Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 02.02.2010

Pöyryn uuden liiketoimintarakenteen mukaiset pro forma -luvut 2008-2009

 

PÖYRY OYJ          Pörssitiedote 2.2.2010 klo 8.45

 

Pöyry julkisti uuden vision 2.12.2009. Samassa yhteydessä Pöyry ilmoitti muuttavansa liiketoimintarakennettaan. Uudet liiketoimintaryhmät otettiin käyttöön 1.1.2010. Pöyryn taloudellinen raportointi laaditaan osavuosikatsauksesta 1.1.-31.3.2010 alkaen uuden liiketoimintarakenteen mukaisena.

 

Ohessa uudet liiketoimintaryhmät sekä niiden pro forma -luvut neljännesvuosittain vuosilta 2009 ja 2008. Segmenttien tiedot perustuvat konsernin johdon sisäiseen raportointiin ja noudattavat IFRS-laadintaperiaatteita.

 

Energia-liiketoimintaryhmän tarjontaan kuuluvat monipuoliset energia-alan suunnitteluprojektit, projektin johto ja tekniset neuvonantopalvelut. Liiketoimintaryhmän painopistealueita ovat vesivoima, uusiutuva energia, lämpövoima, öljy ja kaasu, ydinvoima sekä energian siirto ja jakelu.

 

Teollisuus-liiketoimintaryhmä suunnittelee ja toteuttaa investointiprojekteja maailmanlaajuisesti sekä tarjoaa tehtaille kattavia paikallispalveluja. Liiketoimintaryhmän keskeisenä painopistealueena on metsäteollisuus, minkä lisäksi toimintaa laajennetaan myös muihin teollisuuslaitoksiin ja ‑prosesseihin, kuten kemianteollisuuteen. Toimintaa kehitetään kattamaan laajat projektikokonaisuudet erityisesti koskien biomassaa, biopolttoaineita ja biomassapohjaisia kemikaaleja.

 

Kaupunki & liikenne -liiketoimintaryhmän palveluvalikoimassa ovat mm. kiinteistönkehitys, rakennuttamispalvelut, raideliikenne, joukkoliikennejärjestelmät sekä moottoritiet. Ryhmä tarjoaa asiakkailleen toimialansa johtavaa kestävän kehityksen huomioon ottavaa suunnittelua ja projektien toteutusta.

 

Vesi & ympäristö -liiketoimintaryhmä keskittyy veden jakeluun ja sanitaatioon, vesivarojen hallintaan, geotieteeseen sekä ympäristöpalveluihin.

 

Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmä tarjoaa strategista liikkeenjohdon konsultointia kaikilla niillä alueilla, joilla voidaan saavuttaa synergioita Pöyry-konsernin sisällä.

 

TOIMINTASEGMENTIT, PRO FORMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milj. euroa

1-3/

08

4-6/

08

7-9/

08

10-12/

08

1-3/

09

4-6/

09

7-9/

09

10-12/

09

1-12/

08

1-12/

09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TILAUSKANTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energia

190,4

180,9

199,8

182,0

180,4

178,5

173,6

171,0

 

 

Teollisuus

125,2

113,4

109,1

82,4

66,8

57,5

48,7

39,3

 

 

Kaupunki &

liikenne

158,2

158,0

179,0

176,4

198,2

202,0

202,4

194,8

 

 

Vesi &

ympäristö

74,7

75,0

78,3

76,8

78,8

75,5

69,0

62,3

 

 

Liikkeenjohdon

konsultointi

25,4

28,0

27,9

21,1

21,6

19,3

20,1

18,0

 

 

Kohdistamaton

0,4

0,4

0,4

0,4

0,6

1,3

0,1

0,3

 

 

YHTEENSÄ 

574,3

555,7

594,5

539,1

546,4

534,1

513,9

485,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIIKEVAIHTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energia

