Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 05.02.2014

Pöyry Oyj : Tilinpäätöstiedote vuodelta 2013

PÖYRY OYJ          Tilinpäätöstiedote  5.2.2014  klo 8.30      

Tilinpäätöstiedote vuodelta 2013

LIIKEVOITTO KASVOI, LIIKEVAIHTO LASKI

KESKEISET TUNNUSLUVUT

Pöyry-konserni 10-12/ 2013 10-12/
2012
Muutos,
%
1-12/ 2013 1-12/
2012
Muutos,
%
Tilauskanta kauden lopussa, milj. euroa 500,0 547,7 -8,7 500,0 547,7 -8,7
Liikevaihto yhteensä, milj. euroa 160,6 190,7 -15,8 650,8 775,0 -16,0
Liikevoitto,
miljoonaa euroa
8,3 -15,1 n.a. 13,9 -18,8 n.a.
Liikevoittomarginaali, % 5,2 -7,9 2,1 -2,4
Tulos ennen veroja,
miljoonaa euroa
7,3 -16,6 n.a. 9,1 -22,0 n.a.
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa 0,04 -0,27 n.a. 0,06 -0,43 n.a.
Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa 0,04 -0,27 n.a. 0,06 -0,43 n.a.
Nettovelkaantumisaste, % 26,0 59,9
Sijoitetun pääoman tuotto, % (viim. 12 kk) 5,8 -5,7
Henkilöstö keskimäärin raportointikaudella, kokopäiväisinä työntekijöinä 5 889 6 695 -12,0

Kaikki luvut ja summat on pyöristetty tarkoista luvuista, minkä vuoksi yhteen- tai vähennyslaskussa voi ilmetä pieniä epätarkkuuksia.

TAMMI-JOULUKUUN 2013 PÄÄKOHDAT
Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin ilmoiteta.

- Raportointikauden lopussa konsernin tilauskanta oli 500,0 miljoonaa euroa. Tämä on 47,7 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2012 (547,7).
- Konsernin liikevaihto oli 650,8 miljoonaa euroa, mikä on 100,3 miljoonaa euroa vähemmän kuin vertailukelpoinen luku vuonna 2012 (751,1). Raportoitu liikevaihto vuonna 2012 oli 775,0 miljoonaa euroa.
- Liikevoitto parani ja oli 13,9  miljoonaa euroa, mikä oli 2,1 prosenttia liikevaihdosta. Konsernin liikevoittoa rasittivat noin 15 miljoonan euron projektitappiot, jotka kirjattiin pääosin aiemman Kaupunki-liiketoimintaryhmän projektien yksityiskohtaisten tarkastusten ja selvitysten perusteella. Tämän seurauksena organisaatiossa toteutettiin toimenpiteitä, jotka parantavat projektihallinnan prosessien valvontaa koko Pöyry-konsernissa.
- Neljännen neljänneksen aikana Pöyry myi Vantaan toimistokiinteistön, millä oli 13,8 miljoonan euron positiivinen vaikutus liikevoittoon  ja 58,3 miljoonan euron vaikutus rahavirtaan. Tämän seurauksena nettovelka laski 34,5 miljoonaan euroon (79,1) ja nettovelkaantumisaste aleni 26,0 prosenttiin (59,9).
- Pohjois-Euroopan markkinakehityksestä johtuen  Pöyry päätti yhteistoimintaneuvottelut Suomessa ja kirjasi vastaavan varauksen uudelleenjärjestelymenoja varten.
- Myyntisaamisiin sisältyy positioita tietyistä Venezuelan julkisen sektorin infrastruktuurihankkeista, joissa asiakkaana on viranomainen. Saamisten nykyinen arvostus on noin 16 miljoonaa euroa. Saamiset on kuvattu hallituksen toimintakertomuksessa vuodelta 2012, eikä niissä ole tapahtunut merkittävää muutosta vuoden 2013 aikana.
- Vuonna 2013 Pöyry kehitti organisaatiotaan tehostaen fokustaan paikallisten asiakkaiden liiketoimintaan, joka on tuottanut tasaisesti pieniä ja keskisuuria tilauksia. Rakenteiden ja hallinnollisten prosessien kehittämiseen liittyvä toimenpideohjelma, josta ilmoitettiin vuoden 2012 lopussa, etenee suunnitelmien mukaisesti. Ohjelman tavoitteena on yhteensä 40-50 miljoonan euron kustannussäästöt vuositasolla vuoden 2014 loppuun mennessä. Osana ohjelmaa Pöyry otti käyttöön keskitetyt, globaalit tukifunktiot sekä ulkoisti tietohallinnon ja tiettyjä taloushallinnon prosesseja.
- Vuoden 2013 alussa Pöyryn liiketoiminnot organisoitiin seuraaviin liiketoimintalinjoihin: Energia-liiketoimintaryhmä, Teollisuus-liiketoimintaryhmä, Alueelliset toiminnot ja Liikkeenjohdon konsultointi-liiketoimintaryhmä. Tähän kehitykseen liittyen Pöyry liittää paikalliset toiminnot Latinalaisessa Amerikassa ja Pohjois-Amerikassa sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella Alueellisiin toimintoihin tammikuusta 2014 alkaen. Uuden organisaatiorakenteen mukaiset pro forma -luvut on julkaistu erillisellä pörssitiedotteella 5.2.2014.
- Vuoden 2012 laaja tuloslaskelma ja tase on esitetty uudelleen IAS 19 mukaisesti. Vastaavat muutokset esitetään täydellisen osavuosikatsauksen taulukko-osuudessa.

