Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 10.02.2004

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2003

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ   Pörssitiedote 10.2.2004 klo 8.30  1(21)

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2003

Tilikauden osakekohtainen tulos nousi 100 prosenttia ja oli 1,80 euroa.
Sijoitetun pääoman tuotto ylitti sille asetetun strategisen tavoitteen
ja oli 27,7 prosenttia. Konsernin taserakenne on hyvä, konsernin
velkaantumisaste oli -40,7 prosenttia. Tilauskanta kasvoi ja oli
tilikauden lopussa 335,7 miljoonaa euroa. Hallitus esittää osingoksi
1,00 euroa osakkeelta ja lisäosingoksi 0,50 euroa osakkeelta.

Konsernin tulos ja tase

Vuonna 2001 alkanut maailmantalouden taantuma jatkui myös vuonna 2003.
Heikko suhdanne vaikutti Jaakko Pöyry Groupin asiakaskuntaan ja sen
investointiaktiviteettiin. Konsernin liikevaihto oli edellisvuoden
tasolla, 411,6 (edellisvuonna 407,0) miljoonaa euroa. Konsernin markkina-
aseman vahvistumisen ja vuosien 2001-2003 aikana suoritettujen
kustannusrakenteen sopeuttamistoimenpiteiden johdosta konsernin tulos
parani tilikaudella selkeästi. Konsernin voitto ennen satunnaisia eriä
oli 35,8 (18,1) miljoonaa euroa, johon sisältyy Jaakko Pöyry Group Oyj:n
pääkonttorikiinteistökaupasta saatu 11,0 miljoonan euron voitto.
Konsernin osakekohtainen tulos oli 1,80 (0,90) euroa.

Konsernin sijoitetun pääoman tuottotavoite on 20 prosenttia. Vuoden 2003
toteutunut sijoitetun pääoman tuotto oli 27,7 (14,5) prosenttia.

Konsernin taserakenne on hyvä. Konsernin omavaraisuusaste parani 52,3
(51,0) prosenttiin. Velkaantumisaste oli -40,7 (-5,6) prosenttia.

Tulevaisuuden näkymät

Yleinen markkinatilanne ja talouskehitys ovat toipumassa. Talouskasvun
uskotaan vahvistuvan vuoden 2004 kuluessa. Jaakko Pöyry Groupin
tilauskanta, taserakenne ja markkina-asema ovat parantuneet vuoden 2003
aikana. Konsernin liikevaihto kasvaa selkeästi vuonna 2004. Konsernin
tuloksen ennen satunnaisia eriä arvioidaan paranevan vuonna 2004, kun
pääkonttorikiinteistöstä vuonna 2003 saatua 11 miljoonan euron voittoa
ei huomioida vertailussa.

Tilintarkastuskertomus on annettu 9.2.2004.

Osinko

Jaakko Pöyry Group Oyj:n hallitus esittää maaliskuun 3. päivänä 2004
kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa vuodelta 2003
jaetaan 1,00 (0,60) euroa osakkeelta. Osinko maksetaan 15.3.2004.
Konsernin hyvän likviditeettiaseman vuoksi ehdotetaan, että lisäosinkoa
jaetaan 0,50 euroa osakkeelta. Lisäosinko maksetaan 30.11.2004.

Varsinainen yhtiökokous

Jaakko Pöyry Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 3.3.2004 Pöyry-
talossa Vantaalla. Yhtiökokouskutsu julkaistaan kokonaisuudessaan
erillisellä tiedotteella 10.2.2004 klo 9.00.


Liitteet
Hallituksen toimintakertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2003
Konsernin tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja vastuut
Konsernin tunnusluvut


                                2(21)

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ


Erkki Pehu-Lehtonen         Teuvo Salminen
toimitusjohtaja           toimitusjohtajan sijainen

Lisätietoja antavat:
Erkki Pehu-Lehtonen, toimitusjohtaja, Jaakko Pöyry Group Oyj
Puh. (09) 8947 2999, 0400 468 084
Teuvo Salminen, toimitusjohtajan sijainen, Jaakko Pöyry Group Oyj
Puh. (09) 8947 2872, 0400 420 285
Satu Perälampi, sijoittajasuhdepäällikkö, Jaakko Pöyry Group Oyj
Puh. (09) 8947 3002, 040 526 3388

www.poyry.com


JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet                                3(21)

JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2003

Konsernin tulos ja tase

Vuonna 2001 alkanut maailmantalouden taantuma jatkui myös vuonna 2003.
Syksyllä 2003 oli kuitenkin havaittavissa merkkejä talouden elpymisestä,
etenkin Pohjois-Amerikassa. Suurimpien poliittisten epävarmuustekijöiden
poistuttua ja talousindikaattoreiden vahvistuessa talouskasvun uskotaan
normalisoituvan vuoden 2004 aikana.

Heikko suhdanne vaikutti Jaakko Pöyry Groupin asiakaskuntaan ja sen
investointiaktiviteettiin. Konsernin liikevaihto oli edellisvuoden
tasolla, 411,6 (edellisvuonna 407,0) miljoonaa euroa. Konsernin markkina-
aseman vahvistumisen ja vuosien 2001-2003 aikana suoritettujen
kustannusrakenteen sopeuttamistoimenpiteiden johdosta konsernin tulos
parani tilikaudella selkeästi.

Konsernin voitto ennen satunnaisia eriä oli 35,8 (18,1) miljoonaa euroa,
johon sisältyy Jaakko Pöyry Group Oyj:n pääkonttorikiinteistökaupasta
saatu 11,0 miljoonan euron voitto. Konsernin voitto tilikaudella oli
24,7 (12,3) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 1,80 (0,90) euroa.
Sijoitetun pääoman tuotto oli 27,7 (14,5) prosenttia.

Konsernin taserakenne on hyvä. Tilikauden aikana on jatkettu
toimenpiteitä taseen vahvistamiseksi muun muassa myymällä konserniin
kuuluvia kiinteistöjä. Konsernin omavaraisuusaste parani 52,3 (51,0)
prosenttiin. Konsernin maksuvalmius on hyvä. Vuoden lopussa konsernin
likvidit kassavarat olivat 63,1 (26,0) miljoonaa euroa. Korolliset velat
olivat 13,4 (19,9) miljoonaa euroa. Velkaantumisaste oli -40,7 (-5,6)
prosenttia.

Liiketoimintaryhmät

Jaakko Pöyry Groupin emoyhtiö on Jaakko Pöyry Group Oyj. Emoyhtiö vastaa
muun muassa konsernin strategian kehittämisestä, rahoituksesta,
konsernin synergiaetujen toteutumisesta ja toiminnan yleisestä
koordinoinnista. Emoyhtiö on veloittanut liiketoimintaryhmiltä konsernin
yleiset hallinnointikulut ja emoyhtiön kulut. Veloitettu suhteellinen
osuus perustuu liiketoimintaryhmien henkilöstökustannuksiin.

