Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 03.02.2005

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2004

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ   Pörssitiedote 3.2.2005 klo 8.30   1(19)

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2004

Tilikauden osakekohtainen tulos oli 1,30 euroa. Sijoitetun pääoman
tuotto ylitti sille asetetun strategisen tavoitteen ja oli 21,6
prosenttia. Konsernin taserakenne on hyvä, konsernin velkaantumisaste
oli -40,9 prosenttia. Tilauskanta kasvoi ja oli tilikauden lopussa 373,2
miljoonaa euroa. Hallitus esittää osingoksi 1,20 euroa osakkeelta.

Konsernin tulos ja tase

Vuonna 2001 alkanut maailmantalouden taantuma kääntyi talouden kasvuksi
vuoden 2004 kuluessa. Kasvu on ollut voimakkainta Pohjois-Amerikassa ja
Aasiassa. Myös näkymät vuodelle 2005 ovat pääosin suotuisat.

Suhdanteiden paraneminen vaikutti positiivisesti myös Jaakko Pöyry
Groupin asiakaskuntaan ja sen investointiaktiviteettiin, lukuun
ottamatta metsäteollisuuden investointeja. Konsernin liikevaihto kasvoi
473,9 (edellisvuonna 411,6) miljoonaan euroon. Parantuneen kysynnän ja
konsernin markkina-aseman vahvistumisen johdosta konsernin
toiminnallinen tulos parani tilikaudella.

Konsernin voitto ennen satunnaisia eriä oli 28,7 (35,8) miljoonaa euroa.
Konsernin voitto tilikaudella oli 18,0 (24,7) miljoonaa euroa ja
osakekohtainen tulos 1,30 (1,80) euroa. Vuoden 2003 tulokseen sisältyi
Jaakko Pöyry Group Oyj:n pääkonttorikiinteistökaupasta saatu 11,0
miljoonan euron voitto.

Konsernin sijoitetun pääoman tuottotavoite on 20 prosenttia. Vuoden 2004
toteutunut sijoitetun pääoman tuotto oli 21,6 (27,7) prosenttia.

Konsernin taserakenne on hyvä. Konsernin omavaraisuusaste on 50,1 (52,3)
prosenttia. Konsernin maksuvalmius on hyvä. Velkaantumisaste oli -40,9 (-
40,7) prosenttia.

Tulevaisuuden näkymät

Konsernin markkina-asema on kaikissa sen liiketoiminta-alueissa vahva.
Tilauskanta on vuoden 2004 aikana kasvanut ja taseasema on säilynyt
hyvänä. Konsernin liikevaihto kasvaa vuonna 2005. Konsernin tuloksen
ennen satunnaisia eriä arvioidaan paranevan vuonna 2005.

Tilintarkastuskertomus on annettu 2.2.2005.

Osinko

Jaakko Pöyry Group Oyj:n hallitus esittää maaliskuun 3. päivänä 2005
kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa vuodelta 2004
jaetaan 1,20 (vuodelta 2003 1,00 ja lisäosinko 0,50) euroa osakkeelta.
Osinko maksetaan 15.3.2005.

Varsinainen yhtiökokous

Jaakko Pöyry Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 3.3.2005 Pöyry-
talossa Vantaalla. Yhtiökokouskutsu julkaistaan kokonaisuudessaan
erillisellä tiedotteella 3.2.2005 klo 9.00.


Liitteet
Hallituksen toimintakertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2004
Konsernin tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja vastuut
Konsernin tunnusluvut
                                2(19)

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJErkki Pehu-Lehtonen         Teuvo Salminen
toimitusjohtaja           toimitusjohtajan sijainen

Lisätietoja antavat:
Erkki Pehu-Lehtonen, toimitusjohtaja, Jaakko Pöyry Group Oyj
Puh. (09) 8947 2999, 0400 468 084
Teuvo Salminen, toimitusjohtajan sijainen, Jaakko Pöyry Group Oyj
Puh. (09) 8947 2872, 0400 420 285

www.poyry.com


JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


                                3(19)

JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2004

Konsernin tulos ja tase

Vuonna 2001 alkanut maailmantalouden taantuma kääntyi talouden kasvuksi
vuoden 2004 kuluessa. Kasvu on ollut voimakkainta Pohjois-Amerikassa ja
Aasiassa. Myös näkymät vuodelle 2005 ovat pääosin suotuisat.

Suhdanteiden paraneminen vaikutti positiivisesti myös Jaakko Pöyry
Groupin asiakaskuntaan ja sen investointiaktiviteettiin, lukuun
ottamatta metsäteollisuuden investointeja. Konsernin liikevaihto kasvoi
473,9 (edellisvuonna 411,6) miljoonaan euroon. Parantuneen kysynnän ja
konsernin markkina-aseman vahvistumisen johdosta konsernin
toiminnallinen tulos parani tilikaudella.

Konsernin voitto ennen satunnaisia eriä oli 28,7 (35,8) miljoonaa euroa.
Konsernin voitto tilikaudella oli 18,0 (24,7) miljoonaa euroa ja
osakekohtainen tulos 1,30 (1,80) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli
21,6 (27,7) prosenttia. Vuoden 2003 tulokseen sisältyi Jaakko Pöyry
Group Oyj:n pääkonttorikiinteistökaupasta saatu 11,0 miljoonan euron
voitto.

Konsernin taserakenne on hyvä. Konsernin omavaraisuusaste on 50,1 (52,3)
prosenttia. Konsernin maksuvalmius on hyvä. Vuoden lopussa konsernin
likvidit kassavarat olivat 62,2 (63,1) miljoonaa euroa. Korolliset velat
olivat 11,2 (13,4) miljoonaa euroa. Velkaantumisaste oli -40,9 (-40,7)
prosenttia.

