Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 23.10.2009

Pöyryn osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2009

PÖYRY OYJ          Osavuosikatsaus 23.10.2009 klo 8.30
 
Pöyry-konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 512,0 (edellisvuonna vastaavana ajanjaksona 608,1) miljoonaa euroa. Voitto ennen veroja oli 11,2 (76,3) miljoonaa euroa. Voittoon ennen veroja on kirjattu 9,9 miljoonaa euroa sopeuttamistoimenpiteistä johtuvia kertaluontoisia kustannuksia.
 
Pöyry-konsernin taserakenne on hyvä. Omavaraisuusaste oli 39,1 (47,9) prosenttia ja velkaantumisaste 2,0 (-28,8) prosenttia.
 
Osakekohtainen tulos oli 0,09 (0,87) euroa ja sijoitetun pääoman tuotto 6,8 (49,6) prosenttia.
 
Tilauskanta oli 513,9 miljoonaa euroa, ja se väheni katsauskaudella 25,2 miljoonaa euroa. Konsernin henkilöstön määrä laski ja vastasi katsauskauden lopussa 6682 kokopäiväistä työntekijää (vuoden 2008 lopussa 7924). Sopeuttamistoimenpiteiden vaikutus tämän hetken kapasiteettiin ylittää tavoitteeksi asetetun noin 12 prosentin kapasiteettivähennyksen.
 
Konsernin liikevaihdon arvioidaan laskevan vuonna 2009 ja voiton ennen veroja heikkenevän merkittävästi vuoteen 2008 verrattuna.
 
Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34:n mukaisesti noudattaen samoja laatimisperiaatteita kuin vuoden 2008 tilinpäätöksessä. Konserni on vuoden 2009 alusta ottanut käyttöön uudistetun standardin IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen sekä standardin IFRS 8 Toimintasegmentti. Nämä standardit eivät vaikuta merkittävästi osavuosikatsauksen esittämiseen.
 
Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.
 
Liiketoimintaryhmät (Toimintasegmentit)
 
Energia
 
Katsauskauden liikevaihto oli 161,1 (177,0) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 7,2 (20,2) miljoonaa euroa sisältäen 1,7 miljoonan euron kertaluontoiset kulut.
 
Energia-alan palvelujen kysyntä heikkeni, ja katsauskaudella lykättiin projektitoteutusten päätöksentekoa useilla markkinoilla. Kiristyneen kilpailun vuoksi projektimarginaali laski lievästi. Liiketoimintaryhmän kapasiteettia sopeutettiin katsauskaudella edelleen, ja se väheni noin 200 hengellä eli yli kymmenen prosenttia vuoden 2009 alusta.
 
Tilauskanta säilyi investointien päätöksenteon hidastumisesta huolimatta vakaana ja oli 186,3 (vuoden 2008 lopussa 196,4) miljoonaa euroa. Merkittävimmät katsauskaudella saadut uudet projektit olivat Styrian Steweag/Steg EPC -toimeksianto Neudorf/Werndorfin 110 kV:n kytkinlaitoksen uusinnasta Itävallassa (6,5 miljoonaa euroa) ja OMV Power International GmbH:n toimeksianto Saksan Haimingiin rakennettavan 800 MW:n kombivoimalaitoksen omistajan edustajan suunnittelupalveluista (6 miljoonaa euroa). Kolmannen neljänneksen aikana saatiin seuraavat merkittävät projektit: Sri Lankan hallituksen kehittämis- ja maatalousministeriön sopimus 32 padon kunnostuksen suunnittelusta (4,5 miljoonaa euroa), Vantaan Energia Oy:n EPCM-sopimus Vantaalle rakennettavasta jätevoimalasta (8 miljoonaa euroa) ja sopimus 78 MW:n kaukolämpöjärjestelmän suunnittelusta, hankinnasta ja toimittamisesta Kiinassa Shaanxin maakunnassa sijaitsevaan Puchengin kuntaan (4,2 miljoonaa euroa).
 
Metsäteollisuus
 
Katsauskauden liikevaihto oli 137,7 (222,0) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli -9,0 (41,3) miljoonaa euroa. Katsauskauden liiketappioon sisältyivät henkilöstökapasiteetin vähentämiseen liittyvät kertaluontoiset noin 7,3 miljoonan euron kustannukset.
 
