksen toimintakertomuksen. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistaan erillään hallituksen toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä, ja se on julkaisun jälkeen saatavilla yhtiön sivuilta osoitteessa www.poyry.com.

AINEISTO VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE
Tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä muut varsinaiselle yhtiökokoukselle esiteltävät asiakirjat ovat saatavilla yhtiön sivuilta osoitteesta www.poyry.com viimeistään 14.2.2013.

ALEXIS FRIES, TOIMITUSJOHTAJA:
"Vuosi 2012 osoittautui erityisen haastavaksi Pöyrylle. Vaikeiden markkinaolosuhteiden ja maailmantalouden pitkittyneen epävarmuuden keskellä konsernin liiketoiminnan tulos oli jälleen pettymys. Konsernin tilauskertymä oli edellisvuotta pienempi. Tilauskanta pieneni, kun Teollisuus-liiketoimintaryhmän vuonna 2011 saatujen suurten projektien toimitus eteni, ja se oli vuoden lopussa 548 miljoonaa euroa (694). Liikevaihto oli 775 miljoonaa euroa (796) ja liikevoitto ennen uudelleenjärjestelykuluja oli 7 miljoonaa euroa (30), mikä oli 0,9 prosenttia (3,8) liikevaihdosta. Merkittävät 25,0 miljoonan euron uudelleenjärjestelykulut rasittivat nettotulosta, ja osakekohtainen tulos oli -0,41 euroa.

Ensisijainen tavoitteemme on kannattavuuden palauttaminen uudelleenfokusoinnin kautta.  Pöyryllä on merkittävä asema tietyillä teollisuus- ja energiatoimialoilla. Merkittävä osa konsernin liiketoiminnasta koostuu kuitenkin suuresta määrästä keskikokoisia ja pieniä paikallisia projekteja, jotka tuottavat tasaisesti uusia toimeksiantoja monilla eri asiakastoimialoilla. Tämän vuoksi julkaisimme tänään parannetun organisaation, jonka myötä lisäämme keskittymistämme paikalliseen asiakasliiketoimintaan.

Toimenpiteet, joilla tavoitellaan merkittäviä kustannussäästöjä vuoden 2014 loppuun mennessä, ovat meneillään.  Pöyryn tavoitteena on saavuttaa 1 000 miljoonaan euron liikevaihto ja vastaavasti 8 - 9 prosentin liikevoittomarginaali vuoden 2017 loppuun mennessä.

Lyhyemmän aikavälin näkymien osalta konsernin liikevaihdon odotetaan vuonna 2013 kasvavan vuoteen 2012 verrattuna ja vuoden 2013 liikevoiton odotetaan kasvavan verrattuna vuoden 2012 liikevoittoon ilman uudelleenjärjestelykuluja."

Tämä on yhteenveto tammi-joulukuun 2012 tilinpäätöstiedotteesta. Täydellinen raportti on julkaistu tämän pörssitiedotteen liitteenä, ja se on saatavilla kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.poyry.com. Sijoittajia kehotetaan tutustumaan taulukot sisältävään täydelliseen raporttiin.

PÖYRY OYJ

Lisätietoja:
Sanna Päiväniemi, sijoittajasuhdejohtaja
puh. 010 33 23002

KUTSU TIEDOTUSTILAISUUKSIIN TÄNÄÄN 6.2.2013
Pöyryn tammi-joulukuun 2012 tulos esitellään tänään tiedotustilaisuuksissa seuraavasti:

- Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille klo 12.00 Ravintola Savoyssa, Eteläesplanadi 14, Helsinki. Tilaisuuden pitävät toimitusjohtaja Alexis Fries ja talousjohtaja Jukka Pahta.

- Kansainvälinen puhelinkonferenssi ja webcast-lähetys klo 17.00 Suomen aikaa (EET). Tilaisuus on englanninkielinen. Tilaisuuden pitää talousjohtaja Jukka Pahta.

10.00 US EST (New York)
15.00 GMT (Lontoo)
16.00 CET (Pariisi)

Tilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä osoitteessa www.poyry.com. Tilaisuuden tallenne löytyy samasta osoitteesta seuraavana työpäivänä.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon

Suomi: 09 2313 9201
UK: +44 (0)20 7162 0077
US: +1 334 323 6201
Muut maat: +44 (0)20 7162 0077
Koodi: 927769

Suoran webcast-lähetyksen vuoksi pyydämme kansainväliseen puhelinkonferenssiin ja webcast-lähetykseen osallistuvia soittamaan viimeistään viisi minuuttia ennen konferenssin alkua.

Pöyry on kansainvälinen konsultointi- ja suunnitteluyhtiö. Palvelemme energia-alan ja teollisuuden asiakkaita maailmanlaajuisesti. Paikallispalveluissa keskitymme avainmarkkinoillemme. Tarjoamme strategista neuvonantoa ja suunnitteluasiantuntemusta sekä vahvaa projektien toteutuskykyä. Keskeisiä toimialojamme ovat voimantuotanto, -siirto ja -jakelu, metsäteollisuus, kemian- ja biojalostus-, metalli- ja kaivosteollisuus-, liikenne-, vesi- ja kiinteistöalat. Pöyryllä on laaja paikallistoimistoverkosto ja yhtiön palveluksessa on noin 7 000 asiantuntijaa. Pöyryn liikevaihto vuonna 2012 oli 775 miljoonaa euroa, ja yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä (Pöyry OYJ: POY1V).

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.poyry.com 

 

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu 2012