Liiketoimintaryhmät

Jaakko Pöyry Groupin emoyhtiö on Jaakko Pöyry Group Oyj. Emoyhtiö vastaa
muun muassa konsernin strategian kehittämisestä, rahoituksesta,
konsernin synergiaetujen toteutumisesta ja toiminnan yleisestä
koordinoinnista. Emoyhtiö on veloittanut liiketoimintaryhmiltä konsernin
yleiset hallinnointikulut ja emoyhtiön kulut. Veloitettu suhteellinen
osuus perustuu liiketoimintaryhmien henkilöstökustannuksiin.

Jaakko Pöyry Group -konsernin liiketoiminnasta vastaa kolme
liiketoimintaryhmää: Metsäteollisuus, Energia sekä Infrastruktuuri &
ympäristö. Liiketoimintaryhmät vastaavat globaalisti omasta
liiketoiminnastaan. Kaikki kolme liiketoimintaryhmää tarjoavat
palveluitaan asiakkaiden liiketoiminnan koko elinkaaren vaiheisiin
konsultoinnissa, investointien suunnittelussa ja toteutuksessa sekä
kunnossapidon suunnittelussa ja tuotannon tehostamisessa.

Metsäteollisuus

Jaakko Pöyry -liikenimellä toimiva Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmä on
alansa globaali markkinajohtaja. Liiketoimintaryhmä suunnittelee ja
toteuttaa sellu- ja paperiteollisuuden projekteja maailmanlaajuisesti,
tarjoaa tehtaille kunnossapitosuunnittelua ja lähipalveluja sekä toimii
metsäyhtiöiden strategioiden ja liiketoimintojen kehittämisessä
konsulttina ja investointipankkina. Liiketoimintaryhmän palveluksessa
työskenteli vuoden 2004 lopussa 2077 (2126) henkilöä.

Metsäteollisuuden investointiaktiviteetti pysyi alhaisella tasolla
vuonna 2004, joskin alueellisia eroja esiintyi. Uusinvestointeja
toteutettiin lähinnä kehittyvillä markkinoilla, kuten Aasiassa ja Etelä-
Amerikassa. Euroopan ja Pohjois-Amerikan kypsemmillä markkinoilla
                                4(19)

hankkeet käsittivät lähinnä uusinta- tai muutosinvestointeja.
Matalasuhdanteesta ja metsäteollisuuden säästöohjelmista johtuen
konsultointipalvelujen kysyntä oli laimeaa. Alan tiukasta kilpailusta
huolimatta Jaakko Pöyry säilytti asemansa metsäteollisuuden konsultti-
ja suunnittelupalvelujen markkinajohtajana. Maailmanlaajuisen
toimistoverkostonsa ja monipuolisen palveluvalikoimansa ansiosta
liiketoimintaryhmä pystyi kasvattamaan sekä liikevaihtoaan että
-voittoaan edellisvuodesta.

Tilauskanta pieneni vuonna 2004 82,5 (90,8) miljoonaan euroon.
Merkittävimmät uudet projektit olivat Holmen Paper AB:n Peninsularin
tehtaan uusi paperikone ja S.A. Industrias Celulosa Aragonesan (SAICA)
uusi kartonkitehdas, molemmat Espanjassa, Fortumin Kilpilahden
jalostamon Diesel-projekti Suomessa, Stora Enson Kvarnsvedenin tehtaan
uuden paperikoneen suunnittelu Metso Paperille ja paperikoneen
uusintaprojekti Korsnäs AB:lle, molemmat Ruotsissa, Mondi Ltd:n
Merebankin tehtaan paperikoneen uusintaprojekti Etelä-Afrikassa, Norske
Skogin paperitehtaan uusintaprojekti Alburyssa Australiassa ja Oy
Finnish Peroxides Ab:n uusi kemikaalitehdas Suomessa. Perussuunnittelua
ja projektien kehittelyä suoritettiin vuoden aikana lukuisille
asiakkaille.

Tilikauden liikevaihto oli 186,3 (176,0) miljoonaa euroa. Liikevoitto
oli 17,5 (16,1) miljoonaa euroa eli 9,4 (9,2) prosenttia liikevaihdosta.
Tuloksessa on huomioitu 0,7 miljoonan euron luottotappiovaraus koskien
saatavaa kanadalaiselta Papier Gaspesia Inc:lta.

Energia

Energia-liiketoimintaryhmän liikenimi on Electrowatt-Ekono. Se on eräs
maailman johtavia yrityksiä alallaan. Palvelut kattavat asiakkaan
liiketoiminnan koko elinkaaren strategisesta konsultoinnista projektien
toteutukseen, laitosten käyttöön ja kunnossapitoon sekä
modernisointeihin. Liiketoimintaryhmä keskittyy viiteen liiketoiminta-
alueeseen: liikkeenjohdon konsultointi, vesivoima, uusiutuva energia,
sähkö ja lämpö, sekä öljy ja kaasu. Liiketoimintaryhmän palveluksessa
oli vuoden 2004 lopussa 1485 (1109) henkilöä.

Energiamarkkinat alkoivat toipua vuonna 2004. Toipuminen oli kuitenkin
vähäistä öljyn hinnan noususta johtuen. Alan kansainvälistyminen ja
markkinoiden vapautuminen jatkuvat. Ympäristöpaineet lisäävät
investointitarpeita. Lisäksi toimialan rakennemuutos etenee niin, että
voimantuotannosta ja öljy- ja sähkötoiminnasta on muodostumassa
yhtenäinen toimikenttä. Electrowatt-Ekono on kyennyt vahvistamaan
markkina-asemaansa muuttuneessa markkinatilanteessa.

Tilauskanta on kasvanut ja oli 171,8 (129,2) miljoonaa euroa. Tärkeimmät
uudet projektit olivat A.T. Biopowerin ensimmäinen biopolttoainevoimala
Thaimaassa, SAICAn yhteistuotantovoimalaitos Espanjassa, Bisambergin ala-
aseman uudistamisprojekti Itävallassa, Ca Maun kombivoimalaitoksen
toinen vaihe Vietnamissa, Rheinfeldenin jokivoimala Sveitsissä, Tsankov
Kamak -vesivoimala Bulgariassa, SIGIDURS-jätteenpolttolaitosprojekti
Ranskassa, Allingtonin jätteenpolttolaitos ja Devonportin
laivastotukikohdan tuotantolaitosten ajanmukaistaminen Isossa-
Britanniassa, sekä UPPC:n voimalaitoksen uudistamisprojekti
Filippiineillä.