Taantuma on heikentänyt metsäteollisuusyritysten kannattavuutta ja vaikeuttanut investointien rahoitusta globaalisti. Tästä syystä hankkeita on lykätty, uusien hankkeiden valmistelu on hidastunut ja konsultointitoimeksiantojen määrä on pienentynyt. Kapasiteettia sopeutettiin vastaamaan kysyntää useissa toimintamaissa, mm. Suomessa, Brasiliassa, Pohjois-Amerikassa, Venäjällä ja Ruotsissa. Katsauskauden kokonaisvähennys vastaa noin 1000 henkilön (34 prosenttia) kapasiteettia, ja se toteutettiin osaksi tilapäisillä lomautuksilla.
 
Tilauskanta laski ja oli 54,4 (vuoden 2008 lopussa 86,3) miljoonaa euroa. Merkittävimmät katsauskaudella saadut uudet projektit olivat Paroc Oy Ab:n sopimus uuden vuorivillatehtaan toteuttamisesta Venäjälle Chudovoon (1,5 miljoonaa euroa) ja Investlespromin toimeksianto Segezhan sellutehtaan lupasuunnittelusta Venäjällä (6 miljoonaa euroa). Liiketoimintaryhmä solmi pitkäaikaisen palvelusopimuksen Larox Oyj:n kanssa Suomessa suunnittelu- ja projektipalvelujen toimittamisesta.
 
Pöyry Oyj:n toimitusjohtaja Heikki Malinen otti 24.4.2009 lukien Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmän johtajan tehtävän hoitaakseen oman toimensa ohella. Kemian tohtori Martin Kuzaj, 52, on nimitetty Pöyry Oyj:n Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmän johtajaksi, ja hän on ottanut tehtävänsä vastaan 19.10.2009. Martin Kuzaj on Pöyry Oyj:n johtoryhmän jäsen.
 
Liikennejärjestelmät
 
Katsauskauden liikevaihto oli 88,3 (76,5) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 7,1 (5,9) miljoonaa euroa.
 
Liikennejärjestelmiin liittyvien palvelujen kysyntä säilyi tasaisena. Tie- ja raideliikennejärjestelmiin liittynyt kysyntä oli erityisen vilkasta, ja suuret toimilupatyyppiset urakoitsijoiden toteuttamat projektit lisääntyivät. Liiketoimintaryhmän asema vahvistui edelleen paikallisilla ja kansainvälisillä markkinoilla, ja ryhmän kapasiteetti lisääntyi 11 prosenttia.
 
Tilauskanta kasvoi ja oli 163,1 (vuoden 2008 lopussa 130,9) miljoonaa euroa katsauskauden lopussa. Merkittävimmät uudet projektit olivat Sveitsin liittovaltion rautateiltä SBB:ltä saatu uuden rautatieliikenteen valvontakeskuksen suunnittelusopimus (3,5 miljoonaa euroa), Strabag AG:n suunnittelutoimeksiannot tienparannushankkeista Romaniassa (3,2 miljoonaa euroa) ja sopimus metrolaajennuksesta uudella 4-linjalla brasilialaisen Sao Paulon Metro Companyn kanssa (3 miljoonaa euroa). Kolmannen neljänneksen aikana saatiin seuraavat merkittävät projektit: Sveitsin tiehallinnon toimeksianto Seelisberg-moottoritietunnelin perusparannuksen suunnittelusta (5 miljoonaa euroa) ja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.:n sopimus uudesta lentokentän rautatieyhteydestä Katowicessa Puolassa (7,5 miljoonaa euroa).
 
Vesi & ympäristö
 
Katsauskauden liikevaihto oli 63,6 (62,2) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 3,4 (2,4) miljoonaa euroa.
 
Vesisektorin palvelujen kysyntä säilyi vakaana, ja ympäristöpalvelujen kysynnän kasvusta teollisuudessa on näkyvissä merkkejä.
 
