Management Consulting - Norway

Energiskiftet medfører utfordringer også for den norske energisektoren – med avkarbonisering, desentralisering og digitalisering som sentrale drivere.

Det globale markedet betyr at teknologiutvikling og markedsdynamikk sprer seg raskt. Men selv om problemstillingene er globale, er lokal politikk, preferanser og ressurser viktige, og løsningene på utfordringene varierer vesentlig fra land til land.

Fra kontoret i Oslo hjelper Pöyrys energi-team lokale og internasjonale kraftselskap og investorer til å forstå både den lokale markedsdynamikken og de globale driverne som påvirker deres norske virksomhet. Ekspertise i den globale Pöyry-organisasjon  gir våre kunder tilgang til et unikt, internasjonalt perspektiv på endringene i energisektoren her i Norge og i verden forøvrig.

  • Lokale eksperter med bred innsikt i utfordringene i norsk energisektor
  • Nye tjenester og produkter, som integrert innovasjon, innovasjonskontroll, digital beredskap, i kontinuerlig utvikling
  • Strategiutvikling, implementering, organisatorisk og driftsmessig forbedring støttet av detaljert analyse og ledet av eksperter på feltet
  • Omfattende kvantitativ og matematisk kapasitet til å takle utfordringer knyttet til Big Data og kunstig intelligens
  • En rekke interne energimodeller og våre anerkjente, uavhengige markedsrapporter til støtte for transaksjoner og finansieringsprosesser

Office address:

Management Consulting
Grensen 16
N-0159 OSLO
Norway


Phone: +47 45 40 50 00