Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 27.04.2011

Tilauskanta kasvoi - liikevaihto ja -voitto paranevat loppuvuotta 2011 kohti

 PÖYRY PLC          Osavuosikatsaus 27.04.2011 klo 8:30

 

AVAINLUVUT

Pöyry-konserni 1-3/
2011
1-3/
2010
Muutos,
%
2010
Tilauskanta kauden
lopussa, milj. euroa
716,7 529,7 35,3% 526,2
Liikevaihto yhteensä,
milj. euroa
180,0 162,7 10,6% 681,6
Liikevoitto ennen uudelleenjärjestelykuluja,
milj. euroa
6,5 0,9 n.a. 17,3
Liikevoittoprosentti ennen
uudelleenjärjestelykuluja, %
3,6% 0,6%   2,5%
Liikevoitto, milj. euroa 6,4 -0,4 n.a. 5,8
Liikevoittoprosentti, % 3,5% -0,2%   0,9%
Tulos ennen veroja, milj.
euroa
4,8 -0,6 n.a. 4,3
Osakekohtainen tulos,
laimentamaton, euroa
0,04 -0,02 n.a. 0,00
Osakekohtainen tulos,
laimennettu, euroa
0,04 -0,02 n.a. 0,00
Nettovelkaantumisaste, % -0,3% 8,0%   3,5%
Sijoitetun pääoman tuotto, % 9,2% 0,1%   2,6%
Henkilöstö keskimäärin raportointikaudella, kokopäiväisinä työntekijöinä 6 659 6 472 2,9% 6 611

Kaikki luvut ja summat on pyöristetty tarkoista luvuista, minkä vuoksi yhteen- tai vähennyslaskussa voi ilmetä pieniä epätarkkuuksia.

 

ENSIMMÄISEN NELJÄNNEKSEN PÄÄKOHDAT
Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin ilmoiteta.

 

- Konsernin tilauskanta oli vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen lopussa 716,7 miljoonaa euroa (529,7).
- Tilauskannan arvon taustalla ovat pääasiassa merkittävät tilaukset Teollisuus-liiketoimintaryhmässä, jonka tilauskanta sisältää myös suuren kokonaistoimitussopimuksen brasilialaiselta MWV Rigesalta kartonkitehtaan laajennusprojektin päälaiteosastojen välisestä integraatiosta.
- Konsernin liikevaihto kasvoi vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä 180,0 miljoonaan euroon (162,7) eli 10,6 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, mikä kertoo markkinatilanteen paranemisesta erityisesti yksityissektorilla toimivilla liiketoiminta-alueilla.
- Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja oli 6,5 miljoonaa euroa (0,9), mikä oli 3,6 prosenttia (0,6) liikevaihdosta.
- Liikevoiton kasvu heijastaa parantunutta aktiviteettia ja onnistuneita uudelleenjärjestelytoimenpiteitä erityisesti Energia, Teollisuus ja Liikkeenjohdon konsultointi liiketoimintaryhmissä.
- Nettorahavirta ennen rahoitusta oli 14,1 miljoonaa euroa (-30,2). 
- Raportointikauden jälkeen Pöyry Oyj ja Vattenfall AB allekirjoittivat kauppakirjan, jolla Pöyry Oyj hankkii osan Vattenfall Power Consultant AB:n suunnittelu- ja konsultointiliiketoiminnoista. Kaupan odotetaan toteutuvan viimeistään kesäkuun 2011 loppuun mennessä.
- Raportointikauden jälkeen Pöyry ilmoitti käyttäneensä optio-oikeuttaan ostaa konsernin pääkonttorirakennus Vantaalla. Kauppahinta on 45,1 miljoonaa euroa ja kaupan arvioidaan toteutuvan 31.12.2011.

 

NÄKYMÄT VUODELLE 2011
Pöyryn liiketoiminta perustuu pääosin asiakkaiden uusiin investointeihin, ja suurin osa liiketoiminnasta on myös luonteeltaan jälkisyklistä. Asiakkaiden investointipäätösten ajoitusta ja projektien aloitusajankohtaa on vaikea arvioida.

 

Konsernin saatujen tilausten arvo vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä oli korkea, ja tämänhetkisen vahvan tilauskannan ja uusien tilauksien näkymien vuoksi konsernin liikevaihdon odotetaan paranevan selvästi verrattuna vuoteen 2010. Konsernin vuoden 2011 vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan paranevan merkittävästi verrattuna vuoden 2010 vastaavan ajankohdan liikevoittoon ilman uudelleenjärjestelykuluja ottaen huomioon vertailuajankohdan matalat luvut.

 

Liiketoimintaryhmien näkymät:
Edellytykset liikevaihdon kasvulle vuonna 2011 ovat hyvät lukuun ottamatta Kaupunki & liikenne -liiketoimintaryhmää, jonka liikevaihdon odotetaan pysyvän vakaana vuoteen 2010 verrattuna. Vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan paranevan merkittävästi Energia-, Teollisuus-, Vesi & ympäristö- ja Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmissä. Vuoden odotettua vaatimattomamman alun vuoksi Kaupunki & liikenne -liiketoimintaryhmän liikevoiton odotetaan pienenevän verrattuna vuoden 2010 liikevoittoon ilman uudelleenjärjestelykuluja.