Tilauskanta oli 69,0 (vuoden 2008 lopussa 76,8) miljoonaa euroa katsauskauden lopussa. Tärkeimmät katsauskaudella saadut projektit olivat vesihuoltoon ja koulutuspalveluihin liittyvät toimeksiannot Tansaniassa ja Nigerissä (3,7 miljoonaa euroa) sekä toimeksianto Pariisin keskusjätevedenpuhdistamon teknisistä tukipalveluista (3 miljoonaa euroa).
 
Rakentamisen palvelut
 
Katsauskauden liikevaihto oli 59,7 (68,9) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 4,7 (8,0) miljoonaa euroa. Liikevoittoa rasittivat henkilöstökapasiteetin vähentämiseen liittyvät kertaluontoiset noin 0,6 miljoonan euron kustannukset.
 
Toimisto- ja liikerakentamisen investointiaktiviteetti oli edelleen heikko, mutta aktiviteetti infra- ja energiasektorin projekteissa sekä pienemmissä konsultointi- ja suunnittelutoimeksiannoissa oli suhteellisen hyvä. Liiketoimintaryhmän henkilöstön määrää sopeutettiin, ja kapasiteetti väheni noin 120 henkilöä (12 prosenttia), josta valtaosa Suomessa. Osa henkilöstövähennyksistä toteutettiin tilapäisillä lomautuksilla.
 
Tilauskanta pieneni kauden aikana ja oli 41,0 (vuoden 2008 lopussa 48,3) miljoonaa euroa. Merkittävimpiä uusia projekteja olivat Oy Primula Ab:n kanssa solmittu sopimus tuotanto- ja logistiikkaprojektin toteuttamisesta Järvenpäässä sekä Länsimetro Oy:n kanssa solmitut sopimukset metron länsilaajennuksesta Helsingissä (1,3 miljoonaa euroa).
 
Yritysostot
 
Energia
 
Pöyry laajensi toimintaansa ostamalla toukokuussa 2009 australialaisen meritekniikan suunnittelu- ja konsultointiyhtiön Aquarius International Consultants Pty Ltd:n koko osakekannan. Yhtiön palvelut käsittävät offshore-kaluston suunnittelun, laivanrakennusarkkitehtuurin ja meritekniset toiminnot, ja sen asiakaskuntaan lukeutuu kansainvälisiä öljy-yhtiöitä. Yhtiön vuotuinen liikevaihto on 1,3 miljoonaa euroa, ja sen liiketoiminta on kannattavaa. Yhtiö on konsolidoitu Pöyry-konserniin 1.5.2009 alkaen.
 
Rakentamisen palvelut
 
Kiinan kilpailuviranomaiset hyväksyivät Shanghai Kang Dao Construction Company Ltd:n yrityskaupan maaliskuussa 2009. Shanghai Kang Dao Constructionin toiminta käsittää projektinjohtopalveluja teollisuuden sekä toimisto- ja liikerakentamisen kiinteistökehitys- ja rakennushankkeissa. Yhtiön tulos ja tase on yhdistetty Pöyry-konserniin 1.3.2009 alkaen.
 
Pöyry osti loput 30 prosenttia arkkitehti- ja kiinteistökonsultointiyhtiö Pöyry Evata Oy:n osakekannasta. Pöyry Evata Oy ja sen tytäryhtiö Pöyry Architects Oy on konsolidoitu kokonaan Pöyry-konserniin 1.7.2007 alkaen.
 
Tilauskanta
 
Konsernin tilauskanta on suhteellisen hyvä, kun otetaan huomioon yleinen taloudellinen tilanne. Tilauskanta pieneni katsauskaudella 25,2 miljoonaa euroa ja oli syyskuun lopussa 513,9 miljoonaa euroa. Vuoden 2008 lopussa tilauskanta oli 539,1 miljoonaa euroa.
 
Henkilöstö
 
Konsernin henkilöstön määrä laski ja vastasi katsauskauden lopussa 6682 kokopäiväistä työntekijää (vuoden 2008 lopussa 7924). Kapasiteettia sopeutettiin erityisesti Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmässä, mutta myös Rakentamisen palvelut ja Energia-liiketoimintaryhmissä. Noin puolet kapasiteettivähennyksestä toteutettiin tilapäisin järjestelyin.
 