VOITONJAKOESITYS
Pöyry-konsernin emoyhtiön Pöyry Oyj:n tulos vuodelta 2013 oli -11 884 522,26 euroa, ja kertyneet voittovarat olivat 62 442 575,85 euroa. Jakokelpoiset varat olivat siis yhteensä 50 558 053,59 euroa.
Ottaen huomioon haastavan markkinatilanteen, Pöyry Oyj:n hallitus ehdottaa 11.3.2014 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2013 ei makseta osinkoa.

TULOSNÄKYMIEN JULKAISUA KOSKEVA UUSI JULKAISUKÄYTÄNTÖ
Pöyry on päivittänyt tulosnäkymien julkaisukäytäntöään. Pöyry jatkaa konsernin liikevoittoennusteen julkaisemista, mutta luopuu liikevaihtonäkymien julkaisemisesta.

NÄKYMÄT VUODELLE 2014
Pöyryn liiketoiminta perustuu merkittävin osin asiakkaiden uusiin investointeihin, jotka toteutuvat pääasiassa taloudellisten suhdanteiden lopussa. Tämän vuoksi on vaikea ennakoida asiakkaiden investointipäätösten ja projektien alkamisen tarkkaa ajankohtaa. Yleisiin talousnäkymiin liittyvä epävarmuus jatkuu, ja tällä voi olla vaikutusta investointiaktiviteettiin Pöyryn toimintaan liittyvillä liiketoiminta-aloilla.

Pöyry on lisännyt fokustaan kotimarkkinoihin. Tämän seurauksena Pöyryllä on vahva perusta paikallisilla markkinoilla, joilta odotetaan tasaista projektikysyntää ja vallitsevien markkinaolosuhteiden mukaista kasvua. Samalla Pöyry tavoittelee globaalia kasvua yhtiön globaalien osaamisalueiden kautta sekä erityisiä hankkeita valikoitujen isojen projektien kautta.

Konsernin liikevoiton odotetaan kasvavan vuonna 2014.

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ
Pöyry julkaisee vuoden 2013 selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään viimeistään 18.2.2014 yhdessä vuoden 2013 tilinpäätöksen kanssa. Tilinpäätös sisältää hallituksen toimintakertomuksen. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistaan erillään hallituksen toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä, ja se on julkaisun jälkeen saatavilla yhtiön sivuilta osoitteessa www.poyry.com.

AINEISTO VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE
Tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä muut varsinaiselle yhtiökokoukselle esiteltävät asiakirjat ovat saatavilla yhtiön sivuilta osoitteesta www.poyry.com viimeistään 18.2.2014.

TOIMITUSJOHTAJA ALEXIS FRIESIN KOMMENTIT:
Liikevoitto kasvoi. Aiemman Kaupunki-liiketoimintaryhmän projektien yksityiskohtaisten tarkastusten ja selvitysten perusteella kirjattuja projektitappioita kompensoi Vantaan toimistokiinteistön myyntivoiton positiivinen vaikutus konsernin tulokseen neljännellä vuosineljänneksellä.