 

HEIKKI MALINEN, TOIMITUSJOHTAJA:
"Vuoden alkaessa olemme saaneet selviä merkkejä elpymisestä erityisesti sellu- ja paperisektorilta latinalaisesta Amerikasta, missä projekteja on siirtynyt toteutusvaiheeseen. Pöyryn saamiin projekteihin sisältyvät suunnittelu- ja projektinjohtosopimukset MWV Rigesalta Brasiliasta, Montes del Plata'lta Uruguaysta sekä Eldoradolta Brasiliasta. Näiden ansiosta tilauskantamme on nyt yli 700 miljoonaa euroa, mikä antaa meille hyvät lähtökohdat kuluvalle vuodelle.

 

Vuoden 2010 aikana saatoimme strategiamme tarkastelutyön päätökseen. Osana strategian toteuttamista teimme vuoden lopulla päätökset merkittävistä uudelleenjärjestelytoimenpiteistä Suomessa. Nämä toimenpiteet, joilla pyritään kannattavuuden parantamiseen, ovat alkaneet jo näkyä liikevoitossamme. Konserninlaajuinen toiminnan tehostamisohjelma, jonka tavoitteena on tehokkuuden ja kannattavuuden parantaminen, etenee suunnitellusti. Mutta tämä ohjelma ei suinkaan tarkoita pelkästään uudelleenjärjestelyitä. Jatkamme konserninlaajuisia kehittämishankkeitamme mahdollistaaksemme ja nopeuttaaksemme kannattavaa kasvua. Olemme panostaneet paljon myyntiin, mistä jo näemme tuloksia hienoissa referenssiprojekteissamme. Jatkamme myös liiketoimintaportfolion aktiivista kehittämistä. Esimerkkinä tästä allekirjoitimme huhtikuussa 2011 sopimuksen, jolla hankimme osan Vattenfall Power Consultant AB:n suunnittelu- ja konsultointiliiketoiminnoista. Pöyrylle tämä yrityskauppa on merkittävä askel energialiiketoimintamme kasvattamiseksi Ruotsissa. Kaupan odotetaan toteutuvan viimeistään kesäkuun 2011 loppuun mennessä.

 

Tämänhetkisen vahvan tilauskannan ja uusien tilauksien näkymien vuoksi konsernin liikevaihdon odotetaan paranevan selvästi verrattuna vuoteen 2010. Konsernin vuoden 2011 vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan paranevan merkittävästi verrattuna vuoden 2010 vastaavan ajankohdan liikevoittoon ilman uudelleenjärjestelykuluja ottaen huomioon vertailuajankohdan matalat luvut."

 

UUSI JULKISTAMISMENETTELY
Pöyry on siirtynyt noudattamaan Finanssivalvonnan standardin 5.2b mahdollistamaa uutta julkistamismenettelyä. Pöyryn vuoden 2011 ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsaus julkistetaan tämän pörssitiedotteen liitteenä. Raportti, joka on kokonaisuudessaan pdf-muodossa tiedotteen liitteenä, on saatavissa myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.poyry.com. Pöyry noudattaa vastaisuudessa tätä menettelyä julkaistessaan osavuosikatsaukset ja tilinpäätöstiedotteet.

 

PÖYRY Oyj

 

Lisätietoja
Heikki Malinen, toimitusjohtaja
puh. 010 33 21307
Jukka Pahta, CFO
puh. 010 33 26088
Sanna Päiväniemi, johtaja, sijoittajasuhteet
puh. 010 33 23002

 

KUTSU TIEDOTUSTILAISUUKSIIN TÄNÄÄN 27.04.2011
Tiedotustilaisuudet, joissa toimitusjohtaja Heikki Malinen ja talousjohtaja Jukka Pahta esittelevät tuloksen, pidetään seuraavasti:

 

- Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille klo 12.00 Ravintola Savoyssa, Eteläesplanadi 14, Helsinki. Tilaisuus on suomenkielinen.

 

- Kansainvälinen puhelinkonferenssi ja webcast-lähetys klo 17.00 Suomen aikaa (EET). Tilaisuus on englanninkielinen.

 

10.00 US EDT (New York)
15.00 GMT (Lontoo)
16.00 CET (Pariisi)
17.00 EET (Helsinki)

 

Tilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä osoitteessa www.poyry.com. Tilaisuuden tallenne löytyy samasta osoitteesta seuraavana päivänä.

 

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen konferenssin alkua numeroon
USA: +1 334 323 6201
Muut maat: +44 (0)20 7162 0025
Koodi: 893893

 

Pöyry on maailmanlaajuinen konsultointi- ja suunnitteluyhtiö, joka on sitoutunut tasapainotettuun kestävään kehitykseen ja vastuulliseen liiketoimintaan. Laatu ja rehellisyys ovat meille keskeisiä asioita. Tarjoamme erinomaista johdon konsultointia, kokonaisratkaisuja, suunnittelua ja valvontaa. Pöyry tarjoaa perusteellista toimialaosaamista teollisuus-, energia-, kaupunki- ja liikenne- sekä vesi- ja ympäristösuunnittelun aloilla. Pöyryllä on noin 7 000 asiantuntijaa ja paikallinen toimistoverkosto noin 50 maassa. Pöyryn liikevaihto vuonna 2010 oli 682 miljoonaa euroa, ja yhtiön osakkeet ovat listattuina NASDAQ OMX Helsingin pörssissä (Pöyry OYJ: POY1V).

 

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.poyry.com