Tase- ja rahoitusasema
 
Konsernin taserakenne on edelleen hyvä. Omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 39,1 (vuoden 2008 lopussa 41,7) prosenttia. Konsernin maksuvalmius on hyvä. Velkaantumisaste oli 2,0 (-28,8) prosenttia. Katsauskauden lopussa kassavarat olivat 128,9 (88,1) miljoonaa euroa, korolliset velat 132,5 (31,5) miljoonaa euroa ja nettokassavarat -3,6 (56,6) miljoonaa euroa. Pitkäaikaiset käyttämättömät luottolimiitit olivat katsauskauden lopussa 92,4 (93,1) miljoonaa euroa.
 
Investoinnit
 
 
Merkittävimmät lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
 
Konsernin lähiajan merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät liittyvät maailmanlaajuisen taantuman pitkittymiseen ja siitä johtuvaan investointien viivästymiseen. Nämä riskit ja epävarmuustekijät liittyvät ensisijassa konsernin energia-, metsäteollisuus- ja rakentamisen palvelut -toimintasegmentteihin.
 
Heikko kysyntä ja investointiaktiviteetti saattavat jatkuessaan heikentää kannattavuutta edelleen. Riskin pienentämiseksi toimintaa sopeutetaan kysyntää vastaavaksi ja kustannuspohjaa kevennetään konserninlaajuisesti.
 
Vaikeasta taloustilanteesta johtuen on olemassa riski, että korvausvaatimukset virheistä, laiminlyönneistä ja ammatillisesta huolimattomuudesta lisääntyvät samoin kuin velkasaatavat ja maksuviivästykset.
 
Riskejä ja epävarmuustekijöitä sisältyy myös Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmän merkittäviin sopeuttamistoimenpiteisiin sekä siellä toteutettavaan organisaatio- ja toimintamallimuutokseen. Sopeuttamistoimenpiteisiin ja muutoksiin Energia- ja Rakentamisen palvelut -liiketoimintaryhmissä liittyy myös riskejä ja epävarmuustekijöitä, joskin vähäisemmässä määrin.
 
Yksityiskohtainen selvitys Pöyryn riskienhallinnasta ja liiketoimintaan liittyvistä merkittävimmistä riskeistä on annettu vuoden 2008 tilinpäätöksessä.
 
Osakepääoma ja osakkeet
 
Osakkeiden määrä 1.1.2009 oli 58 878 602 osaketta ja 22.10.2009 määrä oli 58 903 510.
 
Optio-ohjelma 2004
 
Pöyry Oyj on vuonna 2004 antanut optio-oikeuksia Pöyry-konsernin johdolle ja Pöyry Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle. Optio-oikeuksien määrä on 550 000 ja kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään neljä Pöyry Oyj:n osaketta, eli yhteensä 2 200 000 osaketta.
 
Osakkeiden merkintäajat ovat optio-oikeuksilla 2004A 1.3.2007-31.3.2010 (660 000 osaketta), 2004B 1.3.2008-31.3.2011 (660 000 osaketta) ja 2004C 1.3.2009-31.3.2012 (880 000 osaketta). Kaikki optio-oikeudet on annettu ja hyväksytty vastaanotetuiksi.
 
Vuoden 2008 lopussa oli merkitty 69 532 osaketta optio-oikeudella 2004A ja 30 407 optio-oikeudella 2004B eli yhteensä 399 756 uutta osaketta. Katsauskauden aikana on merkitty yhteensä 24 908 uutta osaketta 4 127 optio-oikeudella 2004A ja 2 100 optio-oikeudella 2004B. Merkintöjen seurauksena yhtiön rekisteröity osakkeiden lukumäärä on 58 903 510 osaketta.
 
Osakepalkkiojärjestelmä 2008-2010
 
Pöyry Oyj:n hallitus hyväksyi joulukuussa 2007 osakeomistukseen perustuvan kannustinjärjestelmän Pöyry-konsernin avainhenkilöstölle. Järjestelmä käsittää kolme ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2008, 2009 ja 2010. Palkkio maksetaan osittain (50 prosenttia) yhtiön osakkeina ja osittain (50 prosenttia) rahana vuosina 2009, 2010 ja 2011. Järjestelmästä maksettavan palkkion määrä on vuosina 2008 ja 2009 sidottu konsernin osakekohtaiseen tulokseen (EPS) ja liikevaihtoon.
 
