Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 08.12.2010

Pöyryn Suomessa lokakuussa 2010 aloittamat yt-neuvottelut saatu päätökseen - toiminnan tehostamisohjelmaa jatketaan

 

PÖYRY Oyj          Pörssitiedote 8.12. 2010 klo 9.00

 

Pöyryn toiminnan tehostamisohjelmassa, jonka tavoitteena on parantaa tehokkuutta ja laatua sekä Pöyryn kykyä palvella asiakkaita mahdollisimman kustannustehokkaasti, on tehty ensimmäiset merkittävät päätökset.

 

Päätösten seurauksena Pöyry sopeuttaa kapasiteettiaan ja parantaa toimintamalliaan vastaamaan nykyistä ja tulevaa kysyntää Suomessa. Toimenpiteillä saavutettava liikevoiton parannus on vuositasolla noin 15 miljoonaa euroa. Pääosa vaikutuksesta alkaa heti vuoden 2011 alusta ja loput vähittäin sen jälkeen. Vuoden 2010 viimeisen vuosineljänneksen tulokseen kirjattavat uudelleenjärjestelykulut ovat 7,5 miljoonaa euroa.

 

Pöyryn lokakuussa 2010 aloittamat yhteistoimintaneuvottelut konsernin Suomen toiminnoissa on saatu päätökseen. Neuvottelujen tuloksena on päädytty kapasiteetin vähennykseen, joka koskee noin 270 tällä hetkellä aktiivisesti töissä olevaa henkilöä. Tämän lisäksi kapasiteetin vähennys koskee noin 130 tällä hetkellä lomautettuna olevaa henkilöä. Toimenpiteet henkilöstön vähentämiseksi aloitetaan heti. Sopeuttamistoimenpiteet koostuvat myös eläkejärjestelyistä ja mahdollisista uudelleensijoittumisista sekä jossain määrin lomautuksista kapasiteetin sopeuttamiseksi.

 

Liiketoimintaa tukevien prosessien kehitystä tullaan jatkamaan Suomessa. Henkilöstökustannusten lisäksi kustannussäästöt liittyvät toimitiloihin ja muihin kiinteisiin kuluihin. Yllämainitut vähennykset mukaan lukien, Suomen toimintojen kapasiteetin vähennystarpeen arvioidaan olevan kokonaisuudessaan yhteensä 450-500 henkilöä. Arvio sisältää sekä operatiivisen että ei-operatiivisen henkilöstön. Parannetun toimintamallin odotetaan olevan toiminnassa vuoden 2011 toisen vuosineljänneksen loppuun mennessä.

 

Toimenpiteet toteutussuunnittelun keskittämiseksi kustannuskilpailukykyisille alueille aloitettiin vuonna 2009. Erityisesti teollisten asiakkaiden suuria projekteja palvelevien suunnittelukeskusten kehittäminen Suomessa, Puolassa, Brasiliassa ja Kiinassa on edennyt niin, että Suomen osalta toteutussuunnittelu voidaan keskittää Kouvolaan. Samalla on jatkettu Pöyryn ydinosaamisalueiden, kuten prosessi- ja projektinjohtosaamisen vahvistamista. Suomen organisaatiolla on vahva rooli kun teollisuussektorin maailmanlaajuisesti toimiville asiakkaille tarjotaan suorituskykyisiä, integroituja palveluja, joissa teknologia ja prosessiosaaminen yhdistyvät kustannustehokkaaseen projektintoteutukseen.

 

Suomen toimistoverkosto toimii jatkossa alueellisena palveluverkostona. Toimintamalli mahdollistaa laajemman palvelutarjonnan ja parantaa kustannustehokkuutta hyödyttäen Pöyryn paikallisia asiakkaita. Aluekeskukset Vantaalla, Tampereella, Turussa, Oulussa, Kuopiossa ja Lappeenrannassa tarjoavat monipuolisesti palveluja Pöyryn toimialoilla. Niitä tukevat paikallistoimistot, jotka keskittyvät paikallista läsnäoloa vaativiin toimeksiantoihin. Suomi säilyy yhtenä Pöyryn ydinmarkkinoista. Suomessa Pöyryllä on vahvaa osaamista ja noin 2000 työntekijää. Tällä toimintamallin muutoksella ei ole vaikutusta Pöyryn ulkoiseen raportointiin.

 

Toimitusjohtaja Heikki Malinen:
"Erinomainen suunnittelu ja projektinjohto ovat Pöyryn vahvuus ja tulevaisuus. Työntekijämme ovat koko toimialan parhaimmistoa. Toimimalla yhtenä Pöyrynä voimme tarjota asiakkaillemme samaa huipputason palvelua sijainnista riippumatta. Meillä on erinomaisia referenssejä ja nykyiset projektimme kertovat vahvasta markkinajohtajan asemastamme Suomessa."

 

Konserninlaajuista toiminnan tehostamisohjelmaa jatketaan vuosina 2011-2012. Ohjelma pitää sisällään tehostamistoimenpiteitä, ydinprosessien kehittämistä sekä panostamista osaamisen kehittämiseen.

 

Katso myös pörssitiedotteet toiminnan tehostamisohjelmasta 14. ja 28.10.2010.

 

PÖYRY OYJ

 

Lisätietoja antavat:
Heikki Malinen, toimitusjohtaja, Pöyry Oyj
Camilla Grönholm, henkilöstöjohtaja, Pöyry Oyj
Yhteydenotot: Heli Uusnäkki, puh. 010 33 21158

 

Muu kuin pääkaupunkiseudun lehdistö:
Tapio Aalto, toimitusjohtaja, Pöyry Finland Oy
Yhteydenotot: Heli Uusnäkki, puh. 010 33 21158

 

Sijoittajat ja analyytikot:
Sanna Päiväniemi, johtaja, sijoittajasuhteet, Pöyry Oyj
puh. 010 33 23002

 

Pöyry on maailmanlaajuinen konsultointi- ja suunnitteluyhtiö, joka on sitoutunut tasapainoiseen kestävään kehitykseen ja vastuulliseen liiketoimintaan. Laatu ja luotettavuus toimintamme ydinajatuksena tarjoamme asiakkaillemme alan parasta liikkeenjohdon konsultointia, kokonaisratkaisuja sekä suunnittelua ja valvontaa. Syvällinen toimialaosaamisemme käsittää energia-, teollisuus-, kaupunki ja liikenne- sekä vesi- ja ympäristöalat. Pöyryn palveluksessa on 7 000 asiantuntijaa noin 50 maassa - paikallisesti sekä maailmanlaajuisen verkostomme kautta. Vuonna 2009 Pöyryn liikevaihto oli 674 miljoonaa euroa. Pöyryn osake on listattuna NASDAQ OMX Helsingissä.

 

 

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.poyry.com