Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 10.02.2016

Pöyry Oyj : Tilinpäätöstiedote vuodelta 2015

PÖYRY OYJ          Tilinpäätöstiedote 10.2.2016 klo 8.30

LIIKEVOITTO PARANI

TAMMI-JOULUKUUN 2015 PÄÄKOHDAT

(Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan kauteen, ellei toisin ilmoiteta.)

 • Liikevoitto kasvoi 4,0 (-23,1) miljoonaan euroon. Se parani kaikissa liiketoimintalinjoissa, erityisesti Alueellisissa toiminnoissa ja Teollisuus-liiketoimintaryhmässä.
   
 • Vertailukelpoinen liikevaihto oli 575,3 (552,4) miljoonaa euroa. Raportoitu liikevaihto vuonna 2014 oli 571,2 miljoonaa euroa.
   
 • Konsernin tilauskanta joulukuun lopussa oli 465,5 (472,5) miljoonaa euroa

KESKEISET TUNNUSLUVUT

  10-12/ 10-12/ Muutos 1-12/ 1-12/ Muutos
Pöyry-konserni 2015 2014 % 2015 2014 %
Tilauskanta kauden lopussa, milj. euroa 465,5 472,5 -1,5 465,5 472,5 -1,5
Liikevaihto yhteensä, milj. euroa 144,5 136,4 5,9 575,3 571,2 0,7
Liikevoitto / -tappio, milj. euroa 0,1 -12,2 n.a. 4,0 -23,1 n.a.
Liikevoitto / -tappio, % liikevaihdosta 0,1 -8,9   0,7 -4,0  
Voitto / tappio ennen veroja, milj. euroa -0,9 -14,9 n.a. 6,0 -28,0 n.a.
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa 0,00 -0,21 n.a. 0,09 -0,40 n.a.
Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa 0,00 -0,21 n.a. 0,09 -0,40 n.a.
Nettovelkaantumisaste, %       3,6 39,1  
Sijoitetun pääoman tuotto, %       6,1 -9,9  
Henkilöstö keskimäärin raportointikaudella, kokopäiväisinä työntekijöinä       5 029 5 433 -7,4

Kaikki luvut ja summat on pyöristetty tarkoista luvuista, minkä vuoksi yhteen- tai vähennyslaskussa voi ilmetä pieniä epätarkkuuksia.

TOIMITUSJOHTAJA MARTIN À PORTA:

"Yleinen markkinatilanteemme jatkuu haastavana. Olemme kuitenkin hyvissä asemissa useilla kasvumarkkinoilla, kuten Lähi-idässä ja Aasiassa ja voimme hyödyntää niiden luomia mahdollisuuksia lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä.

Pöyryn kannattavuus jatkoi myönteistä kehitystään vuonna 2015 ja neljännellä vuosineljänneksellä. Viimeinen vuosineljännes oli jo neljäs perättäinen neljännes, jolloin Pöyry teki positiivisen liiketuloksen huolimatta kertaluonteisista eristä, jotka rasittivat edelleen tulostamme. Voimme edelleen parantaa kannattavuuttamme uudistamalla eräitä yksikköjä, joiden suoritus ei vielä vastaa odotuksiamme.

Pöyry on nyt valmiina uuteen kehitysvaiheeseen uudelleenjärjestelyjen jälkeen. Teemme kaikkemme parantaaksemme kilpailukykyämme ja varmistaaksemme, että asiakkaat ovat aina keskipisteessä kaikessa mitä teemme. Lisäksi näen kolme asiaa, jotka ohjaavat meitä seuraavien vuosien aikana; toimintojen yksinkertaistaminen ja organisaation valtuuttaminen, ydinliiketoiminnan vahvistaminen ja valmistautuminen kasvuun."

VOITONJAKOESITYS

Pöyry-konsernin emoyhtiön Pöyry Oyj:n tulos vuodelta 2015 oli -5 366 546,04 euroa, ja kertyneet voittovarat olivat 31 207 443,27 euroa. Jakokelpoiset varat olivat siten yhteensä 25 840 897,23 euroa. Pöyry Oyj:n hallitus ehdottaa 10.3.2016 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2015 ei makseta osinkoa.

MARKKINANÄKYMÄT VUODELLE 2016

Talous- ja markkinanäkymät vuodelle 2016 säilyvät haastavina. Vuoden odotetaan kuitenkin tarjoavan uusia liiketoimintamahdollisuuksia Pöyrylle. Öljyn ja muun energian matalammat hinnat voivat piristää yksityistä kysyntää ja investointeja maailmanlaajuisesti. Lisäksi Euroopan keskuspankin vuonna 2015 käynnistämillä, velkakirjojen ostojen avulla tehtävillä elvytystoimenpiteillä pyritään luomaan edellytyksiä alueelliselle ja maailmanlaajuiselle elpymiselle. Huolimatta Kiinan hidastuvasta kasvusta talouskasvun odotetaan jatkuvan vahvana Yhdysvalloissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Pöyrylle merkittävissä liiketoiminnoissa sektorikohtaiset näkymät ovat edelleen vaihtelevat. Graafisen paperiteollisuuden rakenteellisen kulutuksen lasku jatkuu. Muilla metsäteollisuustuotteiden sektoreilla näkymät kuitenkin paranevat. Energiasektorilla ja muilla Pöyrylle merkittävillä teollisuussektoreilla näkymät säilyvät muuttumattomina ja investointiaktiviteetin arvioidaan vähitellen lisääntyvän. Euroopassa kasvu on edelleen epävakaata ja viivästyttää talouden elpymistä ja investointipäätöksiä.