Palkkiojärjestelmän piiriin kuului maksun hyväksyntähetkellä 287 henkilöä ansaintajaksona 2008. Ansaintajaksolla 2008 palkkion suhdeluku oli 180,89 prosenttia, joka vastasi 433 454 osakkeen arvoa. Maksu suoritettiin henkilöille huhtikuussa 2009.
 
Järjestelmän arvo ansaintajaksona 2009 vastaa 400 000 osakkeen arvoa olettaen, että hallituksen asettama tulostavoite saavutetaan. Mikäli konsernin tulos ylittää tavoitteen ja saavuttaa hallituksen määrittelemän enimmäistuloksen, järjestelmä voi vastata enintään 800 000 osakkeen arvoa ansaintajaksona 2009. Vuonna 2009 noin 300 henkilöä kuuluu palkkiojärjestelmän piiriin. Ansaintajakson 2009 palkkio-oikeuksista oli 22.10.2009 myönnetty 97 prosenttia.
 
Järjestelmästä kirjataan kulua osakepalkkion käypään arvoon perustuen oikeuden syntymisajanjakson kuluessa, kunnes osakkeet ovat vapaasti kohderyhmän käytettävissä. Osakkeen käypä arvo on osakkeen kurssi vähennettynä ansaintajakson aikana odotettavissa olevilla osingoilla. Käypä arvo määritellään päivänä, jona kohderyhmä on hyväksynyt järjestelyn ehdot. Rahana maksettavan palkkion käypä arvo määritellään kunakin raportointihetkenä osakkeen tarkasteluhetken pörssikurssin perusteella.
 
Osakeantivaltuutus
 
Varsinainen yhtiökokous 10.3.2008 valtuutti yhtiön hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina hallituksen määräämin ehdoin ja maksullisen osakeannin osalta hallituksen määräämään hintaan. Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 11 600 000 kappaletta. Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 5 800 000 kappaletta. Valtuutus on voimassa kolme vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
 
Yhtiökokouksen päätös on kokonaisuudessaan julkaistu 10.3.2008 päivätyllä pörssitiedotteella.
 
Katsauskauden aikana hallitus päätti toteuttaa suunnatun annin luovuttamalla yhteensä 216 727 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta vastikkeetta kannustinjärjestelmän 2008 kohderyhmään kuuluville henkilöille järjestelmän sääntöjen mukaisesti. Katsauskauden aikana hallitus päätti lisäksi toteuttaa suunnatun annin luovuttamalla vastikkeetta yhteensä 10 000 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta yhtiön palveluksessa oleville henkilöille osana yhtiön palveluksessa olevien henkilöiden palkkiojärjestelmää. Suunnatuilla anneilla ei ole vaikutusta yhtiön osakepääomaan tai yhtiön osakkeiden kokonaismäärään. Näiden suunnattujen antien jälkeen osakeantivaltuutuksen määrä on enintään 5 573 273 osaketta.
 
Omien osakkeiden hankkimisvaltuutus
 
Varsinainen yhtiökokous 10.3.2008 antoi hallitukselle valtuutuksen päättää enintään 5 800 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Hallitus päätti 10.3.2008 ottaa valtuutuksen käyttöön edellä kuvatun osakepalkkiojärjestelmän 2008-2010 toteuttamiseksi. Hallituksen päätöksen perusteella hankittiin 148 529 omaa osaketta vuonna 2008. Hallitus päätti 3.2.2009 aloittaa omien osakkeiden takaisinoston edellä sanotun valtuutuksen perusteella yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta, sekä osana yhtiön kannustinjärjestelmää hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa, sekä muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Hallituksen päätöksen perusteella hankittiin 5.2.-4.3.2009 välisenä aikana 139 000 omaa osaketta.
 
