Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 04.02.2015

Pöyry Oyj : Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014

PÖYRY OYJ          Tilinpäätöstiedote 4.2.2015 klo 8.30

LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO LASKIVAT

KESKEISET TUNNUSLUVUT

Pöyry Group 10-12/
2014
10-12/
2013
Muutos,
%
1-12/
2014
1-12/
2013
Muutos
%
Tilauskanta kauden lopussa, milj. euroa 472,5 499,7 -5,5 472,5 499,7 -5,5
Liikevaihto yhteensä, milj. euroa 136,4 160,6 -15,1 571,2 650,8 -12,2
Liikevoitto,
miljoonaa euroa
-12,2 8,4 n.a. -23,1 13,9 n.a.
Liikevoittoprosentti, % -8,9 5,2   -4,0 2,1  
Tulos ennen veroja,
miljoonaa euroa
-14,9 7,3 n.a. -28,0 9,1 n.a.
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa -0,21 0,04 n.a. -0,40 0,06 n.a.
Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa -0,21 0,04 n.a. -0,40 0,06 n.a.
Nettovelkaantumisaste, %       39,1 26,0  
Sijoitetun pääoman tuotto, % (viim. 12 kk)       -9,9 5,8  
Henkilöstö keskimäärin raportointikaudella, kokopäiväisinä työntekijöinä       5 433 6 139 -11,5

Kaikki luvut ja summat on pyöristetty tarkoista luvuista, minkä vuoksi yhteen- tai vähennyslaskussa voi ilmetä pieniä epätarkkuuksia.

TAMMI-JOULUKUUN 2014 PÄÄKOHDAT

Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin ilmoiteta.

- Konsernin vertailukelpoinen tilauskanta ilman liiketoimintamyyntiä Suomessa kesäkuussa 2014 kasvoi hieman edellisen vuoden lopun 461,9 miljoonasta eurosta 472,5 miljoonaan euroon 31.12.2014. Raportoitu tilauskanta 31.12.2013 oli 499,7 miljoonaa euroa. Tilauskanta kasvoi Teollisuus-liiketoimintaryhmässä ja pysyi vakaana muissa liiketoimintalinjoissa.
- Vertailukelpoinen liikevaihto oli 552,4 (601,8) miljoonaa euroa. Raportoitu liikevaihto laski 571,2 (650,8) miljoonaan euroon, mikä johtui erityisesti kehityksestä Alueellisissa toiminnoissa.
- Konsernin liikevoitto laski -23,1 (13,9) miljoonaan euroon. Lukuun sisältyvät -14 miljoonan euron Venezuelan saatavien alaskirjaus sekä +19 miljoonan euron voitto liiketoiminnan myynnistä Suomessa. Molemmat erät kirjattiin kesäkuussa 2014. Vertailukelpoinen luku sisältää +14 miljoonan euron voiton Vantaan pääkonttorikiinteistön myynnistä joulukuussa 2013.
- Liikevoittoa rasittivat pienempi liikevaihto sekä useat, yhteensä -23 (-15) miljoonan euron kertaluonteiset erät. Suurin osa eristä kirjattiin Alueellisissa toiminnoissa. Liikevoitto oli positiivinen ja parani Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmässä. Luku oli positiivinen myös Energia-liiketoimintaryhmässä, Teollisuus-liiketoimintaryhmässä ja Pohjois-Euroopassa mutta negatiivinen kaikissa muissa Alueellisissa toiminnoissa.
- Helmikuussa 2013 julkaistun strategisen kehitysohjelmansa mukaisesti Pöyry jatkoi 19.8.2014 liiketoimintojensa virtaviivaistamista globaalissa myynnissä ja projektihallinnassa, Alueellisissa toiminnoissa sekä Teollisuus- ja Energia-liiketoimintaryhmissä. Lisäksi johtoryhmän rakennetta muutettiin tehokkuuden parantamiseksi.
- Pöyry sai päätökseen rakenteiden ja hallinnollisten prosessien kehittämisohjelmansa, joka julkaistiin vuoden 2012 lopussa. Näiden toimenpiteiden edetessä Pöyry on käynnistänyt uusia myyntifokukseen sekä projektien ja kapasiteetin hallintaan liittyviä kehittämistoimia.

VOITONJAKOESITYS

Pöyry-konsernin emoyhtiön Pöyry Oyj:n tulos vuodelta 2014 oli -14 777 499,04 euroa, ja kertyneet voittovarat olivat 51 050 896,68 euroa. Jakokelpoiset varat olivat siten yhteensä 36 273 397,64 euroa.
Ottaen huomioon haastavan markkinatilanteen, Pöyry Oyj:n hallitus ehdottaa 12.3.2015 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2014 ei makseta osinkoa.

NÄKYMÄT VUODELLE 2015

Pöyryn liiketoiminta perustuu merkittävin osin asiakkaiden uusiin investointeihin, jotka toteutuvat pääasiassa taloudellisten suhdanteiden lopussa. Tämän vuoksi on vaikea ennakoida asiakkaiden investointipäätösten ja projektien alkamisen tarkkaa ajankohtaa. Yleisiin talousnäkymiin liittyvä epävarmuus jatkuu, millä voi olla vaikutusta investointiaktiviteettiin Pöyryn toimintaan liittyvillä liiketoiminta-aloilla.

Pöyry on lisännyt fokustaan kotimarkkinoihin. Tämän seurauksena Pöyryllä on vahva perusta paikallisilla päämarkkinoilla, joilta odotetaan tasaista projektikysyntää ja vallitsevien markkinaolosuhteiden mukaista kasvua. Samalla Pöyry tavoittelee kasvua maailmanlaajuisesti yhtiön globaalien osaamisalueiden avulla sekä valikoiduista isoista projekteista syntyvillä erityisillä mahdollisuuksilla.

Konsernin liikevoiton odotetaan kasvavan ja olevan positiivinen.

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

Pöyry julkaisee vuoden 2014 selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään viimeistään 19.2.2015 yhdessä vuoden 2014 tilinpäätöksen kanssa. Tilinpäätös sisältää hallituksen toimintakertomuksen. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistaan erillään hallituksen toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä, ja se on julkaisun jälkeen saatavilla yhtiön sivuilta osoitteessa www.poyry.fi.

MATERIAALI VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

Tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä muut varsinaiselle yhtiökokoukselle esiteltävät asiakirjat ovat saatavilla yhtiön sivuilta osoitteesta www.poyry.fi viimeistään 19.2.2015.

 TOIMITUSJOHTAJA ALEXIS FRIES:

"Vuonna 2014 Pöyryn vertailukelpoinen liikevaihto ilman Suomessa myytyä liiketoimintaa oli 552,4 (601,8) miljoonaa euroa ja raportoitu liikevaihto 571,2 (650,8) miljoonaa euroa. Heikkeneminen johtui lähinnä kehityksestä Alueellisissa toiminnoissa. Luku pysyi kuitenkin vakaana Pohjois-Euroopassa. Se supistui kaikilla muilla alueilla ja erityisesti Latinalaisessa Amerikassa talouden hidastumisen ja uusien projektien viivästymisen vuoksi. Lisäksi liikevaihto heikkeni Keski-Euroopassa lähinnä projektituottojen oikaisujen seurauksena.

Konsernin liikevoitto laski -23,1 (13,9) miljoonaan euroon. Lukuun sisältyvät -14 miljoonan euron Venezuelan saatavien alaskirjaus sekä +19 miljoonan euron voitto liiketoiminnan myynnistä Suomessa. Molemmat erät kirjattiin kesäkuussa 2014. Vertailukelpoinen luku sisältää +14 miljoonan euron voiton Vantaan pääkonttorikiinteistön myynnistä joulukuussa 2013.

Liikevoittoa rasittivat pienempi liikevaihto sekä useat, yhteensä -23 (-15) miljoonan euron kertaluonteiset erät. Suurin osa näistä eristä kirjattiin Alueellisissa toiminnoissa, ja ne liittyivät entisestä Kaupunki-liiketoimintaryhmästä peräisin oleviin projektitappioihin sekä uudelleenjärjestelykuluihin. Liikevoitto oli positiivinen ja parani Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmässä. Luku oli positiivinen myös Energia-liiketoimintaryhmässä, Teollisuus-liiketoimintaryhmässä ja Pohjois-Euroopassa mutta negatiivinen kaikissa muissa Alueelliset toiminnot -liiketoimintalinjoissa.

Konsernin tilausnäkymät olivat vakaat, mutta suurempien tunnistettujen projektimahdollisuuksien määrä ei kehittynyt. Konsernin vertailukelpoinen tilauskertymä pysyi tasaisena. Se heikkeni Energia-liiketoimintaryhmässä edellisvuodesta, mutta kasvoi vuoden kolmannesta neljänneksestä ja edellisen vuoden viimeisestä neljänneksestä. Luku kasvoi myös Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmässä sekä edellisestä että viime vuoden vastaavasta neljänneksestä. Lisäksi tilauskertymä nousi Teollisuus-liiketoimintaryhmässä sekä vuosi- että neljännestasolla ja pysyi vakaana Alueellisissa toiminnoissa. Katsausvuonna kirjattiin useita keskisuuria projekteja. Konsernin vertailukelpoinen tilauskanta vuoden lopussa kasvoi hieman 461,9 miljoonasta eurosta 472,5 miljoonaan euroon. Tilauskanta kasvoi Teollisuus-liiketoimintaryhmässä ja pysyi vakaana muissa liiketoimintalinjoissa. Joulukuun lopussa 2013 raportoitu tilauskanta oli 499,7 miljoonaa euroa.

Konsernin kohdistamattomat erät kasvoivat odotusten mukaisesti. Tämä johtui globaalien tukifunktioiden edenneestä keskittämisestä, siihen liittyvistä ulkoistuskuluista, konsernin johtoryhmän rakenteen muuttamisesta elokuussa sekä toimiston vuokrakuluista Suomessa sijaitsevan pääkonttorikiinteistön vuonna 2013 toteutuneen myynnin jälkeen.

Viimeisen kahden vuoden aikana suurin osa sisäisistä ja ulkoisista haasteistamme on tunnistettu ja niihin on tartuttu. Olemme virtaviivaistaneet yhtiön rakennetta, vahvistaneet projektihallintaa ja hallinnollisia prosesseja, ulkoistaneet osan tieto- ja taloushallinnon toiminnoista, sopeuttaneet kapasiteettiamme sekä myyneet kiinteistöihin liittyviä liiketoimintojamme Suomessa. Lisäksi olemme rajanneet entisestä Kaupunki-liiketoimintaryhmästä peräisin olevat tappiolliset projektit. Projektien toteuttaminen jatkuu sopimuksellisten aikataulujen mukaisesti, minkä johdosta niiden loppuun saattaminen vie tietyn ajan.

Maailmantaloudessa ja sen seurauksena myös useilla Pöyryn päämarkkinoilla on tällä hetkellä haasteita. Rakentamamme terve perusta mahdollistaa kuitenkin keskittymisen myyntitoimenpiteisiin kuten prosessien, resurssien, rakenteen ja aktiviteettitason parantamiseen. Olemme luoneet organisaation, joka on sitoutunut globaalin myynnin sekä projektinhallinnan prosessien kehittämiseen ja keskittyy vahvasti suorituskyvyn parantamiseen.

Kun myyntimme kasvaa ja hoidamme entisestä Kaupunki-liiketoimintaryhmästä peräisin olevat projektit, odotamme tuloksemme paranevan vastaavasti. Investoiminen tulevaisuuteen vie aikaa, ja uskon vakaasti että olemme oikealla tiellä."

Tämä on tiivistelmä tammi-joulukuun 2014 tilinpäätöstiedotteesta. Täydellinen raportti on julkaistu tämän pörssitiedotteen liitteenä ja on saatavilla kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.poyry.com. Sijoittajia kehotetaan tutustumaan taulukot sisältävään täydelliseen tilinpäätöstiedotteeseen.

PÖYRY OYJ

Lisätietoja:
Jukka Pahta, talousjohtaja
puh. 010 33 22629

KUTSU TIEDOTUSTILAISUUKSIIN TÄNÄÄN 4.2.2015

Pöyryn tammi-joulukuun 2014 tulos esitellään tänään tiedotustilaisuuksissa seuraavasti:

- Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille klo 12.00 Ravintola Savoyssa, Eteläesplanadi 14, Helsinki. Tilaisuudessa tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Alexis Fries ja talousjohtaja Jukka Pahta.
                     
- Kansainvälinen puhelinkonferenssi ja webcast-lähetys klo 17.00 Suomen aikaa (EET). Englanninkielisessä tilaisuudessa tuloksen esittelee talousjohtaja Jukka Pahta.

10.00 EST (New York)
15.00 GMT (Lontoo)
16.00 CET (Pariisi)

Tilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä osoitteessa www.poyry.com. Tilaisuuden tallenne löytyy samasta osoitteesta seuraavana työpäivänä.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen konferenssin alkua numeroon:

Suomi: +358 (0)9 2313 9201
Ruotsi: +46 (0)8 5052 0110
UK: +44 (0)20 7162 0077
USA: +1 334 323 6201
Muut maat: +44 (0)20 7162 0077

Pöyry on kansainvälinen konsultointi- ja suunnitteluyhtiö. Palvelemme energia-alan ja teollisuuden asiakkaita maailmanlaajuisesti. Paikallispalveluissa keskitymme avainmarkkinoillemme. Tarjoamme strategista neuvonantoa ja suunnitteluasiantuntemusta sekä vahvaa projektien toteutuskykyä. Keskeisiä toimialojamme ovat energiantuotanto, sähkön siirto ja jakelu, metsäteollisuus, kemianteollisuus ja biojalostus, metalli- ja kaivosteollisuus, liikenne ja vesi. Pöyryllä on laaja paikallistoimistoverkosto ja yhtiön palveluksessa on noin 6 000 asiantuntijaa. Pöyryn liikevaihto vuonna 2014 oli 571 miljoonaa euroa, ja yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä (Pöyry OYJ: POY1V).

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.poyry.com