Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 14.10.2010

Pöyryn toiminnan tehostamisohjelma käynnistetään Suomesta

PÖYRY OYJ          Pörssitiedote 14.10.2010 klo 9.05

 

Pöyryn markkinaympäristö on muuttunut huomattavasti viime vuosina erityisesti Suomessa. Useat Pöyryn teollisuusasiakkaista ovat sulkeneet kapasiteettiaan Suomessa ja ovat siirtämässä toimintojaan kehittyville markkinoille. Investointiaktiviteetti erityisesti teollisuus- ja kuntasektoreilla on laskenut. Tämä edellyttää rakenteellisia muutoksia erityisesti Suomessa.

 

Pöyry on saanut valmiiksi konsernin strategian tarkastelutyön, jossa otetaan huomioon nämä markkinamuutokset. Vuosille 2010-2013 on määritelty keskeiset strategiset prioriteetit, joilla pyritään saavuttamaan vision julkistamisen yhteydessä ilmoitetut taloudelliset tavoitteet. Strategiset prioriteetit ovat:

 

- Keskeiset toimialat ja maantieteelliset alueet
Keskitytään energia-, teollisuus-, kaupunki ja liikenne- sekä vesi- ja ympäristösegmenteillä valituille toimialoille ja maantieteellisille alueille johtavan aseman saavuttamiseksi. Maantieteellinen fokus keskitetään markkinoihin, joissa Pöyryllä on mahdollisuus kehittää kestävä kilpailuasema ja joissa keskipitkän ja pitkän aikavälin kysyntänäkymien odotetaan säilyvän hyvinä yhtiön palveluille. Näitä markkinoita ovat erityisesti Keski-Eurooppa, Itä-Eurooppa, Latinalainen Amerikka ja Venäjä.

 

- Synergiset palvelut
Kehitetään lisäarvoa tuottavia palveluita ja osaamista kannattavuuden parantamiseksi. Tämä pitää sisällään uudenlaisen tarjonnan kehittämistä liikkeenjohdon konsultoinnissa, laajempia projektikokonaisuuksia sisältäen niin suunnittelua kuin hankinta- ja rakentamisen valvontapalveluita sekä kilpailukykyisten suunnittelukeskusten perustamisen, jotta valittuja segmenttejä ja maantieteellisiä alueita pystytään palvelemaan paremmin.

 

- Liiketoimintaportfolion kehittäminen
Kehitetään aktiivisesti liiketoimintaportfoliota, jolla tavoitellaan yhtiön kilpailuaseman vahvistamista valituilla toimialoilla ja maantieteellisillä alueilla.

 

- Kasvun mahdollistajat
Kannattavan kasvun turvaamiseksi yhtiön keskeisiä panostusalueita ovat "thought leadership", suurten projektien osaaminen, markkinointi ja myynti sekä toimintatavat. Pöyryn osaamista ja toteuttamiskykyä näillä alueilla vahvistetaan sisäisillä kehityshankkeilla.

 

Tukeakseen strategian toteuttamista Pöyry käynnistää toiminnan tehostamisohjelman, jolla pyritään parantamaan toimintojen tehokkuutta ja laatua niin, että asiakkaita pystytään palvelemaan mahdollisimman kustannustehokkaasti. Ohjelma pitää sisällään toimintojen ja toimistoverkoston rationalisointia, ydinprosessien kehittämistä sekä panostamista osaamisen kehittämiseen. Ohjelma toteutetaan vuosina 2010-2012.

 

Ohjelma aloitetaan Suomessa, jossa tarve rakenteellisille muutoksille ja organisaation rationalisoinnille on ilmeisin ja merkittäviä kustannussäästöjä voidaan saavuttaa. Tavoitteena on aikaansaada suorituskykyisempi ja kustannustehokkaampi organisaatio ja rationalisoitu alueellinen toimistoverkosto Suomeen. Osana ohjelmaa jatketaan suunnittelun konsolidointia kustannustehokkaille alueille Suomen ulkopuolella.

 

Ohjelmaan liittyen Pöyry aloittaa yhteistoimintaneuvottelut, jotka kattavat kaikki konsernin toiminnot Suomessa. Lisätietoja tavoitelluista kustannussäästöistä, henkilöstö- ja muista vaikutuksista sekä ohjelmaan liittyvistä kertaluonteisista eristä annetaan ohjelman edistyessä kun mahdolliset vaikutukset organisaatioon ja kapasiteettiin tarkentuvat.

 

PÖYRY OYJ

 

Lisätietoja antavat:
Heikki Malinen, toimitusjohtaja, Pöyry Oyj
Camilla Grönholm, henkilöstöjohtaja, Pöyry Oyj
Yhteydenotot: Jaana Pihlajaniemi, puh. 010 33 22399
Sanna Päiväniemi, johtaja, sijoittajasuhteet, Pöyry Oyj
puh. 010 33 23002

 

Pöyry on maailmanlaajuisesti toimiva konsultointi- ja suunnitteluyhtiö, joka on sitoutunut tasapainoiseen kestävään kehitykseen. Tarjoamme asiakkaillemme integroitua liikkeenjohdon konsultointia, kokonaisratkaisuja laajoihin, monimutkaisiin projekteihin ja alan parasta sekä tehokkainta suunnittelua ja valvontaa. Syvällinen toimialaosaamisemme käsittää energia-, teollisuus-, kaupunki ja liikenne- sekä vesi- ja ympäristöalat. Pöyryn palveluksessa on 7000 asiantuntijaa noin 50 maassa - paikallisesti sekä maailmanlaajuisen verkostomme kautta.  Vuonna 2009 Pöyryn liikevaihto oli 674 miljoonaa euroa. Pöyryn osake on listattuna NASDAQ OMX Helsingissä (Pöyry Oyj: POY1V).

 

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.poyry.com