47,1

49,3

46,6

50,2

48,3

41,6

40,0

44,0

193,2

173,9

Teollisuus

65,5

75,5

63,5

67,3

51,3

45,6

31,5

33,6

271,8

162,0

Kaupunki &

liikenne

41,5

46,7

42,8

48,1

48,9

46,3

42,6

46,7

179,1

184,5

Vesi &

ympäristö

20,3

21,7

20,3

25,3

21,0

22,0

20,6

22,9

87,6

86,5

Liikkeenjohdon

konsultointi

21,4

24,4

20,1

24,1

17,8

17,8

15,1

17,8

90,0

68,5

Kohdistamaton

0,4

0,4

0,6

-1,4

0,5

0,7

0,4

-3,5

0,0

-1,9

YHTEENSÄ

196,2

218,0

193,9

213,6

187,8

174,0

150,2

161,5

821,7

673,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIIKEVOITTO  

 

 

 

 

 

 

 

Energia

4,3

6,2

4,6

10,0

3,2

1,3

0,6

0,8

25,1

5,9

Teollisuus

11,5

16,1

12,0

9,8

-0,9

-0,4

-3,6

-5,2

49,4

-10,1

Kaupunki &

liikenne

3,9

4,0

3,8

4,6

3,8

3,4

3,7

4,0

16,3

14,9

Vesi &

ympäristö

0,7

1,4

0,3

1,8

0,8

1,5

1,1

1,5

4,2

4,9

Liikkeenjohdon

konsultointi

2,4

3,7

2,9

2,0

-0,6

-0,4

-0,1

0,7

11,0

-0,4

Kohdistamaton

-0,8

-1,4

-1,7

-1,5

-1,1

-0,8

-0,6

-1,1

-5,4

-3,6

Liikevoitto

22,0

30,0

21,9

26,7

5,2

4,6

1,1

0,7

100,6

11,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIIKEVOITTO, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energia

9,1

12,6

9,9

19,9

6,6

3,1

1,5

1,9

13,0

3,4

Teollisuus

17,6

21,3

18,9

14,5

-1,8

-0,9

-11,4

-15,5

18,2

-6,2

Kaupunki &

liikenne

9,4

8,6

8,9

9,7

7,8

7,3

8,7

8,6

9,1

8,1

Vesi &

ympäristö

3,4

6,5

1,5

7,3

3,8

6,8

5,3

6,7

4,8

5,7

Liikkeenjohdon

konsultointi

11,2

15,2

14,4

8,5

-3,4

-2,2

-0,7

3,6

12,3

-0,7

YHTEENSÄ

11,2

13,8

11,3

12,5

2,8

2,6

0,7

0,4

12,2

1,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HENKILÖSTÖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energia

 

 

 

 

 

 

 

 

1402

1628

Teollisuus

 

 

 

 

 

 

 

 

1790

2810

Kaupunki &

liikenne

 

 

 

 

 

 

 

 

1858

1851

Vesi &

ympäristö

 

 

 

 

 

 

 

 

908

976

Liikkeenjohdon

konsultointi

 

 

 

 

 

 

 

 

451

542

Konserni ja

jaetut

resurssit

 

 

 

 

 

 

 

 

121

117

YHTEENSÄ

 

 

 

 

 

 

 

 

6530

7924

 

PÖYRY OYJ

 

Lisätietoja antavat:

Esa Ikäheimonen, talousjohtaja, Pöyry Oyj

puh. 010 33 21586
Sanna Päiväniemi, sijoittajasuhdejohtaja, Pöyry Oyj

puh. 010 33 23002

 

Pöyry on maailmanlaajuisesti toimiva konsultointi- ja suunnitteluyhtiö, joka keskittyy tasapainoisen kestävän kehityksen ratkaisuihin. Tarjoamme asiakkaillemme integroitua johdon konsultointia, monimuotoisten projektien kokonaisratkaisuja sekä alan parasta suunnittelua ja projektinvalvontaa. Meillä on syvällistä toimialaosaamista energia-, teollisuus-, kaupunki- ja liikenne- sekä vesi- ja ympäristösuunnittelun aloilla. Sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti toimivat 7000 asiantuntijaamme palvelevat asiakkaita noin 50 maasta käsin. Vuonna 2009 Pöyryn liikevaihto oli 674 miljoonaa euroa. Pöyry osake on listattuna NASDAQ OMX Helsingissä (Pöyry PLC: POY1V).

 

JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.poyry.com