Jaakko Pöyry Group -konsernin liiketoiminnasta vastaa kolme
liiketoimintaryhmää: Metsäteollisuus, Energia sekä Infrastruktuuri &
ympäristö. Liiketoimintaryhmät vastaavat globaalisti omasta
liiketoiminnastaan.

Konsernin organisaatiorakennetta selkeytettiin keväällä 2003
yhdistämällä metsäteollisuuden konsultointi- ja
suunnitteluliiketoiminnat yhdeksi liiketoimintaryhmäksi. Uudistuksen
jälkeen kaikki kolme liiketoimintaryhmää tarjoavat palveluitaan
asiakkaiden liiketoiminnan koko elinkaaren vaiheisiin konsultoinnissa,
investointien suunnittelussa ja toteutuksessa sekä kunnossapidon
suunnittelussa ja tuotannon tehostamisessa. Organisaatiouudistuksen
tavoitteena on myös poistaa päällekkäisiä toimintoja ja parantaa
toiminnan tehokkuutta.

Metsäteollisuus

Jaakko Pöyry -liikenimellä toimiva Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmä on
alansa globaali markkinajohtaja. Liiketoimintaryhmä suunnittelee ja
                                4(21)

toteuttaa maailmanlaajuisesti sellu- ja paperiteollisuuden projekteja,
suorittaa eri tehtaille kunnossapitosuunnittelua ja lähipalveluja sekä
toimii metsäyhtiöiden strategioiden ja liiketoimintojen kehittämisessä
konsulttina ja investointipankkina. Liiketoimintaryhmän palveluksessa
työskenteli vuoden 2003 lopussa 2126 (2163) henkilöä.

Metsäteollisuuden investointiaktiviteetti on ollut alhainen jo kolme
vuotta. Tämä johtuu sekä talouden yleisestä taantumasta että
metsäteollisuustuotteiden heikosta kysynnästä. Vaikka metsäteollisuuden
konsultointi- ja suunnittelupalvelujen kysyntä on supistunut, Jaakko
Pöyry on pystynyt sopeuttamaan toimintaansa uuteen markkinatilanteeseen.
Investointien suunnittelu- ja toteutuspalveluiden kysyntä on kasvanut
kehittyvillä markkinoilla, kuten Kiinassa ja Brasiliassa.
Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmä on vahvistanut globaalia markkina-
asemaansa viime vuosina. Tilauskanta on kasvanut tilikaudella 90,8
(85,2) miljoonaan euroon. Merkittävimmät uudet projektit olivat Veracel
Celulose S.A.:n sellutehdasprojekti Brasiliassa, UPM-Kymmene Oyj:n
Changshun hienopaperiprojekti Kiinassa ja Papierfabrik Adolf Jass
Schwarza GmbH:n kartonkikoneprojekti Saksassa.

Tilikauden liikevaihto oli 176,0 (173,7) miljoonaa euroa. Liikevoitto
oli 16,1 (13,5) miljoonaa euroa eli 9,2 (7,8) prosenttia liikevaihdosta.
Kannattavuus oli markkinatilanne huomioiden hyvä.

Energia

Energia-liiketoimintaryhmän liikenimi on Electrowatt-Ekono. Se on eräs
maailman johtavia yrityksiä alallaan. Palvelut kattavat asiakkaan
liiketoiminnan koko elinkaaren strategisesta konsultoinnista projektien
toteutukseen, laitosten käyttöön ja kunnossapitoon sekä
modernisointeihin. Liiketoimintaryhmä keskittyy viiteen liiketoiminta-
alueeseen: liikkeenjohdon konsultointi, vesivoima, uusiutuva energia,
sähkö ja lämpö, sekä öljy ja kaasu. Liiketoimintaryhmän palveluksessa
oli vuoden 2003 lopussa 1109 (1094) henkilöä.

Energiatoimialan markkinat olivat vuonna 2003 edelleen vaikeat johtuen
yleisestä talouskehityksestä, energia-alan alhaisesta kysynnästä ja
alalla tapahtuneista merkittävistä rakennemuutoksista. Ala on kuitenkin
toipumassa taantumasta. Alan kansainvälistyminen ja markkinoiden
vapautuminen jatkuu. Ympäristöpaineet lisäävät investointitarpeita.
Lisäksi toimialan rakennemuutos etenee niin, että voimantuotannosta ja
öljy- ja sähkötoiminnasta on muodostumassa yhtenäinen toimikenttä.
Electrowatt-Ekono on kyennyt vahvistamaan markkina-asemaansa
muuttuneessa markkinatilanteessa. Tilauskanta on säilynyt hyvänä ja oli
129,2 (123,8) miljoonaa euroa. Tärkeimmät uudet projektit olivat Hwa-
Seongin kombivoimalasopimus Etelä-Koreassa sekä Cau Ma'n Vietnamissa,
Siah Bishen pumppuvoimala Iranissa, ZAST-jätteenpolttolaitosprojekti
Saksassa sekä kaksi uutta käyttö- ja kunnossapitosopimusta
Filippiineillä. Myös A.T. Biopowerin ensimmäisen biopolttoainevoimalan
suunnittelu Thaimaassa käynnistyi.

Tilikauden liikevaihto oli 97,6 (111,2) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli
4,5 (-0,7) miljoonaa euroa eli 4,6 (-0,7) prosenttia liikevaihdosta.
Kannattavuus parani merkittävästi ja oli markkinatilanne huomioiden
hyvä.

Infrastruktuuri & ympäristö

Jaakko Pöyry Infra -liikenimellä toimiva Infrastruktuuri & ympäristö
-liiketoimintaryhmä on alallaan eräs suurimpia eurooppalaisia yhtiöitä.
Se toimii kolmella liiketoiminta-alueella: liikennejärjestelmät, vesi ja
                                5(21)

ympäristö sekä rakentamisen palvelut. Liiketoimintaryhmä tarjoaa
kaikilla näillä alueilla konsultointi- ja suunnittelupalveluja,
rakentamis- ja projektinjohtopalveluja, käyttö- ja
kunnossapitoasiantuntemusta sekä teknologian siirtoon liittyviä
palveluja. Liiketoimintaryhmän palveluksessa oli vuoden lopussa 1495
(1342) henkilöä.