Liikevaihto laski epävarmassa taloudellisessa ympäristössä Pöyryn teollisuus- ja energiasektoreilla sekä kokonaisuudessaan Pohjois-Euroopassa. Lupaavista tilausnäkymistä huolimatta asiakkaiden investointien toteutuminen kestää aikaisempaa pitempään. Näin ollen, liikevaihto laski verrattuna vertailukelpoisiin lukuihin vuonna 2012 sekä Teollisuus- että Energia-liiketoimintaryhmissä. Kuitenkin, kuten aikaisemmin ilmoitettiin tilausnäkymät pysyvät hyvinä ja tärkeitä tilauksia kirjattiin molemmissa liiketoimintaryhmissä. Ne osoittivat, että Pöyry on pystynyt menestyksekkäästi pitämään markkina-asemansa sen tärkeillä toimialoilla.

Keskittyminen avainmarkkinoille on taannut tasaisen pienten ja keskisuurten tilausten virran, vaikkakin kilpailuun liittyviä paineita havaittiin etenkin viimeisen neljänneksen aikana. Näillä oli kielteinen vaikutus myyntiin Pohjois-Euroopassa. Tähän liittyen Pöyry päätti joulukuussa 2013 yhteistoimintaneuvottelut Suomessa.

Uudet projekti-investoinnit etenevät hitaasti ja sen vuoksi konsernin tilauskanta laski 500,0 miljoonaan euroon vuoden lopussa.

Liikevaihto oli 650,8 miljoonaa euroa (775,0). Liikevoitto oli 13,9 miljoonaa euroa (-18,8), mikä on 2,1 prosenttia liikevaihdosta (-2,4). Vuonna 2012 liikevoitto ennen uudelleenjärjestelykuluja oli 6,2 miljoonaa euroa. Konsernin liikevoittoa rasittivat vuonna 2013 15 miljoonan euron projektitappiot, joita kirjattiin aiemman Kaupunki-liiketoimintaryhmän projektien yksityiskohtaisten tarkastusten ja selvitysten perusteella.  Niiden seurauksena organisaatiossa toteutettiin toimenpiteitä, jotka parantavat projektihallinnan prosessien valvontaa koko Pöyry-konsernissa.

Pöyry eteni suunnitelman mukaisesti rakenteellisten ja hallinnollisten prosessien kehittämiseen liittyvän toimenpideohjelman kanssa, josta ilmoitettiin vuoden 2012 lopussa. Ohjelman tavoitteena ovat yhteensä 40-50 miljoonan euron kustannussäästöt vuositasolla vuoden 2014 loppuun mennessä. Tähän liittyen Pöyry otti käyttöön keskitetyt, globaalit tukifunktiot ja ulkoisti tietohallinnon ja tiettyjä taloushallinnon prosesseja.

Pöyry on lisännyt fokustaan kotimarkkinoihin. Tämän seurauksena Pöyryllä on vahva perusta paikallisilla markkinoilla, joilta odotetaan tasaista projektikysyntää ja vallitsevien markkinaolosuhteiden mukaista kasvua. Pöyryllä on kasvumahdollisuuksia myös yhtiön globaaleilla osaamisalueilla ja hyödyntämällä suurten projektien eritysosaamista.

Vaikka nykyinen liikevoiton kehitys ei yltänyt tavoitteisiin, tilausnäkymät ovat edelleen hyvät ja terveellä pohjalla. Olemme sitoutuneita strategiseen kehitykseemme. Konsernin liikevoiton odotetaan vuonna 2014 kasvavan."

Tämä on tiivistelmä tammi-joulukuun 2013 osavuosikatsauksesta. Täydellinen raportti on julkaistu tämän pörssitiedotteen liitteenä, ja se on saatavilla kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.poyry.com. Sijoittajia kehotetaan tutustumaan taulukot sisältävään täydelliseen raporttiin.

PÖYRY OYJ

Lisätietoja:
Jukka Pahta, talousjohtaja
puh. 010 33 22629

KUTSU TIEDOTUSTILAISUUKSIIN TÄNÄÄN 5.2.2014
Pöyryn tammi-joulukuun 2013 tulos esitellään tiedotustilaisuuksissa seuraavasti:

- Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille klo 12.00 Ravintola Savoyssa, Eteläesplanadi 14, Helsinki. Tiedotustilaisuudessa tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Alexis Fries ja talousjohtaja Jukka Pahta.

- Kansainvälinen puhelinkonferenssi ja webcast-lähetys klo 17.00 Suomen aikaa (EEST). Englanninkielisessä tilaisuudessa tuloksen esittelee talousjohtaja Jukka Pahta.

10.00 US EST (New York)
15.00 GMT (Lontoo)
16.00 CET (Pariisi)

 

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu 2013