MUUTOKSIA TUNNUSLUVUISSA

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) julkaisi lokakuussa 2015 ohjeen vaihtoehtoisista tunnusluvuista. Tämän mukaisesti Pöyry julkaisee vuodesta 2016 alkaen oikaistun liiketuloksen muiden tunnuslukujen lisäksi. 

Oikaistu liiketulos

  1-12/ 1-12/
Milj. euroa 2015 2014
Liikevoitto / -tappio 4.0 -23.1
Venezuelan saamisten alaskirjaus - 13.9
Uudelleenjärjestelyihin ja työsuhderiitoihin*) liittyvät kulut  2.7 5.7
Voitot / tappiot yritysjärjestelyistä -0.2 -19.1
Projektivoitot/-tappiot entisestä Kaupunki-liiketoimintaryhmästä 2.0 12.1
Voitot / tappiot liittyen yli kaksi vuotta sitten päättyneisiin projekteihin 0.9 3.4
Muut - 2.3
Oikaistu liiketulos 9.4 -4.8

*) Työsuhderiitoihin liittyvät kulut ovat eräässä konsernin toimintamaassa tavanomaisiin työsuhderiitoihin liittyviä kuluja, jotka kirjataan paikallisiin asiantuntijalausuntoihin perustuen.

Pöyry julkistaa oikaistun liiketuloksen parantaakseen raportoinnin läpinäkyvyyttä ja esittääkseen tunnusluvun, joka mahdollistaa liiketoiminnan kehityksen arvioinnin eri raportointikausien välillä. Oikaisuerät eivät liity raportointikauden varsinaiseen liiketoimintaan ja ne sisältävät uudelleenjärjestelyihin ja työsuhderiitoihin liittyviä kuluja, voitot/ tappiot yritysjärjestelyistä, sekä projektivoitot/- tappiot entisestä Kaupunki-liiketoimintaryhmästä tai liittyen yli kaksi vuotta sitten päättyneisiin projekteihin. Liiketoimintalinjojen oikaistut liiketulokset on esitetty tämän tilinpäätöstiedotteen taulukko-osassa.

TALOUDELLISET NÄKYMÄT VUODELLE 2016

Konsernin oikaistun liiketuloksen odotetaan olevan positiivinen.

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

Pöyry julkaisee vuoden 2015 selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään viimeistään 18.2.2016 yhdessä vuoden 2015 tilinpäätöksen kanssa. Tilinpäätös sisältää hallituksen toimintakertomuksen. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistaan erillään hallituksen toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä, ja se on julkaisun jälkeen saatavilla yhtiön sivuilta osoitteessa www.poyry.fi.
  
MATERIAALI VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

Tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä muut varsinaiselle yhtiökokoukselle esiteltävät asiakirjat ovat saatavilla yhtiön sivuilta osoitteesta www.poyry.fi viimeistään 18.2.2016.

Tämä on tiivistelmä tammi-joulukuun 2015 tilinpäätöstiedotteesta. Täydellinen tilinpäätöstiedote on julkaistu tämän pörssitiedotteen liitteenä ja on saatavilla kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.poyry.fi. Sijoittajia kehotetaan tutustumaan taulukot sisältävään täydelliseen tilinpäätöstiedotteeseen.

PÖYRY OYJ

Lisätietoja:
Jukka Pahta, talousjohtaja
puh. 010 33 22629

KUTSU TIEDOTUSTILAISUUKSIIN TÄNÄÄN 10.2.2016

Pöyryn tammi-joulukuun 2015 tulos esitellään tänään englanninkielisissä tiedotustilaisuuksissa seuraavasti:

Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille klo 12.00 Ravintola Savoyssa, Eteläesplanadi 14, Helsinki. Tilaisuudessa tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Martin à Porta ja talousjohtaja Jukka Pahta.

Kansainvälinen puhelinkonferenssi ja webcast-lähetys klo 17.00 Suomen aikaa (EET). Tilaisuudessa tuloksen esittelee talousjohtaja Jukka Pahta.

 • 10.00 US EST (New York)
 • 15.00 GMT (Lontoo)
 • 16.00 CET (Pariisi)

Tilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä osoitteessa www.poyry.com/fi/sijoittajatieto. Tilaisuuden tallenne on saatavilla samassa osoitteessa seuraavaan työpäivään mennessä.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen konferenssin alkua numeroon:

 • Suomi: +358 (0)9 2313 9201
 • Ruotsi: +46 (0)8 5052 0110
 • UK: +44 (0)20 7162 0077
 • USA: +1 334 323 6201
 • Muut maat: +44 (0)20 7162 0077

Konferenssin ID-numero: 956768

Pöyry on kansainvälinen konsultointi- ja suunnitteluyhtiö. Palvelemme energia-alan ja teollisuuden asiakkaita maailmanlaajuisesti. Paikallispalveluissa keskitymme avainmarkkinoillemme. Tarjoamme liikkeenjohdon konsultointia ja suunnittelupalveluita sekä vahvaa projektien toteutuskykyä ja asiantuntemusta. Keskeiset toimialamme ovat energiantuotanto, sähkön siirto ja jakelu, metsäteollisuus, kemianteollisuus ja biojalostus, metalli- ja kaivosteollisuus, liikenne ja vesi. Pöyryllä on laaja paikallistoimistoverkosto ja yhtiön palveluksessa on noin 6 000 asiantuntijaa. Pöyryn liikevaihto vuonna 2015 oli 575 miljoonaa euroa, ja yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ Helsingissä (Pöyry OYJ: POY1V).

JAKELU:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.poyry.com