Tilikauden liikevaihto oli 146,5 (97,6) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli
8,0 (4,5) miljoonaa euroa eli 5,5 (4,6) prosenttia liikevaihdosta.


                                5(19)

Infrastruktuuri & ympäristö

Jaakko Pöyry Infra -liikenimellä toimiva Infrastruktuuri & ympäristö
-liiketoimintaryhmä on alallaan eräs suurimpia eurooppalaisia yhtiöitä.
Se toimii kolmella liiketoiminta-alueella: liikennejärjestelmät, vesi ja
ympäristö sekä rakentamisen palvelut. Liiketoimintaryhmä tarjoaa
kaikilla näillä alueilla konsultointi- ja suunnittelupalveluja,
rakentamis- ja projektinjohtopalveluja, käyttö- ja
kunnossapitoasiantuntemusta sekä teknologian siirtoon liittyviä
palveluja. Liiketoimintaryhmän palveluksessa oli vuoden 2004 lopussa
1715 (1495) henkilöä.

Toimialan palvelujen tarve kasvaa ja on sidoksissa maapallon
väestömäärän kasvuun ja kaupungistumiseen. Raideliikennepalvelujen
kysyntä on heikentynyt Saksassa, mutta lisääntynyt Latinalaisessa
Amerikassa ja Aasiassa. Kysyntä on kohdistunut luotijuna-, metro- ja
kevytraideliikennejärjestelmiin. Vesipulan myötä vesivaroihin ja
-tekniikkaan kohdistuva kansainvälinen apu on lisääntymässä. Myös
sanitaation tarve on suuri. Vesi- ja puhtaanapito-ongelmien ratkomisen
kannalta keskeinen tekijä on pääomien saatavuus. Jaakko Pöyry Infra on
vahvistanut markkina-asemaansa omalla toiminta-alueellaan ja liikevaihto
sekä henkilömäärä ovat kasvaneet.

Tilauskanta on tilikaudella kasvanut 118,8 (115,7) miljoonaan euroon.
Merkittävimpiä tilikaudella saatuja projekteja olivat Kosovon liikenne-
ja viestintäministeriön tilaama uuden 112 km:n pituisen moottoritien
suunnittelu Albanian Durresin sataman ja yleiseurooppalaisen tiekäytävä
10:n välille Serbiassa, Kiinassa Guiyangin kaupungin
tietohallintokeskukselle laadittava, paikkatietotekniikkaan perustuva
johdon tietojärjestelmän konsultointi- ja toimitussopimus sekä Euroopan
Unionin toimeksianto Romaniaan toimitettavasta EU:n vesipuitedirektiivin
vaatimusten mukaisesta vesien hallinnan tietojärjestelmästä ja
tietokannasta.

Infrastruktuuri & ympäristö -liiketoimintaryhmän toiminta jatkui
vakaana. Liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi vuonna 2004 ja oli 142,1
(138,6) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 8,0 (9,0) miljoonaa euroa eli
5,6 (6,5) prosenttia liikevaihdosta. Tuloksessa on huomioitu 1,0
miljoonan euron suuruiset kertaluonteiset kulut toiminnan
sopeuttamistoimenpiteistä Saksassa.

Konsernirakenteen kehittäminen

Jaakko Pöyry Groupin asiakaskunta kansainvälistyy ja keskittyy. Kattavan
maailmanlaajuisen verkostonsa kautta konserni voi palvella asiakkaitaan
neuvonantajana ja projektien toteuttajana sekä globaalisti että
paikallisesti. Jaakko Pöyry Groupin paikallisverkosto tarjoaa
asiakkaille hyvän vaihtoehdon heidän ulkoistaessaan omia suunnittelu- ja
toteutuspalvelujaan. Konserni pyrkii edelleen aktiivisesti laajentamaan
toimistoverkostoaan. Tavoitteena on myös lisätä teknologiaosaamista
hankkimalla konsernin omistukseen pääliiketoiminta-alueiden
teknologiajohtajia, joiden osaamista voidaan myös myydä tehokkaasti
konsernin maailmanlaajuisen verkoston kautta.

Suuntaamalla toiminta enenevässä määrin konsultointiin ja suunnitteluun
halutaan parantaa konsernin suhteellista kannattavuutta.
Kokonaisurakointitoimintaa on supistettu ja lisäksi sille on asetettu
korkeammat tuottovaatimukset yksittäisissä projekteissa.
Kokonaisurakointia harjoitetaan ainoastaan Energia-liiketoimintaryhmässä
ja tavoitteena on, että toiminnan volyymi olisi korkeintaan 30-40

                                6(19)

prosenttia liikevaihdosta. Tämä vastaa noin 10-15 prosentin osuutta koko
konsernin liikevaihdosta.

Yritysostot

Metsäteollisuus

Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmä ei tehnyt yritysostoja vuoden 2004
aikana. Liiketoimintaryhmän toimistoverkostoa laajennetaan lähivuosina
siinä määrin kuin markkinoiden kehittyminen antaa aihetta. Laajentumisen
uskotaan tapahtuvan osittain uusilla kehittyvillä markkinoilla, missä
investointiaktiviteetin odotetaan kasvavan, ja osittain Euroopassa ja
Pohjois-Amerikassa, missä tehtaiden uusintaprojektien ja
kunnossapitosuunnittelun lähipalveluille on kysyntää.

Energia

Huhtikuussa 2004 Jaakko Pöyry Group Oyj ja itävaltalainen Verbund AG
allekirjoittivat sopimuksen, jolla Verbund-konsernin omistamien
tytäryhtiöiden omistusosuus ja äänivalta siirtyi Jaakko Pöyry Group
Oyj:n omistukseen seuraavasti:

- 74,9 prosenttia Itävallassa toimivasta Verbundplan GmbH:sta
- 97,25 prosenttia Itävallassa toimivasta Verbundplan Prüf- und
Messtechnik GmbH:sta
- 95,19 prosenttia Tsekin Tasavallassa toimivasta AQUATIS a.s.:sta

Ostetut yhtiöt on konsolidoitu Jaakko Pöyry Group -konserniin vuoden
2004 alusta. Verbundplan-yhtiöiden liikevaihto oli 46,4 miljoonaa euroa
ja liikevoitto 0,9 miljoonaa euroa. Liikevaihdosta 79 prosenttia
kohdistuu energiasektorille ja 21 prosenttia infrastruktuuri- ja
ympäristösektorille.

Yhtiöistä maksettu kauppahinta oli 6,1 miljoonaa euroa. Kaupan
osapuolilla on Verbund AG:n tytäryhtiön omistukseen jäävään Verbundplan
GmbH:n 25,1 prosentin osuuteen osto/myyntioptio, joka voidaan käyttää
vuonna 2008. Osapuolilla on velvollisuus ostaa/myydä tämä osuus toisen
osapuolen niin vaatiessa.

Liiketoimintaryhmän tavoitteena on laajentaa paikallisverkostoaan
Euroopassa ja Aasiassa. Lisäksi tavoitteena on lisätä
liiketoimintaryhmän teknologiaosaamista erityisesti uusiutuvan energian,
liikkeenjohdon konsultoinnin, öljy- ja kaasuvarojen sekä
ympäristönsuojelun alueilla.

Infrastruktuuri & ympäristö

Maa ja Vesi Oy, joka kuuluu Jaakko Pöyry Groupin Infrastruktuuri &
ympäristö -liiketoimintaryhmään, on laajentanut kotimaan toimintaansa ja
ostanut Seinäjoella sijaitsevan Arkkitehti- ja insinööritoimisto Motiivi
Oy:n yhdyskuntasuunnitteluyksikön liiketoiminnan. Yksikön kahdeksan
hengen henkilöstö siirtyi 1.10.2004 vanhoina työntekijöinä Maa ja Vesi
Oy:n palvelukseen.

Joulukuussa Jaakko Pöyry Group Oyj osti suomalaisen CMC-Yhtiöt Oy:n koko
osakekannan. CMC-Yhtiöt Oy fuusioidaan liiketoimintaryhmään kuuluvan JP-
Terasto Oy:n kanssa. Uuden yhtiön nimi on CMC Terasto Oy. CMC-yhtiöiden
liikevaihto on noin 5 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa on 70
henkilöä. CMC-yhtiöillä on toimintaa Suomessa, Baltian maissa ja
Venäjällä.

                                7(19)

Liiketoimintaryhmän tavoitteena on laajentaa paikallisverkostoaan
Euroopassa ja Aasiassa.

Konsernin taloudelliset tavoitteet

Konsernin taloudellisia tavoitteita on tarkennettu. Tärkein
taloudellinen tavoite on tuottaa konsernin sijoitetulle pääomalle (ROI)
vähintään 20 prosentin tuotto (vanha tavoite vähintään 20 prosenttia).
Pääoman tuotto saavutetaan osakekohtaisen tuloksen kasvulla,
optimaalisella pääomarakenteella ja aktiivisella
osingonjakopolitiikalla. Osakekohtaisen tuloksen kasvun tavoite on
vähintään 15 prosenttia/vuosi (vähintään 15 prosenttia). Tuloksen kasvu
saavutetaan orgaanisella kasvulla, jatkamalla yritysostoja ja hyvällä
kannattavuudella, jonka mittarina on vähintään 8 prosentin liikevoitto.
Pääomarakenteen tavoitteena on alle 30 prosentin velkaantumisaste (alle
30 prosenttia). Merkittävien yritysostojen jälkeen velkaantumisaste voi
olla korkeampikin. Osingonjakosuhteen tavoitteeksi on asetettu vähintään
50 prosenttia (vähintään 40 prosenttia). Mikäli velkaantumisaste nousee
yli 30 prosentin, osingonjakosuhdetta voidaan tarvittaessa tarkistaa.

Tilauskanta

Konsernin tilauskanta on tilikaudella kasvanut. Tilauskanta oli vuoden
2004 lopussa 373,2 miljoonaa euroa, kun se vuoden 2003 lopussa oli 335,7
miljoonaa euroa. Konsultointi- ja suunnitteluliiketoimintojen
tilauskanta kasvoi tilikaudella 40,0 miljoonaa euroa.
Kokonaistoimitusprojektien tilauskanta pieneni 2,5 miljoonaa euroa.

Konsultointi- ja suunnitteluliiketoimintojen tilauskannan kasvu
heijastaa konsernin tavoitetta lisätä näiden toimintojen osuutta
liikevaihdosta ja siten parantaa konsernin suhteellista kannattavuutta.

Konsultoinnin sekä käyttö- ja kunnossapitotoimeksiantojen osuus
konsernin tilauskannasta on kasvanut. Nämä toimeksiannot ovat
lyhytkestoisia ja tuloutuvat osittain liikevaihtoon ilman kirjautumista
tilauskantaan.

Tutkimus ja kehitys

Jaakko Pöyry Groupin tutkimus- ja kehitysyhteistyöryhmä koostuu
liiketoimintaryhmien, IT-asiantuntijoiden ja yhtiön johdon edustajista.
Ryhmän päätavoitteena on edistää sisäistä tutkimus- ja
kehitysyhteistyötä, auttaa lisärahoituksen hankinnassa ja asiakkaiden
kytkemisessä kehitysprosesseihin sekä varmistaa yhteys strategisiin
tavoitteisiin.

Jaakko Pöyry Groupissa on vuosittain meneillään satoja tutkimus- ja
kehitysprojekteja jotka perustuvat henkilöstön osaamiseen, kokemukseen
ja innovatiivisuuteen. Eri yhteistyökumppaneiden kanssa tutkitaan ja
kehitetään ideoita hyödyntämällä konsernin poikkitieteellistä tekniikka-
ja teknologiaosaamista. Kehitystoiminnan tavoitteena on parantaa omaa ja
asiakkaiden kilpailukykyä.

Tutkimus- ja kehitystoiminnasta aiheutuneet tuotot ja kulut ovat pääosin
osa asiakastyötä ja siten niiden rahallista arvoa ei voi määrittää.
Tuotot ja kulut on kirjattu tilikaudella tulosvaikutteisesti.

Investoinnit ja poistot

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 18,7 (15,4) miljoonaa euroa.
Investoinneista 7,3 (9,0) miljoonaa euroa oli tietokoneohjelmistoja ja
                                8(19)

-laitteita sekä tietojärjestelmiä. Yritysostoihin kohdistuneet
investoinnit olivat 11,4 (6,4) miljoonaa euroa.

Konsernin poistot olivat tilikaudella 14,0 (14,2) miljoonaa euroa, josta
konserniliikearvon poisto oli 4,9 (5,0) miljoonaa euroa.

Rahoitus

Konsernin maksuvalmius säilyi tilikaudella hyvänä. Vuoden lopussa
konsernin likvidit kassavarat olivat 62,2 (63,1) ja korolliset velat
11,2 (13,4) miljoonaa euroa. Vuoden lopussa käyttämättömät
luottolimiitit olivat 30,7 miljoonaa euroa. Velkaantumisaste vuoden
lopussa oli -40,9 (-40,7) prosenttia. Rahavirta ennen rahoitusta oli
20,3 (57,8) miljoonaa euroa.

Osakepääoma ja osakkeet

Osakkeiden määrä oli vuoden 2003 lopussa 13 970 601. Varsinainen
yhtiökokous 3.3.2004 päätti mitätöidä yhtiön hallussa olleet 162 700
omaa osaketta ja alentaa yhtiön osakepääoman 13 807 901 euroon.
Osakkeiden määrä oli mitätöinnin 25.3.2004 jälkeen 13 807 901. Vuoden
2004 aikana on vuoden 1998 optiolainaan liittyvillä optiotodistuksilla
merkitty yhteensä 122 550 rekisteröityä uutta osaketta ja 179 400 uutta
osaketta, joita ei ole rekisteröity. Merkintöjen jälkeen vuoden lopun
osakemäärä oli 13 930 451 rekisteröityä ja 179 400 rekisteröimätöntä
osaketta.

Omat osakkeet

Varsinainen yhtiökokous 3.3.2004 antoi hallitukselle valtuutukset
päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta. Valtuutusten
kohteena on enintään 660 000 osaketta, kuitenkin vähemmän kuin 5
prosenttia yhtiön osakepääomasta. Valtuutuksia ei ole käytetty.
Valtuutukset ovat voimassa 3.3.2005 asti.

Osakkeita voidaan hankkia voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla.
Osakkeita hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä
käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa ja vastikkeena silloin, kun
yhtiö hankkii liiketoimintaansa kuuluvaa omaisuutta.

Osakeantivaltuutus

Varsinainen yhtiökokous 3.3.2004 valtuutti yhtiön hallituksen päättämään
osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä ja/tai
vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta
niin, että uusmerkinnän, vaihtovelkakirjojen ja optiotodistusten
perusteella osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 1 000 000
eurolla antamalla merkittäväksi enintään 1 000 000 uutta osaketta.
Valtuutusta ei ole käytetty. Valtuutus on voimassa 3.3.2005 asti.

Optiotodistukset ja optio-oikeudet

Jaakko Pöyry Groupin henkilöstölle ja emoyhtiön hallituksen jäsenille
vuonna 1998 suunnattuun optiolainaan liittyvät optiotodistukset
oikeuttavat merkitsemään enintään 1,3 miljoonaa yhtiön osaketta.
Merkintäaika alkoi osittain 1.4.2000 (390 000 osaketta), 1.4.2001
(390 000 osaketta) ja 1.4.2002 (520 000 osaketta). Kaikkien
optiotodistusten merkintäaika päättyy 30.4.2005. Optiotodistuksilla on
merkitty yhteensä 911 565 osaketta.


                                9(19)

Varsinainen yhtiökokous 3.3.2004 päätti antaa optio-oikeuksia Jaakko
Pöyry Group -konsernin johdolle ja Jaakko Pöyry Group Oyj:n kokonaan
omistamalle tytäryhtiölle. Optio-oikeuksien määrä on 550 000. Kukin
optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Jaakko Pöyry Group Oyj:n
osakkeen. Osakkeiden merkintäajat ovat 1.3.2007 - 31.3.2010 (165 000
osaketta), 1.3.2008 - 31.3.2011 (165 000 osaketta) ja 1.3.2009 -
31.3.2012 (220 000 osaketta). Kaikki optio-oikeudet on annettu ja
hyväksytty vastaanotetuiksi.

Hallituksen esitys yhtiökokoukselle

Jaakko Pöyry Group Oyj:n hallitus esittää maaliskuun 3. päivänä 2005
kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa vuodelta 2004
jaetaan 1,20 (vuodelta 2003 1,00 ja lisäosinko 0,50) euroa osakkeelta
eli yhteensä 16,9 miljoonaa euroa. Tämä vastaa 92,3 (55,6 ja 27,7)
prosenttia tilikauden osakekohtaisesta tuloksesta.

Hallitus ja toimitusjohtaja

Jaakko Pöyry Group Oyj:n hallitukseen valittiin varsinaisessa
yhtiökokouksessa 3.3.2004 Henrik Ehrnrooth (puheenjohtaja), Heikki
Lehtonen (varapuheenjohtaja), Matti Lehti, Harri Piehl ja Franz
Steinegger.