Varsinainen yhtiökokous 10.3.2009 valtuutti yhtiön hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön jakokelpoisilla varoilla edellisessä kappaleessa sanottuihin tarkoituksiin ja seuraavin ehdoin. Osakkeita tarjoudutaan hankkimaan enintään 5 800 000 kappaletta. Osakkeita hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti, joko julkisessa kaupankäynnissä tai julkisella ostotarjouksella niille muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
 
Yhtiökokouksen päätös on kokonaisuudessaan julkaistu 10.3.2009 päivätyllä pörssitiedotteella.
 
Hallitus päätti 10.3.2009 ottaa valtuutuksen käyttöön ja aloittaa omien osakkeiden oston tämän otsikon ensimmäisessä kappaleessa sanottuun tarkoitukseen. Tämän päätöksen perusteella on hankittu syyskuun loppuun mennessä 64 818 omaa osaketta. Vuoden 2009 aikana hankittujen omien osakkeiden hankintahinta oli keskimäärin 8,88 euroa. Lisäksi Pöyry Oyj on ostanut tytäryhtiöltään sen omistamat 8914 Pöyry Oyj:n osaketta.
 
Edellä mainitun osakepalkkiojärjestelmän 2008-2010 ansaintajaksoon 2008 liittyvästä suunnatusta annista, 216 727 omaa osaketta, 215 641 osaketta on luovutettu vastaanottajille. Vastaanottajille luovutettu osakkeiden määrä 22.10.2009 on 211 661 osaketta mukaan lukien palautetut osakkeet.
 
Omat osakkeet
 
Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä oli 22.10.2009 yhteensä 377 157 osaketta, mikä vastaa 0,6 prosenttia koko osakemäärästä ja 0,6 prosenttia äänimäärästä.
 
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
 
Varsinainen yhtiökokous 10.3.2009 päätti alentaa yhtiön ylikurssirahastoa ja vararahastoa koko määrältään, eli yhteensä 50 420 234,49 eurolla, varojen siirtämiseksi sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Siirto on toteutettu.
 
Osingonmaksu
 
Varsinainen yhtiökokous päätti maksaa vuodelta 2008 osinkoa 0,65 (vuodelta 2007 0,65) euroa osakkeelta, yhteensä 38,0 miljoonaa euroa. Osinko maksettiin 20.3.2009.
 
Osakkeiden kaupankäynti
 
Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. Osakkeen keskikurssi oli katsauskaudella 9,46 euroa; ylin kurssi oli 13,17 euroa ja alin 7,55 euroa. Yhtiön osakkeita vaihdettiin 148,8 miljoonalla eurolla eli yhteensä 15,8 miljoonaa osaketta, mikä vastaa 26,8 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä.
 
Tulevaisuuden näkymät
 
Energia
 
Energia-liiketoimintaryhmän markkina-asema on vakaa, vaikka alentuneen kysynnän ja kiristyneen kilpailun vuoksi on haastavaa ylläpitää liiketoimintaryhmän kannattavuutta lyhyellä aikavälillä. Maailmanlaajuinen taantuma on saanut asiakkaat lykkäämään investointipäätöksiään. Tämän suuntauksen ei odoteta merkittävästi muuttuvan lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä, vaikka energiaprojektien näkymät monilla alueilla, etenkin kehittyvillä markkinoilla, ovat edelleen hyvät. Sopeuttamistoimenpiteet, joiden tarkoituksena on turvata toiminnan hyvä kannattavuus, jatkuvat Energia-liiketoimintaryhmässä. Energia-liiketoimintaryhmän liikevoiton arvioidaan laskevan merkittävästi vuonna 2009 kertaluontoiset kulut huomioiden.
 
Metsäteollisuus
 
Investointiaktiviteetin ei arvioida toipuvan lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä. Uusissa investointihankkeissa alustavat selvitystyöt jatkuvat yhä tietyillä alueilla, mm. Venäjällä ja Brasiliassa. Pöyryn vahva markkina-asema huomioiden pitkän aikavälin näkymät ovat myönteiset. Paikallispalveluiden ja liikkeenjohdon konsultoinnin kysyntä metsäteollisuussektorilla on vähentynyt. Vastatakseen markkinatilanteeseen liiketoimintaryhmä jatkaa myynnin ja toiminnan tehostamistoimenpiteitä. Liiketoimintaryhmän organisaatiota ja toimintamallia muutetaan edelleen paremmin vastaamaan vallitsevaa kysyntää. Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmän liikevoiton vuonna 2009 arvioidaan olevan selvästi tappiollinen kertaluontoiset kulut huomioiden.
 