Toimialan palvelujen tarve kasvaa ja on sidoksissa maapallon
väestömäärän kasvuun ja kaupungistumiseen. Raideliikennepalvelujen
kysyntä on ollut voimakkainta Keski-Euroopassa ja Aasiassa. Kysyntä on
kohdistunut luotijuna-, metro- ja kevytraideliikennejärjestelmiin.
Vesipulan myötä vesivaroihin ja -tekniikkaan kohdistuva kansainvälinen
apu on lisääntymässä. Myös sanitaation tarve on suuri. Vesi- ja
sanitaatio-ongelmien ratkomisen kannalta keskeinen tekijä on pääomien
saatavuus. Jaakko Pöyry Infra on vahvistanut markkina-asemaansa omalla
toiminta-alueellaan ja liikevaihto sekä henkilömäärä ovat kasvaneet.
Tilauskanta on tilikaudella kasvanut 115,7 (99,4) miljoonaan euroon.
Eniten tilauskantaa kasvattaneet projektit olivat useat
liikennejärjestelmäprojektit Keski-Euroopassa ja Latinalaisessa
Amerikassa.

Infrastruktuuri & ympäristö -liiketoimintaryhmän toiminta jatkui
vakaana. Liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi vuonna 2003 ja oli 138,6
(122,7) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 9,0 (8,5) miljoonaa euroa eli
6,5 (6,9) prosenttia liikevaihdosta. Kannattavuus oli hyvä.

Muu toiminta

Nordisk Renting Oy osti helmikuussa 2003 Jaakko Pöyry Group Oyj:n
pääkonttorikiinteistön Vantaalla. Samalla Jaakko Pöyry Group Oyj ja
Nordisk Renting Oy laativat kiinteistöä koskevan 20 vuoden
vuokrasopimuksen. Jaakko Pöyry Groupin pääkonttorirakennus oli ennen
tehtyä kauppaa vuokrattuna Nordea Rahoitus Oy:ltä, ja Jaakko Pöyry
Groupilla oli rakennukseen lunastusoptio. Tehdyllä kaupalla koko
kiinteistö, sisältäen Jaakko Pöyry Groupin pääkonttorirakennuksen, maa-
alueen ja puolet Martinparkki Oy -pysäköintitalosta, siirtyivät Nordisk
Renting Oy:n omistukseen. Jaakko Pöyry Group Oyj:llä on oikeus lunastaa
kiinteistö takaisin. Kauppa on jatkoa Jaakko Pöyry Group Oyj:n
pyrkimykselle keskittää taloudelliset resurssinsa yhtiön päätoimialaan,
konsultointi- ja suunnittelutoimintaan. Kauppa paransi Jaakko Pöyry
Groupin vuoden 2003 tulosta ennen satunnaisia eriä 11 miljoonalla
eurolla.

Konserni myi joulukuussa Brasiliassa Sao Paulossa omistamansa
toimistokiinteistön 5,2 miljoonan euron kauppahinnasta. Kauppahinta
maksetaan erissä, viimeinen erä toukokuussa 2006. Kiinteistön myynnillä
ei ole vaikutusta konsernin tulokseen.

Joulukuussa konserni myi myös Ruotsissa Tukholmassa omistamansa
kiinteistön 2,2 miljoonan euron kauppahinnasta. Kauppahinta maksettiin
käteisellä. Kiinteistön myynnillä ei ole vaikutusta konsernin tulokseen.

Jaakko Pöyry Group -konserniin kuuluvan Maa ja Vesi Oy:n oman
eläkesäätiön vastuu vakuutettiin joulukuussa tehdyllä sopimuksella
ulkopuolisessa vakuutusyhtiössä. Vastuunsiirrosta aiheutunut
tulosvaikutus oli -0,3 miljoonaa euroa ja kassavaikutus -2,1 miljoonaa
euroa.
                                6(21)

Verotus

Korkein hallinto-oikeus on elokuussa antamallaan päätöksellä todennut,
ettei Jaakko Pöyry Group Oyj:n sveitsiläinen tytäryhtiö Electrowatt
Infra AG ole ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta
annetussa laissa tarkoitettu väliyhteisö. KHO:n päätös vahvistaa
Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen ja Jaakko Pöyry Group -konsernin
vuoden 2002 tilinpäätöksen liitetiedoissa ilmoitetun verokohtelun.
Päätös on lopullinen eikä siitä voi valittaa.

Konsernirakenteen kehittäminen

Jaakko Pöyry Groupin asiakaskunta kansainvälistyy ja keskittyy. Kattavan
maailmanlaajuisen verkostonsa kautta konserni voi palvella asiakkaitaan
neuvonantajana ja projektien toteuttajana sekä globaalisti että
paikallisesti. Jaakko Pöyry Groupin paikallisverkosto tarjoaa
asiakkaille hyvän vaihtoehdon heidän ulkoistaessaan omia suunnittelu- ja
toteutuspalvelujaan. Konserni pyrkii edelleen aktiivisesti laajentamaan
toimistoverkostoaan. Tavoitteena on myös lisätä teknologiaosaamista
hankkimalla konsernin omistukseen pääliiketoiminta-alueiden
teknologiajohtajia, joiden osaamista voidaan myös myydä tehokkaasti
konsernin maailmanlaajuisen verkoston kautta.

Suuntaamalla toiminta enenevässä määrin konsultointiin ja suunnitteluun
halutaan parantaa konsernin suhteellista kannattavuutta.
Kokonaisurakointitoimintaa on supistettu ja lisäksi sille on asetettu
korkeammat tuottovaatimukset yksittäisissä projekteissa.
Kokonaisurakointia harjoitetaan ainoastaan Energia-liiketoimintaryhmässä
ja tavoitteena on, että toiminnan volyymi olisi korkeintaan 30-40
prosenttia liikevaihdosta. Tämä vastaa noin 10-15 prosentin osuutta koko
konsernin liikevaihdosta.

Yritysostot

Metsäteollisuus

Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmä osti maaliskuussa Redbeard Consulting
B.V.:n liiketoiminnan. Redbeard Consultingin toimintaan kuului
informaatioteknologiaan ja liiketoimintaprosesseihin liittyvä
konsultointi eurooppalaiselle paperiteollisuudelle. Yhtiön palveluksessa
oli 4 henkilöä, jotka siirtyivät liiketoimintakaupan yhteydessä
Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmän palvelukseen.

Liiketoimintaryhmä laajensi toimintaansa Pohjois-Amerikassa ostamalla
marraskuussa kanadalaisen metsäteollisuuden suunnittelutoimisto NLK
Consultants Inc:n liiketoiminnan. Toimintaa jatketaan Vancouverissa
Jaakko Pöyry NLK Inc:n nimissä. Yhtiön vakituiseen palvelukseen siirtyi
43 henkilöä. Yhtiön päämarkkina-alue on Kanadan ja USA:n länsirannikko.
NLK Consultants Inc:n Montrealin liiketoiminta siirtyi Montrealissa
toimivaan Jaakko Pöyry ABGS Inc:iin. NLK Consultants on 1970-luvulta
alkaen ollut Kanadan johtavia suunnittelutoimistoja ja sen liikevaihto
oli vuonna 2002 noin 8 miljoonaa euroa.

Metsäteollisuuden globalisoitumisprosessin vuoksi Metsäteollisuus-
liiketoimintaryhmän paikallisverkoston kattavuutta on tarkoitus lisätä
erityisesti Keski-Euroopassa.

Energia

Energia-liiketoimintaryhmä laajensi kesäkuussa energia-alan
konsultointitoimintaansa ostamalla ILEX Energy Consulting Ltd:n. Ostettu
                                7(21)

yritys sijaitsee Oxfordissa, Iso-Britanniassa ja sen liikevaihto vuonna
2002 oli 3,7 miljoonaa euroa. Yritysoston myötä Electrowatt-Ekonosta
tuli Euroopan energiasektorin johtava liikkeenjohdon konsultti. ILEX
Energy Consultingin palveluksessa on 30 henkilöä.

Liiketoimintaryhmä osti kesäkuussa 30 prosentin lisäosuuden
ranskalaisesta Beture-Environnement S.A.:n osakekannasta. Kaupan jälkeen
konserni omistaa yhtiöstä 100 prosenttia. Beture-Environnementin
liikevaihto vuonna 2003 oli 6,2 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa on
60 henkilöä.

Toiminnan tehostamista ja kustannusrakenteen sopeuttamista on jatkettu
lopettamalla Ruotsin toiminnot, myymällä Puolassa toiminut yhtiö ja
organisoimalla Thaimaan ja Englannin toimintoja uudelleen.

Liiketoimintaryhmän tavoitteena on laajentaa paikallisverkostoaan
Euroopassa ja Aasiassa. Lisäksi tavoitteena on lisätä
liiketoimintaryhmän teknologiaosaamista erityisesti uusiutuvien
energialähteiden sekä ympäristönsuojelun alueilla.

Infrastruktuuri & ympäristö

Infrastruktuuri & ympäristö -liiketoimintaryhmään kuuluva JP-Terasto Oy
laajensi toimintaansa Lounais-Suomessa ostamalla helmikuussa turkulaisen
HT-Rakennuttajat Oy:n. HT-Rakennuttajat keskittyy projektinjohto- ja
rakennuttamistoimeksiantoihin. Yhtiön palveluksessa on 10 henkilöä.

Liiketoimintaryhmään ostettiin huhtikuussa maa-, kallioperä- ja
pohjavesitutkimuksiin erikoistunut Fintact Oy, jonka palveluksessa on 10
henkilöä.

Liiketoimintaryhmä osti kesäkuussa 74 prosentin osuuden TransTec Consult
GmbH:sta. Yhtiö on erikoistunut kevytraideliikennejärjestelmien
konsultointiin ja se toimii Saksassa sekä kansainvälisillä
liikennejärjestelmämarkkinoilla. Yhtiön liikevaihto vuonna 2002 oli 3,0
miljoonaa euroa ja sen palveluksessa on 13 henkilöä.

Kesäkuussa liiketoimintaryhmä osti 30 prosentin lisäosuuden
ranskalaisesta Beture Cerec S.A.:n osakekannasta. Kaupan jälkeen
konserni omistaa yhtiöstä 90 prosenttia. Beture Cerecin liikevaihto
vuonna 2003 oli 6,8 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa on 101
henkilöä.

Liiketoimintaryhmä osti syyskuussa 50 prosentin lisäosuuden
telekommunikaatioalan konsultointia ja verkkosuunnittelua harjoittavan
EPStar Oy:n osakekannasta Elisa Oyj:ltä. Kaupan jälkeen Jaakko Pöyry
Group Oyj omistaa yhtiöstä 80 prosenttia. Yhtiön liikevaihto vuonna 2003
oli 2,2 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa on 22 henkilöä.

Liiketoimintaryhmän tavoitteena on laajentaa paikallisverkostoaan
Euroopassa ja Aasiassa.

Aiesopimus yritysostosta Itävallassa

Jaakko Pöyry Group Oyj ja Verbund AG ilmoittivat joulukuun alussa
käyvänsä kahdenkeskisiä neuvotteluja Verbundin omistaman konsultti- ja
suunnittelutoimisto Verbundplan GmbH:n myynnistä Jaakko Pöyry Group
Oyj:lle. Kaupasta on allekirjoitettu 1.12.2003 aiesopimus. Lopullinen
kauppa edellyttää Verbundplanissa suoritettavan due diligence -prosessin
toteuttamista ja hyväksyntää, lopullisia sopimusneuvotteluja ja

                                8(21)

molempien osapuolten hallitusten hyväksyntää. Tavoitteena on toteuttaa
kauppa 28.2.2004 mennessä.

Osapuolten kesken on sovittu, että ensimmäisessä vaiheessa Jaakko Pöyry
Group Oyj ostaa 74,9 prosenttia Verbundplan GmbH:sta. Kaupan jälkeen
Verbundplan jatkaa toimintaansa itsenäisenä yhtiönä osana Jaakko Pöyry
Group -konsernia.

Verbundplan-konserni on Itävallan johtavia konsultti- ja
suunnittelutoimistoja. Sen palveluksessa on yli 300 henkilöä, ja yhtiön
liikevaihto vuonna 2003 oli noin 37 miljoonaa euroa. Lisäksi yhtiöllä on
43 prosentin omistusosuus Tsekin Tasavallassa toimivasta AQUATIS a.s.
-nimisestä yhtiöstä. Verbund omistaa 52 prosenttia AQUATISista ja Jaakko
Pöyry Groupin ja Verbundin tavoitteena on, että myös tämä 52 prosentin
omistusosuus myydään Jaakko Pöyry Group Oyj:lle. AQUATISin palveluksessa
on 170 henkilöä ja sen liikevaihto vuonna 2003 oli noin 5 miljoonaa
euroa. Verbundplanin ja AQUATISin toiminta on ollut kannattavaa vuonna
2003.

Verbundplanin liikevaihdosta noin 50 prosenttia kohdistuu
energiasektorille, jossa päätuotealueina ovat vesivoima, uusiutuva
energia, siirtoverkot ja johdon konsultointi. Liikevaihdosta 20
prosenttia kohdistuu liikenne- ja infrastruktuurijärjestelmiin,
erikoisalueena muun muassa tunnelit, ja 30 prosenttia vesi- ja
ympäristötoimintaan. AQUATISin toiminta kohdistuu vesi- ja
ympäristösektorille. Verbundplanin liikevaihdosta noin puolet tulee
Itävallasta. Kansainvälisen toiminnan päämarkkina-alueina ovat Itä-
Eurooppa ja ne maat, joissa energian tuotannosta vesivoimalla on
huomattava osuus.

Verbundplan täydentää Jaakko Pöyry Groupin maantieteellistä kattavuutta
energia- sekä infrastruktuuri- ja ympäristösektoreilla ja laajentaa
konsernin osaamisalueita muun muassa siirtoverkkojen osalta. Verbundplan
laajentaa myös konsernin resurssipohjaa muun muassa vesivoiman ja
tunnelirakentamisen alueilla. Lisäksi Verbundplan avaa konsernille uusia
mahdollisuuksia EU:n laajentuessa Itä-Euroopassa. Yhtiö voi kaupan
jälkeen hyödyntää Jaakko Pöyry Groupin kansainvälistä verkostoa
toimintansa kansainvälistämiseksi edelleen.

Tilauskanta

Konsernin tilauskanta on tilikaudella kasvanut. Tilauskanta oli vuoden
2003 lopussa 335,7 miljoonaa euroa, kun se vuoden 2002 lopussa oli 308,4
miljoonaa euroa. Konsultointi- ja suunnitteluliiketoimintojen
tilauskanta kasvoi tilikaudella 17,7 miljoonaa euroa.
Kokonaistoimitusprojektien tilauskanta kasvoi 9,6 miljoonaa euroa.

Konsultointi- ja suunnitteluliiketoimintojen tilauskannan kasvu
heijastaa konsernin tavoitetta lisätä näiden toimintojen osuutta
liikevaihdosta ja siten parantaa konsernin suhteellista kannattavuutta.

Konsultoinnin sekä käyttö- ja ylläpitotoimeksiantojen osuus konsernin
tilauskannasta on kasvanut. Nämä toimeksiannot ovat lyhytkestoisia ja
tuloutuvat osittain liikevaihtoon ilman kirjautumista tilauskantaan.

Tutkimus ja kehitys

Jaakko Pöyry Groupin tutkimus- ja kehitysyhteistyöryhmä koostuu
liiketoimintaryhmien, IT-asiantuntijoiden ja yhtiön johdon edustajista.
Ryhmän päätavoitteena on edistää sisäistä tutkimus- ja
kehitysyhteistyötä, auttaa lisärahoituksen hankinnassa ja asiakkaiden
                                9(21)

kytkemisessä kehitysprosesseihin sekä varmistaa yhteys strategisiin
tavoitteisiin.

Jaakko Pöyry Groupissa on vuosittain meneillään satoja tutkimus- ja
kehitysprojekteja jotka perustuvat henkilöstön osaamiseen, kokemukseen
ja innovatiivisuuteen. Eri yhteistyökumppaneiden kanssa tutkitaan ja
kehitetään ideoita hyödyntämällä konsernin poikkitieteellistä tekniikka-
ja teknologiaosaamista. Kehitystoiminnan tavoitteena on parantaa omaa ja
asiakkaiden kilpailukykyä.

Tutkimus- ja kehitystoiminnasta aiheutuneet tuotot ja kulut ovat pääosin
osa asiakastyötä ja siten niiden rahallista arvoa ei voi määrittää.
Tuotot ja kulut on kirjattu tilikaudella tulosvaikutteisesti.

Investoinnit ja poistot

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 15,4 (11,6) miljoonaa euroa.
Investoinneista 9,0 (9,1) miljoonaa euroa oli tietokoneohjelmistoja ja
-laitteita sekä tietojärjestelmiä. Yritysostoihin kohdistuneet
investoinnit olivat 6,4 (2,5) miljoonaa euroa.

Konsernin poistot olivat tilikaudella 14,2 (13,3) miljoonaa euroa, josta
konserniliikearvon poisto oli 5,0 (4,5) miljoonaa euroa.

Rahoitus

Konsernin maksuvalmius säilyi tilikaudella hyvänä. Vuoden lopussa
konsernin likvidit kassavarat olivat 63,1 (26,0) ja korolliset velat
13,4 (19,9) miljoonaa euroa. Vuoden lopussa käyttämättömät
luottolimiitit olivat 27,5 miljoonaa euroa. Velkaantumisaste vuoden
lopussa oli -40,7 (-5,6) prosenttia. Konsernin kassavirta oli vahva
vuonna 2003. Rahavirta ennen rahoitusta oli 57,8 (12,5) miljoonaa euroa.

Osakepääoma ja osakkeet

Osakkeiden määrä oli vuoden 2002 lopussa 13 791 601. Vuoden 2003 aikana
on vuoden 1998 optiolainaan liittyvillä optiotodistuksilla merkitty
yhteensä 175 300 rekisteröityä uutta osaketta ja 3700 uutta osaketta,
joita ei ole rekisteröity. Merkintöjen jälkeen vuoden lopun osakemäärä
oli 13 966 901 rekisteröityä ja 3700 rekisteröimätöntä osaketta.

Omat osakkeet

Varsinainen yhtiökokous 5.3.2003 antoi hallitukselle valtuutukset
päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta.
Valtuutusten kohteena on enintään 689 500 osaketta, kuitenkin vähemmän
kuin 5 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja kaikista äänistä. Osakkeita
voidaan hankkia voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla. Osakkeita
hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä käytettäväksi
vastikkeena yrityskaupoissa ja vastikkeena silloin, kun yhtiö hankkii
liiketoimintaansa kuuluvaa omaisuutta.

Yhtiö on Helsingin Pörssissä tehdyillä kaupoilla 18.2.-19.6.2003
hankkinut yhteensä 152 700 omaa osaketta, joiden kirjanpidollinen vasta-
arvo on yhteensä 152 700 euroa. Keskimääräinen hankintahinta oli 14,63
euroa osakkeelta eli yhteensä 2,2 miljoonaa euroa. Ylin hankintahinta
oli 15,00 euroa ja alin 14,00 euroa. Hankittujen osakkeiden määrä vastaa
1,1 prosenttia koko osake- ja äänimäärästä. Vuonna 2002 hankittiin
10 000 omaa osaketta. Omien osakkeiden hankinnalla ei ole merkittävää
vaikutusta omistuksen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä.

                                10(21)

Valtuutuksesta on jäljellä 526 800 osaketta. Valtuutus on voimassa
3.3.2004 asti.

Osakeantivaltuutus

Varsinainen yhtiökokous 5.3.2003 valtuutti yhtiön hallituksen päättämään
osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä ja/tai
vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta
niin, että uusmerkinnän, vaihtovelkakirjojen ja optiotodistusten
perusteella osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 1 000 000
eurolla antamalla merkittäväksi enintään 1 000 000 uutta osaketta
hallituksen muutoin määräämin ehdoin. Valtuutus on voimassa 3.3.2004
asti.

Optiolaina

Jaakko Pöyry Groupin henkilöstölle ja emoyhtiön hallituksen jäsenille
vuonna 1998 suunnattuun optiolainaan liittyvät optiotodistukset
oikeuttavat merkitsemään enintään 1,3 miljoonaa yhtiön osaketta.
Merkintäaika alkoi osittain 1.4.2000 (390 000 osaketta), 1.4.2001
(390 000 osaketta) ja 1.4.2002 (520 000 osaketta). Kaikkien
optiotodistusten merkintäaika päättyy 30.4.2005. Optiotodistuksilla on
merkitty yhteensä 609 615 osaketta.

Osinkopolitiikka

Jaakko Pöyry Group Oyj:n jakama osinko riippuu yhtiön tuloksesta ja
investointitarpeista. Tavoitteena on kasvattaa osaketta kohden
maksettavan osingon määrää vuosittain ja jakaa osakekohtaisesta
tuloksesta 40 prosenttia tai enemmän. Mikäli yhtiöllä on tarvetta
yritysostoin investoida yhtiön teknologiapohjan vahvistamiseen tai
konttoriverkoston laajentamiseen, osinkosuhdetta voidaan tarkistaa.

Hallituksen esitys yhtiökokoukselle

Jaakko Pöyry Group Oyj:n hallitus esittää maaliskuun 3. päivänä 2004
kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa vuodelta 2003
jaetaan 1,00 (0,60) euroa osakkeelta eli yhteensä 13,8 miljoonaa euroa.
Tämä vastaa 55,6 (66,7) prosenttia tilikauden osakekohtaisesta
tuloksesta. Osinko maksetaan 15.3.2004. Konsernin hyvän
likviditeettiaseman vuoksi ehdotetaan että lisäosinkoa jaetaan 0,50
euroa osakkeelta, eli yhteensä 6,9 miljoonaa euroa. Lisäosinko vastaa
27,7 prosenttia tilikauden osakekohtaisesta tuloksesta. Lisäosinko
maksetaan 30.11.2004.

Hallitus ja toimitusjohtaja

Jaakko Pöyry Group Oyj:n hallitukseen valittiin varsinaisessa
yhtiökokouksessa 5.3.2003 Henrik Ehrnrooth (puheenjohtaja), Heikki
Lehtonen (varapuheenjohtaja), Matti Lehti, Harri Piehl ja Franz
Steinegger. Hallitus kutsui kunniapuheenjohtajakseen tekniikan tohtori
h.c. Jaakko Pöyryn.

Yhtiön toimitusjohtajana toimii DI Erkki Pehu-Lehtonen ja
toimitusjohtajan sijaisena KTM Teuvo Salminen.

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajana on toiminut KHT-yhteisö KPMG Wideri Oy Ab,
päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Sixten Nyman.

                                11(21)

IAS/IFRS-standardien käyttöönotto

Jaakko Pöyry Group siirtyy International Financial Reporting Standardsin
(IAS/IFRS) mukaiseen raportointiin vuoden 2005 alusta lukien. Konsernin
raportointijärjestelmät on sopeutettu vastaamaan uusia vaatimuksia ja
konsernin laskentaperiaatteet ovat jo tällä hetkellä pääosin IAS/IFRS-
standardien mukaisia. Tämä koskee muun muassa projektien
tuloutuskäytäntöä ja kiinteistöjen vuokrasopimuksia. Merkittävimmät
avoinna olevat asiat ovat laskennalliset verot sekä eläkevastuut, joiden
osalta eläkestandardien tulkinta on vielä avoin.
Konserniliikearvopoistojen käsittelyyn vaikuttaa yritysten
yhteenliittymien standardin hyväksyminen. IAS/IFRS-standardien
käyttöönotolla ei arvioida olevan negatiivista vaikutusta konsernin
omaan pääomaan.

Tulevaisuuden näkymät

Maailmantalous on osoittanut syksyn 2003 kuluessa merkkejä toipumisesta,
etenkin Pohjois-Amerikassa. Talouskasvun uskotaan vahvistuvan vuoden
2004 kuluessa. Toipuminen edellyttää, että uusia merkittäviä poliittisia
tai muita epävarmuustekijöitä ei ilmaannu.

Jaakko Pöyry Groupin markkina-asema on vaikeassa markkinatilanteessa
vahvistunut. Konsernin tilauskanta on tilikaudella kasvanut 27,3
miljoonalla eurolla ja on 335,7 miljoonaa euroa. Tilauskanta on
hintatasoltaan normaali. Myös konsernin taseasema ja likviditeetti ovat
parantuneet vuoden 2003 kuluessa.

Metsäteollisuuden investointiaktiviteetti on ollut alhainen vuosina 2001-
2003. Monia tarpeellisiakin investointeja on heikon kysyntätilanteen
vuoksi lykätty. Koska talouden parantumisesta on nyt havaittavissa
merkkejä, investointien valmistelun voidaan uskoa lähtevän liikkeelle.
Uusinvestoinnit kohdistuvat pääosin kehittyville markkinoille, kuten
Kiinaan ja Latinalaiseen Amerikkaan. Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa
painopiste on modernisointi- ja laajennusinvestoinneissa. Ulkoistamisen
edetessä metsäteollisuuden lähipalvelujen kysyntä säilyy vakaana myös
vuonna 2004. Metsäteollisuuden konsultointi- ja
investointipankkipalveluiden kysynnän uskotaan lisääntyvän jonkin
verran. Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmän tilauskanta on kasvanut
vuoden 2003 aikana. Liiketoimintaryhmän liikevoitto kasvaa vuonna 2004
jonkin verran vuoteen 2003 verrattuna.

Talouden toipuminen Kauko-Idässä, Kiinassa ja osittain myös Euroopassa,
yhdistettynä EU:n laajentumiseen, luo hyvät edellytykset
energiapalvelujen kysynnän kasvulle. Tämä koskee erityisesti uusiutuvaa
energiaa, laitosten modernisointeja ja liikkeenjohdon konsultoinnin
palveluja. Energia-liiketoimintaryhmä on vuoden 2003 aikana saattanut
loppuun uuden liiketoiminta-aluepohjaisen organisaatiomallinsa. Tämä
varmistaa toiminnan fokusoinnin tärkeimpiin markkinoihin ja
asiakkaisiin. Liiketoimintaryhmän kustannusrakennetta on kevennetty
vuosina 2001-2003. Markkina-asema on parantunut ja liiketoimintaryhmän
liikevaihto kasvaa vuoden 2004 kuluessa. Liiketoimintaryhmä parantaa
vuonna 2004 liikevoittoaan selkeästi vuoteen 2003 verrattuna.

Infrastruktuuri & ympäristö -liiketoimintaryhmän kysyntänäkymät ovat
epäyhtenäiset. Liikennejärjestelmäosaamisen kysyntä säilyy hyvänä
Latinalaisessa Amerikassa ja Aasiassa. Keski-Euroopan ja erityisesti
Saksan liikennejärjestelmien investoinnit ovat laskussa ja vaikuttavat
liiketoimintaryhmän toimintaan. Vesi- ja ympäristöpuolen kysynnän
odotetaan säilyvän ennallaan. Rakentamisen palveluiden kysyntä painottuu
edelleen korjausrakentamiseen. Liiketoimintaryhmän tilauskanta on hyvä
                                12(21)

ja se on kasvanut 16,3 miljoonalla eurolla vuoden 2003 kuluessa.
Liikevoitto säilyy vakaana vuonna 2004.

Yleinen markkinatilanne ja talouskehitys ovat toipumassa. Talouskasvun
uskotaan vahvistuvan vuoden 2004 kuluessa. Jaakko Pöyry Groupin
tilauskanta, taserakenne ja markkina-asema ovat parantuneet vuoden 2003
aikana. Konserni on toteuttanut useita yritysostoja vuonna 2003 ja
yritysostoja on tarkoitus jatkaa myös vuonna 2004. Konsernin liikevaihto
kasvaa selkeästi vuonna 2004. Konsernin tuloksen ennen satunnaisia eriä
arvioidaan paranevan vuonna 2004, kun pääkonttorikiinteistöstä vuonna
2003 saatua 11 miljoonan euron voittoa ei huomioida vertailussa.

                                13(21)

JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI

TULOSLASKELMA
Milj. euroa                2003       2002


LIIKEVAIHTO                411,6       407,0

Liiketoiminnan muut tuotot         12,9        1,4

Osuus osakkuusyhtiöiden
tuloksista             +    0,2   -    0,1

Poistot              -    14,2   -    13,3
Liiketoiminnan kulut        -   375,1   -   376,6

LIIKEVOITTO                35,4       18,4
% liikevaihdosta              8,6        4,5

Rahoitustuotot ja -kulut      +    0,4   -    0,3

VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ       35,8       18,1

Satunnaiset erät              0,0        0,0

VOITTO ENNEN VEROJA
JA VÄHEMMISTÖN OSUUTTA           35,8       18,1

Välittömät verot          -    10,8   -    5,7
Vähemmistön osuus         -    0,3   -    0,1

TILIKAUDEN VOITTO             24,7       12,3                                14(21)

TASE
Milj. euroa                2003       2002

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet           4,7        5,9
Konserniliikearvo             34,3       34,0
Aineelliset hyödykkeet           16,2       26,8
Sijoitukset                 9,4       12,5
Yhteensä                  64,6       79,2

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Pitkäaikaiset saamiset           9,7        7,1
Lyhytaikaiset saamiset          133,5       139,0
Rahoitusarvopaperit            19,7        6,9
Rahat ja pankkisaamiset          43,4       19,1
Yhteensä                 206,3       172,1

                     270,9       251,3

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA
Osakepääoma                14,0       13,8
Ylikurssirahasto              26,3       24,8
Vararahasto                18,2       18,2
Kertyneet voittovarat           34,7       35,2
Tilikauden voitto             24,7       12,3
Yhteensä                 117,9       104,3

VÄHEMMISTÖN OSUUS              4,2        5,0

VIERAS PÄÄOMA*)
Pitkäaikainen vieras pääoma        18,9       23,1
Lyhytaikainen vieras pääoma        129,9       118,9
Yhteensä                 148,8       142,0

                     270,9       251,3

*) Korollinen vieras pääoma        13,4       19,9
  Koroton vieras pääoma         135,4       122,1 15(21)

RAHOITUSLASKELMA
Milj. euroa                2003       2002

LIIKETOIMINTA
Liikevoitto                 35,4       18,4
Poistot ja arvonalentumiset         14,2       13,3
 Käyttöomaisuuden myyntivoitot       -11,3       -0,3
 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista     -0,2        0,1
 Nettokäyttöpääoman muutos         16,0       -3,4
 Rahoitustuotot ja -kulut          0,6        0,2
 Verot                   -2,8       -7,0

 Liiketoiminnan rahavirta          51,9       21,3

 INVESTOINNIT
 Investoinnit                -5,8       -2,5
 konserniyhtiöosakkeisiin
 Investoinnit muihin osakkeisiin      -0,6       -0,2
 Investoinnit käyttöomaisuuteen       -9,0       -9,1
 Myydyt osakkuusyhtiöosakkeet        2,5        0,1
 Myydyt muut arvopaperit          10,4        0,4
 Käyttöomaisuuden myynti           8,4        2,5

 Investointien rahavirta           5,9       -8,8

 Rahavirta ennen rahoitusta         57,8       12,5

 RAHOITUS
 Uudet lainat                0,0        0,0
 Lainojen lyhennykset            -1,7       -7,7
 Lyhytaikaisen rahoituksen muutos      -4,8       -1,5
 Pitkäaikaisten sijoitusten muutos     -0,6       -0,1
 Maksetut osingot              -8,4       -8,6
 Omien osakkeiden hankinta         -2,2       -0,1
 Osakemerkintä                1,6        1,6
 Muuntoero                 -4,6       -2,6

 Rahoituksen rahavirta           -20,7       -19,0

 Likvidien varojen muutos          37,1       -6,5

 Likvidit varat 1.1.            26,0       32,5

 Likvidit varat 31.12.           63,1       26,0
 16(21)

 KANNATTAVUUS- JA MUUT TUNNUSLUVUT     2003       2002

 Sijoitetun pääoman tuotto, %        27,7       14,5

 Oman pääoman tuotto, %           21,7       11,3

 Omavaraisuusaste, %            52,3       51,0

 Velkaantumisaste, %            -40,7       -5,6

 Maksuvalmius                1,6        1,4

 Konsultointi ja suunnittelu, milj.    319,3       301,6
 euroa
 Kokonaistoimitukset, milj. euroa      16,4        6,8
 Tilauskanta yhteensä, milj. euroa     335,7       308,4

 Bruttoinvestoinnit, operatiiviset,
 milj. euroa                 9,0        9,1
 Osuus liikevaihdosta, %           2,2        2,2

 Bruttoinvestoinnit osakkeisiin,
 milj. euroa                 6,4        2,5
 Osuus liikevaihdosta, %           1,5        0,6

 Henkilöstö konserniyhtiöissä
 keskimäärin                4697       4635
 Henkilöstö osakkuusyrityksissä
 keskimäärin                 195        195

 Henkilöstö konserniyhtiöissä 31.12.    4766       4632
 Henkilöstö osakkuusyrityksissä       191        194
 31.12. 17(21)

 OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT         2003       2002

 Tulos/osake, euroa             1,80       0,90

 Oma pääoma/osake, euroa          8,54       7,57

 Osingonjako, milj. euroa          20,7 1)      8,3

 Osinko/osake, euroa            1,50 1)      0,60

 Osinko/tulos, %              83,3       66,7

 Efektiivinen osinkotuotto, %        6,9        4,0

 Hinta/voitto -suhde (P/E)         12,1       16,7

 Osakkeiden osakeantioikaistu kurssikehitys, euroa
 Keskikurssi                16,86       16,43
 Ylin kurssi                22,50       19,00
 Alin kurssi                13,00       11,40
 Vuoden lopun kurssi            21,80       15,00

 Osakekannan markkina-arvo,
 ulkona olevat osakkeet, milj. euroa    301,0       206,7
 omat osakkeet, milj. euroa         3,5        0,2

 Osakkeiden vaihto
 Osakkeet, 1000 kpl            3 288       1 615
 Vaihdon osuus kokonaismäärästä, %     23,8       11,8

 Ulkona olevien osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä, 1000 kpl
 Keskimäärin vuoden aikana        13 739      13 696
 Vuoden lopussa              13 804      13 782

 1) Hallituksen ehdotus.
 Ehdotus sisältää 0,50 euron
 lisäosingon.


 18(21)

 VASTUUSITOUMUKSET             2003       2002
 Milj. euroa


 Velat, joiden vakuudeksi on pantattu arvopapereita
 tai annettu kiinnityksiä, yhteensä     0,0        0,0

 Annetut pantit ja kiinnitykset omasta velasta
 Yrityskiinnitykset             0,0        0,0
 Yhteensä                  0,0        0,0

 Muusta omasta sitoumuksesta
 Pantatut arvopaperit            0,3        2,5
 Kiinteistökiinnitykset           0,0        0,0
 Vuokra- ja leasingvastuut         110,2       46,1
 Eläkevastuut                0,0        0,0
 Muut vastuut                31,7       25,1
 Yhteensä                 142,2       73,7

 Muiden puolesta
 Pantatut arvopaperit            0,1        0,1
 Kiinteistökiinnitykset           0,0        3,8
 Muut vastuut                0,0        0,1
 Yhteensä                  0,1        4,0

 Annetut pantit, kiinnitykset ja vastuut yhteensä
 Pantatut arvopaperit            0,4        2,6
 Kiinteistökiinnitykset           0,0        3,8
 Yrityskiinnitykset             0,0        0,0
 Vuokra- ja leasingvastuut         110,2       46,1
 Eläkevastuut                0,0        0,0
 Muut vastuut                31,7       25,2

 19(21)

 LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN
 Milj. euroa                2003       2002

 Metsäteollisuus              176,0       173,7
 Energia                  97,6       111,2
 Infrastruktuuri & ympäristö        138,6       122,7
 Muut ja eliminoinnit            -0,6       -0,6
 Yhteensä                 411,6       407,0

 LIIKEVOITTO JA VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN
 Milj. euroa, osuus liikevaihdosta %         %        %

 Metsäteollisuus              16,1  9,2    13,5 7,8
 Energia                   4,5  4,6    -0,7 -0,7
 Infrastruktuuri & ympäristö         9,0  6,5    8,5 6,9
 Muut                    5,8       -2,9
 LIIKEVOITTO YHTEENSÄ            35,4  8,6    18,4 4,5
 Rahoituserät                0,4       -0,3
 VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ       35,8       18,1

 TILAUSKANTA LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN
 Metsäteollisuus              90,8       85,2
 Energia                  129,2       123,8
 Infrastruktuuri & ympäristö        115,7       99,4
 Yhteensä                 335,7       308,4

 Konsultointi ja suunnittelu        319,3       301,6
 Kokonaistoimitukset            16,4        6,8
 Yhteensä                 335,7       308,4

 LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN
 Pohjoismaat                112,9       117,5
 Eurooppa                 174,8       172,8
 Aasia                   56,7       60,3
 Pohjois-Amerikka              26,1       21,5
 Etelä-Amerikka               18,4       22,2
 Muut                    22,7       12,7
 Yhteensä                 411,6       407,0

 HENKILÖSTÖ
 Metsäteollisuus              2 126       2 163
 Energia                  1 109       1 094
 Infrastruktuuri & ympäristö        1 495       1 342
 Muut                     36        33
 Yhteensä 31.12.              4 766       4 632 20(21)

 LIIKETOIMINTARYHMÄT
 Milj. euroa          1-3/03   4-6/03 7-9/03  10-12/03

 LIIKEVAIHTO
 Metsäteollisuus         43,2    45,3  40,8    46,7
 Energia             24,3    23,8  24,2    25,3
 Infrastruktuuri & ympäristö   34,4    35,4  31,2    37,6
 Muut               0,1    -0,2  -0,5    0,0
 Yhteensä            102,0   104,3  95,7   109,6

 LIIKEVOITTO JA VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ
 Metsäteollisuus         3,7    3,8  4,0    4,6
 Energia             0,8    0,7  1,3    1,7
 Infrastruktuuri & ympäristö   2,0    2,1  2,1    2,8
 Muut               9,9    -1,2  -1,3    -1,6
 LIIKEVOITTO YHTEENSÄ      16,4    5,4  6,1    7,5
 Rahoituserät           0,0    -0,2  0,1    0,5
 VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ  16,4    5,2  6,2    8,0

 TILAUSKANTA
 Metsäteollisuus        101,0    91,6  91,6    90,8
 Energia            122,0   114,9 107,0   129,2
 Infrastruktuuri & ympäristö  118,9   114,3 126,3   115,7
 Yhteensä            341,9   320,8 324,9   335,7

 Konsultointi ja suunnittelu  336,8   317,0 322,2   319,3
 Kokonaistoimitukset       5,1    3,8  2,7    16,4
 Yhteensä            341,9   320,8 324,9   335,7

 21(21)

 LIIKETOIMINTARYHMÄT
 Milj. euroa          1-3/02   4-6/02 7-9/02  10-12/02

 LIIKEVAIHTO
 Metsäteollisuus         49,7    44,8  37,6    41,6
 Energia             24,1    27,8  30,9    28,4
 Infrastruktuuri & ympäristö   27,0    30,9  28,0    36,8
 Muut              -0,4    0,0  -0,4    0,2
 Yhteensä            100,4   103,5  96,1   107,0

 LIIKEVOITTO JA VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ
 Metsäteollisuus         6,0    3,5  2,3    1,7
 Energia             -1,4    -0,5  -0,3    1,5
 Infrastruktuuri & ympäristö   1,8    1,8  2,3    2,6
 Muut              -1,0    -0,1  -0,8    -1,0
 LIIKEVOITTO YHTEENSÄ       5,4    4,7  3,5    4,8
 Rahoituserät          -0,2    0,3  -0,4    0,0
 VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ  5,2    5,0  3,1    4,8

 TILAUSKANTA
 Metsäteollisuus         78,2    67,5  79,1    85,2
 Energia            113,2   119,6 125,4   123,8
 Infrastruktuuri & ympäristö   96,9    93,8  97,3    99,4
 Yhteensä            288,3   280,9 301,8   308,4

 Konsultointi ja suunnittelu  270,5   266,8 292,6   301,6
 Kokonaistoimitukset       17,8    14,1  9,2    6,8
 Yhteensä            288,3   280,9 301,8   308,4