Yhtiön toimitusjohtajana toimii DI Erkki Pehu-Lehtonen ja
toimitusjohtajan sijaisena KTM Teuvo Salminen.

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajana on toiminut KHT-yhteisö KPMG Oy Ab,
päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Sixten Nyman.

IAS/IFRS-standardien käyttöönotto

Jaakko Pöyry Group siirtyy International Financial Reporting Standardsin
(IAS/IFRS) mukaiseen raportointiin vuoden 2005 alusta lukien. Konsernin
raportointijärjestelmät on sopeutettu vastaamaan uusia vaatimuksia.

IFRS-standardien käyttöönoton seurauksena konsernin oma pääoma lisääntyy
9,1 miljoonalla eurolla. IFRS-standardien käyttöönotosta aiheutuvat
muutokset Jaakko Pöyry Group -konsernin tilinpäätökseen vuodelta 2004
esitetään 3.2.2005 julkaistavassa erillisessä pörssitiedotteessa.

Tulevaisuuden näkymät

Maailmantalous on toipunut vuoden 2004 kuluessa. Näkymät vuodelle 2005
ovat positiiviset ja talouskasvun uskotaan jatkuvan.

Jaakko Pöyry Groupin markkina-asema on viime vuosien aikana vahvistunut.
Konsernin tilauskanta on tilikaudella kasvanut 37,5 miljoonalla eurolla
ja on 373,2 miljoonaa euroa. Tilauskanta on hintatasoltaan normaali.
Myös konsernin taseasema ja likviditeetti ovat hyvät.

Metsäteollisuuden käyttöaste kohosi vuoden 2004 aikana, mikä lisäsi
mahdollisuuksia korkeampiin hintoihin ja parempaan kannattavuuteen
vuonna 2005. Kysynnän kasvusta ja hintakehityksestä riippuen voidaan
vuonna 2005 odottaa investointitason nousevan jonkin verran kehittyvillä
markkinoilla. Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa odotetaan ainoastaan
muutaman uuden paperikonehankkeen tai suuremman uusintaprojektin
käynnistyvän. Teollisuuden keskittyessä jatkossakin
ydinliiketoimintoihinsa, tulee lähipalvelujen kysyntä kasvamaan.
                                10(19)

Metsäteollisuuden konsultointi- ja investointipankkipalvelujen kysynnän
odotetaan kasvavan hieman. Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmän markkina-
asema on hyvä ja tilauskanta vakaa. Liiketoimintaryhmän liikevoitto
paranee hieman vuonna 2005.

Talouden toipuminen Kaukoidässä, Kiinassa ja osittain myös Euroopassa
sekä EU:n laajentuminen luovat hyvät edellytykset energiapalvelujen
kysynnän kasvulle. Tämä koskee erityisesti uusiutuvaa energiaa,
laitosten modernisointeja ja liikkeenjohdon konsultoinnin palveluja.
Vuonna 2004 Energia-liiketoimintaryhmä vahvisti edelleen uutta
liiketoiminta-aluepohjaista organisaatiotaan. Tämä organisaatiomalli
varmistaa toiminnan fokusoinnin tärkeimpiin markkinoihin ja
asiakkaisiin. Myös markkina-asema on parantunut ja tilauskanta on hyvä.
Liiketoimintaryhmän liikevoitto paranee vuonna 2005.

Infrastruktuuri & ympäristö -liiketoimintaryhmän kysyntänäkymät ovat
epäyhtenäiset. Liikennejärjestelmäosaamisen kysyntä säilyy hyvänä
Latinalaisessa Amerikassa ja Aasiassa. Keski-Euroopan ja erityisesti
Saksan liikennejärjestelmien investoinnit ovat laskussa ja vaikuttavat
yleiseen hintatasoon ja liiketoimintaryhmän toimintaan. Vesi- ja
ympäristöpuolen kysynnän odotetaan säilyvän ennallaan. Rakentamisen
palveluiden kysyntä painottuu Suomessa edelleen korjausrakentamiseen.
Baltian ja Venäjän markkinoiden osuus rakentamisen palvelujen
liikevaihdosta kasvaa. Liiketoimintaryhmän tilauskanta on hyvä ja se on
kasvanut 3,1 miljoonalla eurolla vuoden 2004 kuluessa. Liikevoitto
säilyy vakaana vuonna 2005.

Konsernin markkina-asema on kaikissa sen liiketoiminta-alueissa vahva.
Tilauskanta on vuoden 2004 aikana kasvanut ja taseasema on säilynyt
hyvänä. Konsernin liikevaihto kasvaa vuonna 2005. Konsernin tuloksen
ennen satunnaisia eriä arvioidaan paranevan vuonna 2005.


                                11(19)

JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI

TULOSLASKELMA
Milj. euroa                  2004        2003


LIIKEVAIHTO                 473,9       411,6

Liiketoiminnan muut tuotot           2,1        12,9

Osuus osakkuusyhtiöiden
tuloksista              +    0,5   +     0,2

Materiaalit ja palvelut        -    64,9   -    47,1
Henkilöstökulut            -   263,7   -    235,4
Poistot konserniliikearvosta     -    4,9   -     5,0
Muut poistot             -    9,1   -     9,2
Liiketoiminnan kulut         -   106,2   -    92,6

LIIKEVOITTO                  27,7        35,4
% liikevaihdosta                5,8        8,6

Rahoitustuotot            +    1,6   +     1,3
Rahoituskulut             -    0,8   -     0,8
Kurssierot              +    0,2   -     0,1

VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ         28,7        35,8

Satunnaiset erät                0,0        0,0

VOITTO ENNEN VEROJA
JA VÄHEMMISTÖN OSUUTTA            28,7        35,8

Välittömät verot           -    9,5   -    10,8
Vähemmistön osuus           -    1,2   -     0,3

TILIKAUDEN VOITTO               18,0        24,7
                                12(19)

TASE
Milj. euroa                  2004        2003

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet             4,4        4,7
Konserniliikearvo               33,6        34,3
Aineelliset hyödykkeet             14,8        16,2
Sijoitukset                  10,4        9,4
Yhteensä                    63,2        64,6

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Pitkäaikaiset saamiset             12,4        9,7
Keskeneräiset työt               46,6        35,4
Lyhytaikaiset saamiset            116,0        98,1
Rahoitusarvopaperit              23,9        19,7
Rahat ja pankkisaamiset            38,3        43,4

Yhteensä                   237,2       206,3

                       300,4       270,9
VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA
Osakepääoma                  14,1        14,0
Ylikurssirahasto                28,4        26,3
Vararahasto                  18,2        18,2
Kertyneet voittovarat             38,8        34,7
Tilikauden voitto               18,0        24,7
Yhteensä                   117,5       117,9

VÄHEMMISTÖN OSUUS                7,1        4,2

 VIERAS PÄÄOMA*)
 Pitkäaikaiset lainat              8,6        11,2
 rahoituslaitoksilta
 Muu pitkäaikainen vieras pääoma        11,8        7,7
 Lyhytaikaiset lainat              2,6        2,2
 rahoituslaitoksilta
 Saadut projektiennakot            51,6        37,5
 Ostovelat                   13,9        10,6
 Muu lyhytaikainen vieras pääoma        87,3        79,6
 Yhteensä                   175,8       148,8

                       300,4       270,9
 *) Korollinen vieras pääoma          11,2        13,4
  Koroton vieras pääoma           164,6       135,4
                               13(19)

 RAHOITUSLASKELMA
 Milj. euroa                  2004        2003

 LIIKETOIMINTA
 Liikevoitto                  27,7        35,4
 Poistot ja arvonalentumiset          14,0        14,2
 Käyttöomaisuuden myyntivoitot         -0,4       -11,3
 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista      -0,5        -0,2
 Nettokäyttöpääoman muutos           10,6        16,0
 Rahoitustuotot ja -kulut            1,0        0,6
 Verot                    -15,0        -2,8

 Liiketoiminnan rahavirta           37,4        51,9

 INVESTOINNIT
 Investoinnit konserniyhtiöosakkeisiin    -11,3        -5,8
 Investoinnit muihin osakkeisiin        -0,1        -0,6
 Investoinnit käyttöomaisuuteen        -7,3        -9,0
 Myydyt osakkuusyhtiöosakkeet          0,0        2,5
 Myydyt muut arvopaperit            0,1        10,4
 Käyttöomaisuuden myynti            1,5        8,4

 Investointien rahavirta           -17,1        5,9

 Rahavirta ennen rahoitusta          20,3        57,8

 RAHOITUS
 Uudet lainat                  0,0        0,0
 Lainojen lyhennykset             -2,1        -1,7
 Lyhytaikaisen rahoituksen muutos       -0,1        -4,8
 Pitkäaikaisten sijoitusten muutos       -0,3        -0,6
 Maksetut osingot               -20,7        -8,4
 Omien osakkeiden hankinta           0,0        -2,2
 Osakemerkintä                 2,3        1,6
 Muuntoero                   -0,3        -4,6

 Rahoituksen rahavirta            -21,2       -20,7

 Likvidien varojen muutos           -0,9        37,1

 Likvidit varat 1.1.              63,1        26,0

 Likvidit varat 31.12.             62,2        63,1

 14(19)

 KANNATTAVUUS- JA MUUT TUNNUSLUVUT       2004        2003

 Sijoitetun pääoman tuotto, %         21,6        27,7

 Oman pääoman tuotto, %            15,6        21,7

 Omavaraisuusaste, %              50,1        52,3

 Velkaantumisaste, %             -40,9       -40,7

 Maksuvalmius                  1,5        1,6

 Konsultointi ja suunnittelu, milj.      359,3       319,3
 euroa
 Kokonaistoimitukset, milj. euroa       13,9        16,4
 Tilauskanta yhteensä, milj. euroa      373,2       335,7

 Bruttoinvestoinnit, operatiiviset,
 milj. euroa                  7,3        9,0
 Osuus liikevaihdosta, %            1,5        2,2

 Bruttoinvestoinnit osakkeisiin,
 milj. euroa                  11,4        6,4
 Osuus liikevaihdosta, %            2,4        1,5

 Henkilöstö konserniyhtiöissä
 keskimäärin                  5219        4697
 Henkilöstö osakkuusyrityksissä
 keskimäärin                  213        195

 Henkilöstö konserniyhtiöissä 31.12.      5309        4766
 Henkilöstö osakkuusyrityksissä 31.12.     240        191
 15(19)

 OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT          2004        2003

 Tulos/osake, euroa              1,30        1,80

 Oma pääoma/osake, euroa            8,43        8,54

 Osingonjako, milj. euroa           16,9 1)      20,7

 Osinko/osake, euroa              1,20 1)      1,50

 Osinko/tulos, %                92,3        83,3

 Efektiivinen osinkotuotto, %          5,4        6,9

 Hinta/voitto -suhde (P/E)           17,1        12,1

 Osakkeiden osakeantioikaistu kurssikehitys, euroa
 Keskikurssi                 21,07       16,86
 Ylin kurssi                 23,10       22,50
 Alin kurssi                 19,75       13,00
 Vuoden lopun kurssi             22,20       21,80

 Osakekannan markkina-arvo,
 ulkona olevat osakkeet, milj. euroa     309,3       301,0
 omat osakkeet, milj. euroa                    3,5

 Osakkeiden vaihto
 Osakkeet, 1000 kpl              5 848       3 288
 Vaihdon osuus kokonaismäärästä, %       42,0        23,8

 Ulkona olevien osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä, 1000 kpl
 Keskimäärin vuoden aikana          13 844       13 739
 Vuoden lopussa               13 930       13 804

 1) Hallituksen ehdotus.
 16(19)

 VASTUUSITOUMUKSET               2004        2003
 Milj. euroa


 Velat, joiden vakuudeksi on pantattu arvopapereita
 tai annettu kiinnityksiä, yhteensä

 Annetut pantit ja kiinnitykset omasta velasta
 Yhteensä                    0,0        0,0

 Muusta omasta sitoumuksesta
 Pantatut arvopaperit              0,3        0,3
 Vuokra- ja leasingvastuut          108,2       110,2
 Eläkevastuut                  0,0        0,0
 Muut vastuut                 40,3        31,7
 Yhteensä                   148,8       142,2

 Muiden puolesta
 Pantatut arvopaperit              0,1        0,1
 Kiinteistökiinnitykset             0,0        0,0
 Muut vastuut                  0,0        0,0
 Yhteensä                    0,1        0,1

 Annetut pantit, kiinnitykset ja vastuut yhteensä
 Pantatut arvopaperit              0,4        0,4
 Kiinteistökiinnitykset             0,0        0,0
 Vuokra- ja leasingvastuut          108,2       110,2
 Eläkevastuut                  0,0        0,0
 Muut vastuut                 40,3        31,7
 17(19)

 LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN
 Milj. euroa                2004       2003

 Metsäteollisuus              186,3       176,0
 Energia                  146,5       97,6
 Infrastruktuuri & ympäristö        142,1       138,6
 Muut                    -1,0       -0,6
 Yhteensä                 473,9       411,6

 LIIKEVOITTO JA VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN
 Milj. euroa, osuus liikevaihdosta %    Milj.    %   Milj.  %
                      euroa       euroa

 Metsäteollisuus              17,5   9,4   16,1 9,2
 Energia                   8,0   5,5    4,5 4,6
 Infrastruktuuri & ympäristö         8,0   5,6    9,0 6,5
 Muut                    -5,8        5,8
 LIIKEVOITTO YHTEENSÄ            27,7   5,8   35,4 8,6
 Rahoituserät                1,0        0,4
 VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ       28,7       35,8

 TILAUSKANTA LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN
 Metsäteollisuus              82,5       90,8
 Energia                  171,8       129,2
 Infrastruktuuri & ympäristö        118,8       115,7
 Muut                    0,1        0,0
 Yhteensä                 373,2       335,7

 Konsultointi ja suunnittelu        359,3       319,3
 Kokonaistoimitukset            13,9       16,4
 Yhteensä                 373,2       335,7

 LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN
 Pohjoismaat                125,2       112,9
 Eurooppa                 211,4       174,8
 Aasia                   70,6       56,7
 Pohjois-Amerikka              18,2       26,1
 Etelä-Amerikka               23,2       18,4
 Muut                    25,3       22,7
 Yhteensä                 473,9       411,6

 HENKILÖSTÖ
 Metsäteollisuus              2 077       2 126
 Energia                  1 485       1 109
 Infrastruktuuri & ympäristö        1 715       1 495
 Muut                     32        36
 Yhteensä 31.12.              5 309       4 766
                             18(19)

 LIIKETOIMINTARYHMÄT
 Milj. euroa           1-3/04 4-6/04 7-9/04 10-12/04

 LIIKEVAIHTO
 Metsäteollisuus          47,1  48,4  40,7   50,1
 Energia              33,0  35,7  35,5   42,3
 Infrastruktuuri & ympäristö    35,5  34,7  34,6   37,3
 Muut                -0,1   0,0  -0,4   -0,5
 Yhteensä             115,5  118,8  110,4   129,2

 LIIKEVOITTO JA VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ
 Metsäteollisuus           3,5   4,4   4,2    5,4
 Energia               2,1   1,5   1,7    2,7
 Infrastruktuuri & ympäristö     1,5   1,7   2,4    2,4
 Muut                -1,4  -1,6  -1,4   -1,4
 LIIKEVOITTO YHTEENSÄ        5,7   6,0   6,9    9,1
 Rahoituserät            0,1   0,2   0,2    0,5
 VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ    5,8   6,2   7,1    9,6

 TILAUSKANTA
 Metsäteollisuus          94,6  90,4  83,0   82,5
 Energia              166,7  181,8  184,6   171,8
 Infrastruktuuri & ympäristö    121,5  118,8  117,1   118,8
 Muut                        0,1    0,1
 Yhteensä             382,8  391,0  384,8   373,2

 Konsultointi ja suunnittelu    368,0  371,3  367,1   359,3
 Kokonaistoimitukset        14,8  19,7  17,7   13,9
 Yhteensä             382,8  391,0  384,8   373,2
 19(19)

 LIIKETOIMINTARYHMÄT
 Milj. euroa           1-3/03   4-6/03 7-9/03  10-12/03

 LIIKEVAIHTO
 Metsäteollisuus          43,2    45,3  40,8    46,7
 Energia              24,3    23,8  24,2    25,3
 Infrastruktuuri & ympäristö    34,4    35,4  31,2    37,6
 Muut                0,1    -0,2  -0,5    0,0
 Yhteensä             102,0   104,3  95,7   109,6

 LIIKEVOITTO JA VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ
 Metsäteollisuus           3,7    3,8   4,0    4,6
 Energia               0,8    0,7   1,3    1,7
 Infrastruktuuri & ympäristö     2,0    2,1   2,1    2,8
 Muut                9,9    -1,2  -1,3    -1,6
 LIIKEVOITTO YHTEENSÄ        16,4    5,4   6,1    7,5
 Rahoituserät            0,0    -0,2   0,1    0,5
 VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ   16,4    5,2   6,2    8,0

 TILAUSKANTA
 Metsäteollisuus          101,0    91,6  91,6    90,8
 Energia              122,0   114,9  107,0   129,2
 Infrastruktuuri & ympäristö    118,9   114,3  126,3   115,7
 Yhteensä             341,9   320,8  324,9   335,7

 Konsultointi ja suunnittelu    336,8   317,0  322,2   319,3
 Kokonaistoimitukset         5,1    3,8   2,7    16,4
 Yhteensä             341,9   320,8  324,9   335,7