Liikennejärjestelmät
 
 
Liiketoimintaryhmän tilauskanta on selvästi kasvanut, ja näkymät ovat positiiviset. Liikennejärjestelmät-liiketoimintaryhmän liikevoiton arvioidaan paranevan vuonna 2009.
 
Vesi & ympäristö
 
Vesi & ympäristö -liiketoimintaryhmän globaali markkinatilanne jatkuu vakaana. Projektien määrä on hyvällä tasolla, ja vesisektorin palvelujen kysyntä on vakaa. Ympäristöpalvelujen kysynnän lisääntymisestä teollisuuden asiakkailla on näkyvissä merkkejä. Ilmastonmuutokseen sopeutumista edistävät toimenpiteet kuten tulvilta suojautuminen ovat edelleen tärkeä liiketoimintaryhmän toimintaa ohjaava tekijä. Vesi & ympäristö -liiketoimintaryhmän toiminnan arvioidaan jatkuvan vakaana, ja liikevoiton arvioidaan paranevan vuonna 2009.
 
Rakentamisen palvelut
 
Investointiaktiviteetin odotetaan lyhyellä aikavälillä jatkuvan heikkona erityisesti liikerakentamisessa, mutta myös teollisuussektorilla. Suhteellisen vakaan kysynnän arvioidaan jatkuvan energia- ja infrastruktuurihankkeissa ja konsultointipalveluissa. Näillä alueilla Rakentamisen palvelut -liiketoimintaryhmän markkina-asema on vahva, mutta kilpailun odotetaan laskevan katteita lyhyellä aikavälillä. Liiketoimintaryhmän yksiköissä aloitettuja kapasiteetin sopeuttamistoimenpiteitä ja kustannussäästöohjelmia jatketaan kannattavuuden varmistamiseksi. Rakentamisen palvelut -liiketoimintaryhmän liikevoiton arvioidaan heikkenevän selvästi vuonna 2009.
 
Konserni
 
Maailmanlaajuinen talouden taantuma vaikuttaa selkeästi investointikysyntään vuonna 2009. Pöyry-konsernissa vaikutukset ovat selkeimmin kohdistuneet Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmän toimintaan ja kannattavuuteen, vaikka liiketoimintaryhmän markkina-asema onkin edelleen vahva. Pöyry jatkaa konserninlaajuisia tehostamistoimenpiteitä ja sopeuttaa kapasiteettia vallitsevaan markkinatilanteeseen. Näiden toimenpiteiden tavoitteena on keskittää osaamista, tehostaa toimintoja ja leikata kustannuksia. Kiinteiden kulujen osalta säästötavoite on noin 30 miljoonaa euroa vuositasolla verrattuna vuoden 2008 kustannuksiin. Kulusäästötavoite ei sisällä kertaluontoisia kustannuksia. Pöyry on edennyt suunnitelmien mukaan näiden säästöjen toteuttamiseksi täysimääräisesti vuoden 2010 aikana.
 
Yritysostot ovat keskeinen osa Pöyryn kasvustrategiaa. Yrityskauppoja toteutetaan, kun kohde tarjoaa strategisia etuja ja tukee Pöyryn tavoitteita.
 
Konsernin liikevaihdon arvioidaan laskevan vuonna 2009 ja voiton ennen veroja heikkenevän merkittävästi vuoteen 2008 verrattuna.
 
Vantaalla 22. lokakuuta 2009
 
PÖYRY OYJ
Hallitus
 
PÖYRY OYJ
  
Heikki Malinen
toimitusjohtaja
 
Teuvo Salminen
toimitusjohtajan sijainen
 
Lisätietoja antavat:
Heikki Malinen, toimitusjohtaja, Pöyry Oyj
puh. 010 33 21307
Esa Ikäheimonen, talousjohtaja, Pöyry Oyj
puh. 010 33 21586
 
 
JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet