Management Consulting - Sweden

Den svenska energisektorn står inför några välkända utmaningar från den nuvarande energiomställningen – utfasning av fossila bränslen, decentralisering och digitalisering är drivkrafter för förändring.

Marknadernas globala karaktär innebär att teknikutveckling och global marknadsdynamik som påverkar en region i världen snabbt sprids och energiomställningen är lika oundviklig här som på andra håll i världen. Medan problemen är globala så är lokalpolitik, preferenser och resurser viktiga, och lösningarna som tillämpas på dessa utmaningar varierar kraftigt mellan länderna.

Pöyrys MBG Energy-team för Sverige, med huvudkontor i Stockholm, hjälper lokala och internationella aktörer och investerare att förstå den viktigaste lokala marknadsdynamiken och globala drivkrafter som påverkar svenska affärsbeslut. Tillgång till expertisen i det globala Pöyry-teamet gör det möjligt för våra kunder att få ett unikt perspektiv på energiomställningen här i Sverige.

  • Lokala experter som har en djupgående förståelse för Sveriges energiproblem
  • Nya tjänster och produkter så som ”embedded innovation”, innovationsövervakning, digital beredskap, är i kontinuerlig utveckling
  • Strategiutveckling, genomförande, organisatorisk och operativ excellens stöds av detaljerad intern analys och leds av experter på området
  • En djup kvantitativ och matematisk förmåga för att tackla de utmaningar som erbjuds av Big data och artificiell intelligens
  • En serie av egenutvecklade energimodeller och våra erkända oberoende marknadsrapporter för att stödja dina transaktioner och kapitalanskaffningar

Office address:

Pöyry Sweden AB, Stockholm
Box 24015
(Tegeluddsvägen 21)
SE-104 50 STOCKHOLM
Sweden

Phone: +46 10 474 17 00